Zoznam členov Lúčnice

Milí lúčničiari,

ak si chcete aktualizovať svoje kontaktné údaje, prosíme Vás, aby ste našli riadok so svojim priezviskom. Potom kliknite na slovo AKTUALIZÁCIA >> na konci riadku a upravte v databáze svoje údaje.

Aktualizácia do zoznamu sa nevykonáva online.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: lucnica@lucnica.sk.

Ochrana osobných údajov – viac informácií...

Ďakujeme!

Pri vyhľadávaní je potrebné zadávať PRVÉ písmeno v priezvisku alebo mene VEĽKÉ.

Posledná aktualizácia databázy: 30.apríl 2024

V prípade, že ste svoje priezvisko nenašli v zozname, kliknite na
NOVÝ FORMULÁR »
a vyplňte Vaše údaje.

priezvisko, meno, titul rodné priezvisko zložky  

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »
Viera Navrátilová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Abrahámová Eva, PhDr. Letáková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Adamčík Štefan

AKTUALIZÁCIA »
Adamčík Vladimír, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Adamec Štefan, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Adamík Štefan, MUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Albrecht Martin

technika

AKTUALIZÁCIA »
Alexa Ferdinand

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Alezár Michal

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Almásy Miroslava, Mgr. Majerčíková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Andevská Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Andrašovan Tibor

skladateľ

AKTUALIZÁCIA »
Antal Jozef, RNDr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Antalík Július

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Antalík Štefan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Antalová Ľudmila, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Anyalaiová Mária, Mgr. PhD. Debrecéniová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Arady Andrej, Mgr. Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Arady Zuzana, MUDr. Brejčáková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Árendáš Štefan, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Árpa Jozef

sveteľný majster

AKTUALIZÁCIA »
Asztalos Ľuba Zubríková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ažaltovič Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Baan Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Babala Jozef, MUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Babčanová Darina Jurkovská

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Babeľa Maroš

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Babeľová Vladimíra

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bábiková Dagmar

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Babinová Martina, Mgr.

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Babjak Martin

spevácka skupina, sólista

AKTUALIZÁCIA »
Babjak Štefan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Babjaková Terézia Vargová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Babjaková Oľga

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Babková Oľga Fraňová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Babušíková Drahomíra

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bachratá Libuša Mayerová

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Bachratý Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bachratý Ctibor

tanec, administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Bafrnec Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bagová Adriana, PhDr.

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Bahatová Denisa, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bahurinská Libuša Zámišová

zbor, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Bahurinský Stanislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bajsová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bakič Eduard

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bakičová Zorka

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bako Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Baková Otília

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Balandová Lenka Šoošová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Baláž Vladimír, Ing.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Baláž Vladimír, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Baláž Martin

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Balážová Eva

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Balážová Adriana Kornošová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Balázs Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Balent Anton

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Baliga Ján, PhDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Baligová Margita Valkyová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bálint František, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Báliš Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Balog Bartolomej

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Balšan Pavol

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Bambušek Igor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Baránek Rudolf, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Baranová Hedviga

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Baranová Angela

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Baranová Angela Mokičová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Baranyai René, Ing. arch.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Barázová Ľudmila, PhDr. Repáňová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Barbarič Tomáš

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Barčáková Antónia Lantajová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bárdošová Andrea, JUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bárdošová Martina, MUDr.

tanec, orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bárdošová Andreja, MUDr. Gajdošová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Barica Ján, JUDr.

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Baricová Ľuba Králová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Barna Vladimír, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bartík Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bartko Tomáš Emil, Mgr. PhD.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bartko Juraj

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bartko Ondrej

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bartko Daniel

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bartoš Karol, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bartoš Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bartoš Erik

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bartošová Štefánia

Feeling managing

AKTUALIZÁCIA »
Bartovič Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bašňáková Klára

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bašová Hana, Ing. Schiesslová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bauer Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bauerová Barbara, Mgr.art. Bauerová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Baumannová Ružena Líšková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Bažanowská Stanislava, Ing. Zyková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bažanowski Bruno, Ing. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bázlik Igor

skladateľ

AKTUALIZÁCIA »
Bebko Ladislav, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bederka Rudolf

vodič, zvukár

AKTUALIZÁCIA »
Bednáriková E.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bednárová Verona

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bédová Lucia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Beláček Gustáv, Mgr.

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Belan Anton

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Belanska Zoja, Mgr. Ivaničková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Belicová Katarína Jaurová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Belka Juraj

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Beňačka Stanislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Beňačková Gabriela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Beňačková Marta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Beňačková Nora

konferencierka

AKTUALIZÁCIA »
Beňačková Oľga Schwartzová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bendeková Eva Vidiečanová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bendíková Alena

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Benešová Jana

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Benešová Simona

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Beniak Milan, Mgr. art.

tanec, as. choreografa, tan. pedagóg, dôverník

AKTUALIZÁCIA »
Beniak Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Benková Kvetoslava Brcekova

AKTUALIZÁCIA »
Benkovič Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Beňo Stanislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Beňová Elena, Ing. Uchálová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Beňušková Zuzana, Prof. PhDr. CSc. Wagnerová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bereková Helena, RNDr. CSc.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bérešová Zuzana, Ing. Pajdlhauserová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Berger Miroslav, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Berka Mikuláš

organizačný vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Berka Miloš

AKTUALIZÁCIA »
Berky Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Berky Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Berkyová Eva

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Berlinová Linda DiS.

zbor, administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Bernát Viliam, MUDr., Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bernát Igor

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bernath Zlatica, D.M.D, MUDr. Kollarová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bernátová Alena Sitnianska

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Bertók Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Beseda Gustáv

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Beták Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Beták Ján, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bezáková Helena

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bičan Ondrej

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bielik Emil, MUDr. CSc.

tanec, zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bieliková Darica Pôbišová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Biely Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bihári A.

