Lúčnica získala od 1. januára 2014 novú organizačnú zložku - Dom umenia v Piešťanoch.
X