Aktualizácia údajov člena Lúčnice

Pri vyplňovaní formuláru, Vás žiadame, aby ste všetky údaje vypísali správne s diakritikou (mäkčene a dĺžne).

Po vyplnení údajov, kliknite na tlačítko ODOSLAŤ NA SPRACOVANIE ».

V prípade akýchkoľvek nejasností Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na adrese lucnica@lucnica.sk.

Zmeny sa v zozname neprejavia okamžite. Údaje sa po odoslaní spracujú a zapíšu sa do databázy.

Prosíme vyplniť aj rodné priezvisko.

údaje vyplniť
priezvisko
meno
rodné priezvisko
titul za menom
adresa - ulica a číslo
mesto
psč
štát
pohlavie

Začiarknite zložku, v ktorej ste pôsobili a uveďte obdobie v rokoch.

údaje vyplniť
tanec
zbor
orchester
spevácka skupina
administratíva
iná funkcia názov funkcie

Následujúce osobné údaje budú použité len na interné účely Lúčnice a nebudú nikde zobrazené,
ani pri opätovnom kliknutí na AKTUALIZÁCIA pri tomto mene!

údaje vyplniť
dátum narodenia
telefón
mobil
e-mail
poznámka
zosnulý

V prípade, že vypisujete údaje za druhého, prosime Vás aby ste uviedli aj Vaše meno.

údaje vyplniť
vypisujem za druhého
meno a priezvisko

Zmeny sa v zozname neprejavia okamžite. Údaje sa po odoslaní spracujú a zapíšu sa do databázy.