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Bilčáková Helena Marczellová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bílik František

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Binderová Mária

krojová a kostýmová dielňa

AKTUALIZÁCIA »
Biskupská Boďová Kristína , MUDr. Mgr. Boďová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bišťanová Marta Machová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bitó Eugen

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bittó Alexander

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Blaho Ján, doc.

tanec, choreograf

AKTUALIZÁCIA »
Blahová Mária, PhDr. Ivaničová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Blahová Dana Synková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bláhová Mária, PhDr. PhD Pečuková

zbor, archivárka spev. zboru

AKTUALIZÁCIA »
Blahušiaková Magdaléna, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Blahušiaková Soňa

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Blašková Katarína

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Blaškovič Filip, Nuc. Spec. DiS. art.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Blass Mikuláš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Blatniaková Eleonóra

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Blažejová Elena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Blažek Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Blažek Roman, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Blažíček Cyril

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Blažíček Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Blažo Štefan

choreograf

AKTUALIZÁCIA »
Bleha Peter

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bobák Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bočková Alžbeta , Bc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bodišová Judita

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bodnárová Jana

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Boháček Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Böhmová Jaroslava, Ing. Jančinová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bohmová Dana, MUDr. Melníková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bohunická Alžbeta, Ing. Beňačková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bohunská Kamila Lukáčová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bojková Irena

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bolebruchová Ružena Burzíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bolečková Katarína Chrumová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bolfík Jaroslav, MUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bollardtová Elena Monišová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bombara Edmund

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bombík František

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bombík Andrej

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bonomo Diana, Dott.ssa Nemcová

tanec, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Borhyová Jana

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Boroš Ladislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Borošová Anna

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Borovský Vladimír, Ing.

administrativa, zvukový majster, vedúci techniky

AKTUALIZÁCIA »
Borozová Ľudmila, PhDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Borš Stanislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Boskovič Filip

zvukový technik

AKTUALIZÁCIA »
Bošňáková Anna, PhDr. Kolejáková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Bošniak Štefan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bossini Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Botló Lehel

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bozzato Viera, prof. Bilíková

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Brath Zuzana, MUDr. Sivaničová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Brčák Emil

asistent zbormajstra

AKTUALIZÁCIA »
Brčeková Kveta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brdečková Erika , Ing. Pešeková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Breinerová Mária Mačáková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Breuer Tomáš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Breza Ján, Prof.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Březina Alexander

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Breznický Ján, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brezová Barbora, MUDr. PhD. Vichová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Brezováková Viktória, Mgr. Mydliarová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Brieda Tomáš, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brijanová Ľubica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brišiaková Jana, Mgr. Art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Brišová Júlia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brišš Milan, JUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brisuda Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bríza Branislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Brňák Lukáš

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brngál Tomáš

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Broska Ernest, PhDr. PhD.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brtáň Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Brtáň Rudolf, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Brtko Pavol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brucknerová Ingrid, prof., MUDr. PhD. Holomáňová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Brudňák Peter

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Brveníková Veronika, Mgr. art. Miščíková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Brznický Ján

AKTUALIZÁCIA »
Bubnáš Juraj, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bubnič Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bubnič Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bubnič Igor

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bubnič Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Buc Svetozár, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Buček Roman, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Buchanová Katarína Faltusová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Búci Bohumil, Prof. Ing. CSc.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Búciová Edita, Ing. Bielešová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bučko Ján Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Budayová Jana Dubčáková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Budiačová Antónia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Budinec Igor, Doc.PhDr. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Budínska Helena

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Budinská Dadka

tanec, zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Budinský Martin

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Budovič Milan, JUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Buga Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bugár Peter

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bugárová Mária, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bujňák Peter, Ing.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bujnová Jana, Ing. Lišovská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bulík Ján, MUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bumbál Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bunčák Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Buociková Verona, Mgr. Gogálová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Buranovský Anton

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Buraš Jakub

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Burgr Miroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Burián Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Burianová Petronela Blanárová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bušo Michal

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Butkovičová Valéria, Mgr. Tomovčíková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Bútor Pavol

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bylinská Viera, Ing. Bučková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bylinský Marián

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cabalka Lukáš, Mgr. art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Caban František

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cagáňová Alena, Ing. Vozáriková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cajchanová Eva

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Callegarin Claudia Potúčková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čambalík Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cambelová Viera, Doc. CSc. Gažová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Camiiletti Darina, Prof. Krakovská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Capík Martin

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čaraba Juraj, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čechová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čechvalová Dagmar

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Cehulová Antónia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čejka Tibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Čelár Michal

technik / vodič autobusu

AKTUALIZÁCIA »
Čelko Stanislav, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čellárová Ružena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cenká Elena Vlčková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Cenký Vladimír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čeredejev Ivan, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čerešňa Rudolf, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čermák Vladimír, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čermáková Nadežda, Ing. Cvachová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čermáková Veronika Majerková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Černáková Anna

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Černý Erik, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Červeň Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Červenák Maroš, PhDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Červeňák Andrej

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Červenáková Lenka, Ing. Leváková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Červeňan Matej, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Červeňanová Mária, Mgr. Žabková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Chalániová Ľubica, Ing. Šátanová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chančeková Jana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Chauvet-Trčková Monika Trčková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chladný Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Chlapík Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Chlpík Juraj, RNDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chlpíková Zuzana , Mgr. art. ArtD. Žňavová

zbor, asistentka dirigentky

AKTUALIZÁCIA »
Chlupisová Ľuba, MUDr. Mázorová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Chmel George Juraj, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chmelan Pavel

svetelný majster

AKTUALIZÁCIA »
Chodáková Oľga Sekeyová

tanec, umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Cholvádová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Choma Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Chorvátová Anna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chovan Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Chovancová Martina Račanová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chowaniecová Denisa

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Chrenčík Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chrťan Daniel

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Chrum Peter

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chudoba PřemyslL

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Chudý Lucius

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Churý Otto

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Cibulka Dezider

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cibulová Elena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cicák Peter, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čičák Adam

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čičáková Magda

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Cicáková Kristína

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Cích Vladimír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Cichá Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cichý Vladimír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čičvák Emil, Dr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čičváková Marlen Hrubá

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čierna Lucia

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čiernik Marek

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čierny Martin

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cikatricis Rudolf

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Čikóš Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cillerova Silvia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cillerová Silvia, Mgr. Pocklanová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Cingelová Dagmar, Mgr. Saková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ciriak Vladimír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čisár Bartolomej

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čisár Eduard

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čížek Ľubomír, PhDr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Čižmár Roman, Ing.

korepetítor, vedúci techniky, technicko-prevádzkový pracovník

AKTUALIZÁCIA »
Čižmarovič Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Čižniar Július

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čižniarová Anna Bevelaquová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čižniarová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čížová Ľuba

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čížová Jozefína Lackovičová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Cmero Vladimír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čopák

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Čorej Martin, Mgr.

hudbný dramaturg

AKTUALIZÁCIA »
Čorej Pavol, Ing.

zbor, riaditeľ súboru

AKTUALIZÁCIA »
Čorejová Adela, PharmDr. PhD. Vavreková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Costea Nikolo

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cotteli Honorát

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Crhová Dagmar

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Csiba Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Csomó Daniel

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čuchran Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čulenová Eva

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Čulík Svetozár

AKTUALIZÁCIA »
Čunderlíková Mária, PhDr. Valachová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čupka Ondrej

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cút Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cút st. Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cútová Zuzana Piršelová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Cvečka Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cvečko Pavel, Ing.

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Czukáš Zoltán

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dadíková Natália

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dadíková Dagmara

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dadová Marta

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Danajovič Rudolf

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Danč Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dandová Viera, Ing.arch.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Daňek Vladimír, Mgr.

umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Daněková Ivana, Mgr. Benechová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Danglová Oľga CSc. Čelková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Danišová Renáta, Mgr. Danišová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Danišová Otília, Mgr. Šimorová

tanec, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Danko Juraj

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Danko Martin

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Danková Erna Wernerová

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Darášová Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Daubner Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Davidová Elena

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Daxner Milan, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
de Graaf Darina Rumpelová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
De Horde Ľudmila, Ing. Kostelná

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Debnárik Samuel

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Debnárová Lenka Prokopová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dědeček Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dekánek Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Demovič Rudolf, RNDr. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Derco Jakub

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Derer Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Deutsch Ivan

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Deutsch Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dianiška Vladimír, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dick Iveta Šrámková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dinka Anton, RNDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dirnfeld Marián

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dittler-Tuma Andrea Dittlerová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dlhoš Miroslav, Bc., Mgr. PhD.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Doba Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Doboš Alfréd, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dočkalová Zdena

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Dohnal Juraj

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dohnányiová Monika, MUDr. Molnárová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Domanská Adriana Eliášová

konferencierka

AKTUALIZÁCIA »
Dományi Igor, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dorčiak Vladislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dorkovič Michal

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dorňáková Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dorotjaková Irena, Ing. arch.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dorotjaková Viktória, Ing.arch. Lapárová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dovalová Eva, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dovalová Izabela

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dovinová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Drabecký Martin

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Draho Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Draková Ľubica Sotáková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Drdošová Jana, Ing. Garajová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Drgoň Štefan, RNDr. CSc.

zbor, sólista

AKTUALIZÁCIA »
Drlička Peter, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Drobná Marta, MUDr. Majeríková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Droppová Elena

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Droppová Ľubica, Doc. Dr. CSc. Markovičová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Drozda Martin, MUDr. PhD.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Druga Michal, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Druga Ondrej, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Drugová Zuzana, PhDr. Bulíková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dubcová Terézia Grešnerová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dubecká Magdaléna, Mgr. Držíková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dubovská Eva, Mgr. Pavlíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dubovský Milan

skladateľ, korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Dubravčák Ján

AKTUALIZÁCIA »
Dubravická Inge Bjelová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dubravická Zuzana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dubravický Jozef, Doc.Ing. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ducai Anna Lustoňová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Duchoň Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dudáš Michal

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dudášová Anna, Mgr. Luptáková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dudášová Andrea

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dudík Miroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dudík Pavol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dudová Eva, Ing.

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Dufinec Kristián

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Duláková Denisa, JUDr. PhD. Podhradská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Duľová M.

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Duplinská Jarmila Huláková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ďurčová Soňa, Ing. Apalovičová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Durdík Vladimír

konferencier

AKTUALIZÁCIA »
Ďurďovič Vladimír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ďurďovičová Ľubica

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Durecová Silvia

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Ďuriš Ľubomír, MUDr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ďuriš Lubomír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ďurišinová Veronika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ďurišová Renáta, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Durná Ingrid Kročková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ďurovčík Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ďurovčíková Juliana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ďurovský Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dusso Michal

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dúžek Stanislav, PhDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dúžeková Anna, Ing. Kuchtová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dvoran Pavol, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dvorecká Simona Šuchaňová

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Dvorská Zuzana, MUDr. Koščová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dvorská Eliška Dvorská

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dvorský Juraj, Ing.arch.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dvorský Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dyttertová Klaudia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dzamba Ľubomír, Akad. Arch. OAA, MRAIC

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Džavík Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Džubas František, Ing. CSc.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dzurjanin Stanislav, RNDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ebertová Daniela

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Effembergerová Eva Jakubcová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Effenberger Otto

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Effenberger Evžen

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Eglová Eva

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ehrenberger Imrich, Ing.arch.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Elexhauser Miroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Eliašová Viera, PhDr. PhD. Kišková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Elischer Milan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Eliška Zdeněk

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Elscheková Alica Stankovičová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ertlová Juliana Jamrišková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fábera Igor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Fabiánová Ingrid

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fabo Dušan, Ing.

svetelný majster

AKTUALIZÁCIA »
Facinková Elena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fajnor Lukáš

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fajnor Jakub

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fajnorová Soňa

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Fajnorová Lucia

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fajta Emil

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Faklová Eva, Mgr. art.

spevácka skupina, um. vedúca spev. skupiny a sólo spev

AKTUALIZÁCIA »
Faklová Margita

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Faktorová Margita

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Faltus Ján, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Július, JUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Zoltán

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Ľudovít

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Matej

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš František, JUDr.

zbor, administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkas Bibiána Valentová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Leoš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkašová Beatrix

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Farkašová Eva, PhDr. Fazekašová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fašková Jela Kresáková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fathi-Cvachová Katarína, PhDr. Cvachová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fecko Dionýz

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fedák Peter, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fedáková Ivana, Mgr. art. Frenová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fedelešová Mária Gabrielová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fedorčáková Lenka , Kučerová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fejda Patrik

zvukový technik

AKTUALIZÁCIA »
Fejfárová Oľga, Ing. Nováková

zbor, dôverník

AKTUALIZÁCIA »
Fekete Vojtech

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Feketeová Júlia

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Feldsam Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Felin Ivan, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Felová Beáta, PhDr. Kováčová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Feniková Magdaléna, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ferienčík František

AKTUALIZÁCIA »
Fialová Drahomíra

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Fialová Ľudmila Bárdyová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fifík Vojtech, Ing.arch.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Filáková Oľga, Mgr. Šišuláková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Filas Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Filas Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Filip Dominik

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Filipová Lenka, Mgr. art. Dubníčková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Filipová Slávomíra, Ing. Struháriková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Filkusová Mária Sásiková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Finocchiaro Elena Hanusová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fleischer Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Flimel Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Flimelová Emília Micháčová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Florek Vladimír, Bc.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Folťanová Adriana, Ing. Katonová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fordinálová Ľubica Žiaková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Forgač Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Forgáč Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Forgáč Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Foro Pavol

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Franceová Lýdia, Ing. Fašková

zbor, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Francisci Ľubomír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Franková Jana Polnischová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Franková Daria , PaedDr. Tomasovičová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Frešová Gea, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Friebeisz Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Frisík Ján, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Frkal Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Frkal Anton

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Frkáňová Mária Kekellová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Frohlich Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Frohlichová Libuša

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fröhlichová Eva, Mgr. Rihovská

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Fuchsová Alžbeta, JUDr. Antovszká

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fudaly Peter

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fükö Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Fullová Klára

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fundárek Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Furinda Jozef, Ing.

zbor, lágoš

AKTUALIZÁCIA »
Furková Viola

AKTUALIZÁCIA »
Furman Dominik

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gabajová Zuzana, Ing. Hamariková

AKTUALIZÁCIA »
Gaban Dávid

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gablík Róbert, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gábor Pavol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gábor Dušan, PaedDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gabriel Dušan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gabriel Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gabrielová Mária Belišová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gábrišková Eliška

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Gabrišová Adriana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Gachallová Terézia Johana

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gačková Henrieta, RNDr. Jurkovičová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gaj ml. Michal, Ing. arch.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gajdoš Stanislav, Ing. CSc.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gajdoš Ivan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gajdoš Marek, MUDr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gajdoš Ján, JUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gajdošová Helena Lapšová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gajdošová Mária Motulková

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gajdošová - Letková Hana, Mgr. Art. Letková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gajová Zuzana, Ing. arch. Císarová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Galáš Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Galbavá Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Galbavý Ján

AKTUALIZÁCIA »
Gálik Ľubomír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Galko Miloš, Mgr. art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Galková Miriam, Mgr. Ambrózová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Galková Júlia Križanová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Galková Viera

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Galla Kohútková Adriana Mezovská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gallik Peter

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gallová Oľga Bumbálová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gallová Viera

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Galovcová Vlasta

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Gápa Maroš

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Garaj Vladislav, Prof. Ing. DrSc.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gardon Roland, MUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gašičová Ingrid, Mgr. MPH Hebertová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gašpar Róbert

orchester, koncertný majster

AKTUALIZÁCIA »
Gašparová Anna Jánová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gašparovič Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gazdík Zdeno

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gažová Jarmila

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gécy Ján

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Geri Rudolf

umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Gerič Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Geriová Beáta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ghelli Sofia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Giertl Stanislav, Bc.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gillová Zlatica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gimecká Veronika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gižický Jaroslav, Ing.

tanec, orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gižický Michal

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gjabell Rudolf

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gnothová Silvia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gogálová Alena, Mgr. Lučanová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gojda František

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gomolčák Pavol, RNDr. PhD.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gonda Ondrej

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gonščák Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Goridková Valéria

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Grančič

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Grandtner Teodor Miroslav, Doc.Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Grandtner Miloš, MUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Grandtnerová Anna, Ing.arch. Trimajová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Grecmanová Marcela

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Greeman Tamara, JUDr. LLM Gabčová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gregor Ján

zbor, konferancie

AKTUALIZÁCIA »
Griglák František

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Grodan Igor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Groll Mojmír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Grúber Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gruberová Edita

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Grunza Zoltán

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gruska Viliam, Doc.Ing.

tanec, asistent choreografa

AKTUALIZÁCIA »
Gruska ml. Viliam, Ing.

tanec, produkcia

AKTUALIZÁCIA »
Grusková Alexandra, Doc. Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Grusková Anna, Doc.Ing. PhD. Saková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Grusková-Vargicová Jana, Dr. Grusková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gryzlovová Emília Krivošíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Guba Viliam

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gubková Nora, Mgr. Paríková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Guga Pavol, Ing. arch.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gunda Ladislav, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gundová Lýdia, Mgr. Bolebruchová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gurka Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Guryča Břetislav, Ing. CSc.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Guryčová Darina, Doc.RNDr. Tomíková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Guthiová Magda

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Habalová Mária Slaninová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Habánová Alžbeta, Mgr. Kusá

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Habiňak Ladislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Habovštiak Anton, PhDr. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hadraba Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Haizer Vojtech

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hajach Rastislav, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hajachová Barbara, Ing. Máleková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hajachová Zuzana, Mgr. PhD. Motajová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hajduch Ján, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hajduchová Katarína, Ing. Jurkovská

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hájek Július, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hájek Ervín

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hajóssyová Magdaléna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hajský Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Haláková Simona, JUDr. Igazová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Halamová Miriam, Ing. Krajčovičová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Halenár Silvester

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Halenár Róbert

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Halička Vladimír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Haličková Mária , Mgr. Vajteršicová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hallon Ľudovít, PhDr. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hallon Ľubor, PhDr. CSc.

zbor, hlasový vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Hallonová-Stankovská Andrea Stankovská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Halmeš Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hamada Róbert

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hamadová Jana Piršelová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Hamerlik Zsuzsanna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hanák Miroslav, Mgr. art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hanák Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hanakovičová Mária, Ing. Mačuhová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hančin Peter, JUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Händler Igor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hanic Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hanko Dominika Šlahorová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hanula Marián

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hanula Daniel, Ing.

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Hanulík Rudolf

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Hanulová Ľubica Brnáková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hanusová Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hanzel Andrej, Ing.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hanzel Martin

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hanzel Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hanzel Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hanzel Martin, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hanzelová Elena

umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Hanzelová Zuzana, Ing. Karamanová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Haplová Ladislava

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Harant Lukáš

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hargaš Emil

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hargašová Marta Patáková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Harmanovská Iva , Mgr. Pavlíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Haršányová Miroslava, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Haruštiak Štefan

sólisti

AKTUALIZÁCIA »
Haruštiak Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Haruštiak Svetozár, Prof.MUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Haruštiak Lukáš, Mgr. art., Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Haruštiak Tomáš, MUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Harvan Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Harvan Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Harvan Veronika Píšová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Harvan Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hasala Emil

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Haško Milan, Ing.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hatalová Lýdia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hatalová Mária

sólisti

AKTUALIZÁCIA »
Hatalová Helena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hauskrechtová Viera, Dr. Vlková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Havaš Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Havasy Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Havetta Tomáš

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hečko Peter, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hegerová Viera Ferjančeková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Heidingerová Ivana Rojková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Heinfling Lucia, Mgr. Solanová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Heizer Vojtech

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hejtmánková Marta Krämerová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Heráková Michaela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Herbort Jozef, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Herbortová Katarína, Mgr. Rohoňová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Herchlová Dagmar Radova

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Heregová Margita, Mgr. Heregová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Heregová Alica

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Herényi Milan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Heriban Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Heriban František, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hertmanová Marta

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hesek Anton, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hesek Miroslav, RNDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hilvert Tomáš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hindáková Jana Koniarová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hladůvka Juraj

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hlasica Jaromír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hlaváč Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hlaváčková Jana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Hlaváčová Jana

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hlaváčová Marta

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hluchý Vladimír, MUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hnatevič Juraj, Ing.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hochelová Vlasta, PhDr. Guťanová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hocmanová Marta

AKTUALIZÁCIA »
Hodžová Miloslava

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hofmanová Veronika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Holécyová Monika, PharmDr. Fedorová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Holičková Helena

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Holík Pavel, Ing.

tanec, administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Holinová Hilda, PhDr. Dováľová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hollá Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hollý Milan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Holoubek Roman

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Homola Vladimír, Mgr. Art.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Homola Július

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Homola Leopold

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Homola Marcel, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Homoľa Štefan, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Homolka Peter

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Homolková Margita

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Homolová Gabriela

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Horáčková Viera Závodská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Horák Ferdinand

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Horák Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Horák Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Horák Ľubomír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Horanská Gabriela, Ing. Andódiová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Horinková Soňa

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Horka Andrea, Mgr. Bakošová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hornáčková Ivica

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Horňáčková Mária, Mgr. Pecháčová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Horňáková Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hornoveská Ľuba

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Horský Ladislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Horský Zoltán

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Horváth Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Horváth Vladimír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Horváthová Katarína, PaedDr. Gličová

zbor, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Horváthová Jana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Horváthová Mária Drgoncová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Horváthová Veronika Štáblová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Horváthová Daniela

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Hošek Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hotová Beata Konvičková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hóz Branislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hozlárová Helena Zsilinszká

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hozuláková Ida Blašková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hrabina Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hrabovská Katarína

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hradil Peter, Prof.

umelecký vedúci a dirigent zboru

AKTUALIZÁCIA »
Hradil Peter, Ing.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hranica Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hrášková Marta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrašková Anna, MUDr. Rudohradská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrdina Rafael

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrdina Pavel, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrdina Marián

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrdinová Judita Berghofferová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hrdličková Katarína

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Hricová Dominika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hrín Bohumír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hrinkaničová Helena

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Hrinko Adam

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hrmová Magdaléna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hromá Magdaléna Vanková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hromada Rudolf, PhDr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hronček Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hronec Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hrubant Juraj

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrubantová Dagmar Hubová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrubý Jiří

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hrubý Pavel

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hrušková Nikoleta, Mgr. Habudová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrušovská Venger Nina, Mgr. art. Vengerová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hrúzová Mária

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hubner Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hubnerová Karin

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hudec Martin

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hudec Fridrich

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hudi Michal Gejza

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hukeľová Erika, Ing. Chvasteková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Hunčová Eva

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hurajová Mária Pápayová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hurbanová Mária, Mgr. Mészárosová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hurný Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Huthová Edith Schuh

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hutta Marek

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Huzuláková Ida

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hvizda Miloslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hvizdová Ivica, Ing. Nosáľová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ihring Eduard

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Illéš Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Illéšová Zlatica Zacharová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ivaničová Andrea

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Ivaničová Františka

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ivanková Gabriela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ivanová Helena, RNDr. CSc. Malíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jablonická Miriam -

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Jablonková Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jablonková Tatiana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jackovičová Jana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Jackson Andelová Michaela Andelová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jackuliak Július, Ing.

tanec, manažér

AKTUALIZÁCIA »
Jakal Peter

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jakešová Elena Rapošová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jakobsenová Ilse

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jakš Peter

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jakubcová Nora

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jakubcová LeoNora

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jakubecová Monika, Mgr.art. Miková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jakubek Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jakubek Radoslav, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jakubíková Kornélia, Doc. PhDr. CSc. Kropiláková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jamriška Ján, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jamrišková Jana Puškárová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Janáč Miroslav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jančina Jozef, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jančinová Jarmila

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jančo Ladislav, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jančovičová Nikola

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Janec Viliam

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Janeček Martin

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Janíčková Marta Kováčová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Janikovič Zoltán

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Janikovič Daniel

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jankech Peter, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jankech Marián

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jankechová Hana Tichá

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Janko Marek

zbor, korepetítor, asistent dirigentky spev. zboru

AKTUALIZÁCIA »
Janko Marek

zbor, korepetítor, asistent dirigentky spev. zboru

AKTUALIZÁCIA »
Jankoviech Milan, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jánošík Tomáš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Janská Mariena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jantáková Alexandra

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Janušková Andrea, Mgr. Balcerčíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jarabák Matej

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jarabáková Zina

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jarjabek Dušan, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jarolín Ľubomír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jarolín Andrej

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jarolínová Adriana, Mgr. Kriegerová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Jaroš Michal

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jarúnek Vlastimil

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jaško Michal

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jaško Saša

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jaslovský Marcel

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jaššová Monika, Mgr. art. Mihočková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jaszerberényi Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Javorník Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jedlička Zdenek, Ing.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jendrišáková Monika Sventeková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ješko Vladimír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ježo Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ježo Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ježová Dagmar

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jonášová Erna

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jorík Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jozsa Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Judt Arnold

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Juračková Emília Žáková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jurák Augustín

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Juranová Ľubica, Ing.

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Jurčagová Ľubica Havlíková

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Jurecký Dezider

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Jurenová Elena, Mgr. Kratochvílová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Jurica Alojz

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Juríková Katarína

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Juriška Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jurišta Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jurišta Peter

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jurkovičová Magdaléna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jursa Ján, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jursa Pavol, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kachút Milan, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kačurák Ján, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kačurák st. Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kadancová Mária

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Kadáš Peter, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kadlečík Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kahanová Helena

AKTUALIZÁCIA »
Kahanová Elena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kalamenová Marta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kalasová Katarína Bičanová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kalašová Katarína , Ing. Novomeská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kalinová Tatiana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kališka Michal, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kališová Anna, Mgr. art. Nôtová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kamas Jozef, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kamenická Zuzana

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kán Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kandl Rudolf

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kanta Ľudovít

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kantárová Viera

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kántor Peter

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kantor Štefan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kantorová Oľga

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kaňuch Jozef, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kapasná Eleonóra, PaeDr. Vančíková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Kapasný Miroslav, RNDr.

tanec, asistent choreografa

AKTUALIZÁCIA »
Kapasný Michal, MUDr.

zbor, ved. mužskej zložky

AKTUALIZÁCIA »
Kapasný Rudolf

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Karabínošová Viera

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Karabová Liana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Karaivanová Ivanka

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kardoš Peter, Doc. Ing. arch. PhD.

zbor, 2. zbormajster

AKTUALIZÁCIA »
Kardošová Zuzana, MUDr. PhD. Kohútová

tanec, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Karelová Anna, Ing. Chlepčoková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Karkalíková Ingrid, PhDr. Sucharová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Karkušová Vincencia

krojová a kostýmová dielňa

AKTUALIZÁCIA »
Karlíková Ida

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Karvai Vojtech

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kasalová Tatiana, Mgr. Lisická

zbor, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Kaščák Pavol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kasmanová Kornélia, Ing. Bartošová

zbor, archivárka zboru

AKTUALIZÁCIA »
Kašparová Libuša

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kassa Martin, RNDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kašša Peter

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kassayová Soňa

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Katona Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Katuša Oto

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kaušitzová Dagmar

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kavan Miroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kazárová Alžbeta

AKTUALIZÁCIA »
Kazik Rudolf

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kederová Jana, Mgr. Dis. art. Bučková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kelemen Ladislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kemény Rudolf, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kemény Alexander

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kempný Alojz

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kertesová Mária

sólisti

AKTUALIZÁCIA »
Kertys Pavel, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Khandlová Monika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kiczková Bernadeta

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Kinčeková Dagmar

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kiráľ Milan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kiráľ Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kirschner Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kišová Šarlota

kostýmová výtvarníčka

AKTUALIZÁCIA »
Kisty Miroslav, Mgr. Art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Klasová Ľubica

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Klasová Jana Polláková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Klatt Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Klčová Dana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Klečáková Silvia Kolková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kleibl Martin

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kleiblová Ivana, Mgr. art. ArtD. Majerová

tanec, tanečný pedagóg

AKTUALIZÁCIA »
Kleinova Lýdia

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Klikáč Jakub

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Klimková Hana Grečná

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Klimo Štefan, Dr.

riaditeľ

AKTUALIZÁCIA »
Klimo ml. Štefan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Klimová Mária Boboková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Klobušická Milada

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Klučka Róbert

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kluková Dagmar Slovíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kmetzová Mária, Ing. Dúbravková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Knapec Roman, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kňazovický Karol

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Knotek Eliáš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kočiško Rudolf, JUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kocourek Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kocúr Miroslav, Dipl.Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Koháryová Dominika, Ing. Hosťovecká

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kohutec Stanislav

AKTUALIZÁCIA »
Kohútek Stanislav, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kohútová Dana Hlinková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Koláčková Vladimíra

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kolár Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kolář Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kolárik Jiří

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Koláriková Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Koleják Martin

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kolembus Kornel

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Koleničová Viera

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Koleničová Irena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kolimarová Marta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kolková Margita, Mgr. art. Senická

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kolkovič Slavomír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kollár Vladimír, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kollárik Peter, Bc.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kolláriková Zuzana Mišová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kollárová Elena, Ing. Kleinová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kollárová Mária

krojová a kostýmová dielňa

AKTUALIZÁCIA »
Kollárovitsová Viera

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kollátiová Kamila, Ing. Arlethová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kolman Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Komárek Leoš

zvukové zabezpečenie

AKTUALIZÁCIA »
Komorášová Martina

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Koncová Petra, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Konečná Vlasta, PhDr. Stanková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Konečný Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kontúr Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kopecký Miloslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kopecký Ivan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kopšo František, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Korajlija Zuzana, Mgr. Maniaková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Korčeková Mária

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Koreň Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kořínková Katarína Ficelová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Koritko Ján, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Koritšanský Martin

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Kormanák Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kormanik Vasiľ

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kormuth Juraj

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kormuth Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Koščová Marianna

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Košický Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Košinárová Ivona Lušpaiová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Koska Patrik Filip

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kosorín Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kosť Peter

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Košťa Ivan, JUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Košťa Ladislav, Doc.JUDr. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kostecká Jarmila Pechalová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kostelná Oľga, . Obodová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kostelná Viera

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kostelná Viera

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kostelníková Elena

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kostka Gabriel, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kostolányi Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Košťová Gréta Lárišová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Košťová Jarmila Kulíšková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kostúrová Mária Lenarčičová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Košútová Natália Švecová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kotlan Alena, RNDr. MBA Kavická

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Kotlárik Bohumil, prom. chem. CSc.

tanec, dôverník

AKTUALIZÁCIA »
Kotlárik Vladimír, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kotlárik Andrej, Mgr. art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kotlárik Branislav, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kotláriková Jarmila, Ing. Bachratá

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kouřil Karel

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kováč P.

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Kováč Pavel

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kováč Tibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kováč Pavol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kováč Peter

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kovačič Ľudomír, Ing. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kovačič Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kovačičová Anna, Mgr. Cholvadová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kovačičová Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kovačičová Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kovačičová Mária

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kováčik Bruno, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kováčiková Adriana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kováčiková Lucia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kováčová Ivanka Tursunová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kováčová Eva , Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kowalská Renáta

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kozáček Radim

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kozák Milan, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kožák Pavol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kracina Peter, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krajči Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Krajčíková Mária Mozolová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Krajčírik Jozef

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Krajčírová Eva

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Krajčo Róbert

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Krajčová Marcela , Mgr. PhD. Holická

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krajčovičová Zlata Fandlová

zbor, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Krajčovičová Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krajňák Martin, MgA.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kráľ Miroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Králiček Peter, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Králičková Darina Gažová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Králik Juraj, JUDr. Ing.

zbor, sólista

AKTUALIZÁCIA »
Králik Svetozár

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Králiková Ľubica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Králiková Ľuba

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Králiková Drahomíra

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Králiková Marta, Mgr. Labajová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Králová Miluša Králiková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Králová Miluša Králiková

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Kralová - Lalková Alžbeta, Mgr.art. Kralová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kralovič M

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Kramár Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kramárová Jarmila

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krämerová Marta

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kráner Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krátka Andrea Špeťková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kratochvíla Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kratochvílová Jarmila

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Krautmanová Magda

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kraváriková Edita

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Kraváriková Renáta Susová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krchlíková Jana Skalová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krekovičová Eva, doc. PhDr. DrSc. Orsáryová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kresák Mikuláš

umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Kreuzerová Veronika, Mgr. Burgelová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Křičková Nataša Lapárová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krígovský Martin

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krigovský Martin

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krišková Elena Surová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kristeková Barbara

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kristián Pavol, Prof. Emer.Ing. Dr.Sc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kristínová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krištof Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krištofík Jakub

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krištofík Marek

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Krištofíková Barbara, Mgr. Briedová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krištofíková Barbora Blahová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krištofová Viera Krišková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krištúfková Barbora, Mgr. Zemanová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krivošíková Emília Schwazová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krivosudský Augustín, MUDr. CSc.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krnáčová Gabriela, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krňová Mária Patáková

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kropiláková Marta, Ing. arch.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krovinová Gabriela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kršáková Miroslava, Mgr. Loupalová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kršková Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krúdyová Kristína

tanec, administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Krupa Juraj, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krupková Kristína

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Krupová Viera

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krúpová Ľudmila, Mgr. Stehlíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kružliak Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kryštofová Perla

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kšiňanová Marta Šramková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubalová NN

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubánka Juraj

choreograf

AKTUALIZÁCIA »
Kubánková Alžbeta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubica Jiří

dirigent

AKTUALIZÁCIA »
Kubiček Július

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kubíček Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kubicová M

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubiková Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubínska Viera, Mgr. Kuminiaková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubínyi Dušan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kubo Ján, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubová Zuzana Rothová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubovčák Miroslav, JUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubovčáková Nataša, MUDr. Pappová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubrická Danica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kučerová Janka, MUDr. Divinská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kuchta Branislav, Dr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kuchtová Lýdia, JUDr. Szabová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kúdelová Adela Gulášová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kudlík Vladimír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kudlová Mária Dittlerová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kudlovčík Miroslav, Dr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kukumbergová Marcela Komárková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kulíček Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kulich Miloslav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kuliková Petra

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kunc Zdenko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kunová Elena

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Kunstová Zuzana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kupčo Jaroslav, Mgr.

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Kupec Stanislav

tanec, dôverník

AKTUALIZÁCIA »
Kupkovič Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kurhajec Ján

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Kuric Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kurjaková Veronika, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kúrňava Anton

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kuruc Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kuruc Martin

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kurucová Katarína Dragúňová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kušč Alexander

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kušnír Marek

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kuzmová Ingrid

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kvasnica Pavol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kyjovský Milan, Mgr. Art.

orchester, koncertný majster orchestra

AKTUALIZÁCIA »
Kyndlová Kamila Mária Šurinová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kyseľ Vladimír, Mgr. art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kyselová Eleonóra, Mgr. Bujnícka

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kyseľová Hana, PhDr. Kubalová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Kyselý Juraj

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kysucká Soňa

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kysucká Miroslava

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kysucký Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Laaksonen Táňa Šoková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Laborecký Marián

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lacko Igor

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lacková Matilda Terenová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Laco Gustáv, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lacová Magdaléna Synaková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lacová Viktória, Mgr. Pavlová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ladecká Sabína

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Lago Matúš, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lakatošová Silvia

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lakomčík Peter, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lakoštíková Dorota

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lalíková Eva Račková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lamusová Lýdia

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lancová Jana Gajdošíková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Landau Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lapášová Eva

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lapinová Táňa, Mgr. art. Hrivnáková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lapšanský Marián

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lárišová Margita

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Laščiaková Darina Gažová

sólisti

AKTUALIZÁCIA »
Ľašová Dagmar

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lašová Nikola

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Latták Oleg

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Laudisová Eva Trangošová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Laurinc Viliam

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Laurincová Karin Chylie

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lazar Anton

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Lazár Milan, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lazarov Nikolaj

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lazarovová Nataša Bandžejová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lednický Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Leginus Martin

orchester, dirigent orchestra

AKTUALIZÁCIA »
Lehocký Jozef, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lehocký Michal

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lehotová Ľudmila

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lehotský Daniel

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Leimberger Peter, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lejava Marian

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lenárdová Soňa Kompánková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Lenárová Petra

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lengvarská Simona

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lenk Miroslav, MUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lenková Viera, Mgr. Trochtová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Leporis Martin

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lesay Štefan

sólisti

AKTUALIZÁCIA »
Lešková Oľga

AKTUALIZÁCIA »
Letenay Juraj, Doc. Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Letko Alexander

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Letko Ľubomír, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Letko Marián

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Letková Eva Zaťková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lévai Tibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Levková Anna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lichner Libor, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ličko Tibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ličková Veronika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lietava Pavel, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ligač Stanislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lím Pavol

AKTUALIZÁCIA »
Lindtnerová Elena, Doc. Krošláková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Linner Rudolf

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lintnerová Magda

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lipa František

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lipko Leila Lipko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Liptáková Katarína Feketeová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lísa Vašek

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Liška Fedor

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lišková Renáta

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Liso Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lisoň Juraj

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Livorová Zlatica Jaká

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lízalová Anna

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Lobpreisová Mária

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lőffler Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Loffler Viliam

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lőfflerová Katarína, Mgr. Bezáková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lopejská Libuša

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lorencík Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lőrinčík Ondrej, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Losonczy Jozefína, Mgr. Tomšová, Ceconíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lovíšek Michal, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lucká Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ludwigová Oľga, Phmr. Vaverková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lukáč Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lukáč Michal

technika

AKTUALIZÁCIA »
Lukáčiková Mária

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lukáčová Monika, Bc. et Bc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lukešová Katarína

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Luknár Rafael

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Luptáčik Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lupták Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Luptáková Linda, Mgr. Art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lušpai Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lysina Ondrej

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lýsková Desana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Macák Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Macejka Miroslav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Macháček Rudolf

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Macháček Zdenek, Mgr. art.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Macháčová Andrea, Mgr. Škultétyová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Machata František

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Machats František

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Machek Lumír, Mgr. art.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Machková Katarína Uhrová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Machková Katarína

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Machová Lucia Racková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mack Eva, MUDr. Peniažková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mackovjak Lukáš, Mgr.

orchester, administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Maco Michal, RNDr. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Macudzinský Silvio, Mgr. art.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Macuhová Táňa

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mačurová Drahomíra

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Macúš Imrich

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Madarászová Dáša, Ing. Obrcianová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mádel Štefan

tanec, dôverník

AKTUALIZÁCIA »
Mader Marian

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Magalová Michaela, MBA Krišková

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Magdolen Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Magyar Vojtech

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Magyar František

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Magyarová Gabriela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majdán Dušan

osvetlovač

AKTUALIZÁCIA »
Majer Igor, Ing. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majer Ladislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Majerčík Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majerčík Štefan, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Majerčík Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Majerčíková Daniela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majerčíková Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majerová Margita, .

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majerová Emília, Doc. CSc. Rosenbergová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majidi Norika Krajčovičová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Majling Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Majoroš Marcel

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Majorošová Isis

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Majtán Juraj, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majtánová Jana, Ing. Šamudovská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majtás Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Majvitor Samuel

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Makarová Marianna

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Mala Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Malachovský Ondrej

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Malatincová Eva, Mgr. art. PhD.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Máleková Iveta, Mgr. Štollmannová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Maliková Oľga

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Malíková Anna, Dr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Maliňák Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mališková Adriena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
MalLenová Darina

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Malovec Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Malovec Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Malovecký Juraj

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mandák Peter, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Manďák Miroslav, JUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mandáková Ivana Reichlová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mandíková Katarína

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Maraffková Júlia Grelová

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Maráky Gejza

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Marcinger Ľudovít

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Marcinová Darina

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Marcová Ivana

krojová a kostýmová dielňa

AKTUALIZÁCIA »
Mareček Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Margitfalviová Karin

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mariánek Helmut

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mariánková Miriam

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mařica Luděk

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Marišler Stanislav, Mgr. art. ArtD.

tanec, pedagóg

AKTUALIZÁCIA »
Marišová Soňa

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Marko Miloš

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Marko Peter

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Marková Alžbeta Fischerová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Marková Anna

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Marková Odetta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Marková Dagmar

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Markovičová Andrea Galová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Markus Peter, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Maršalková Alžbeta, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Martanovič Ján, Doc. Mgr. art.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Martinčák Ladislav, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Martincová Zora, Ing.

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Martinková Viera Budinská

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Martinková Eva

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Martinková Jana

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Martinková Dana, JUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Martinkovič Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Martinkovýchová Zuzana Onderišinová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Martiška Marián, JUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Martišová Oľga Hanáčková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Marton Pavol, Ing.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Masárová Zuzana, Mgr. art. Horáčková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Masaryková Andrea, MUDr. Ferčáková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Masaryková Mária, Ing. Magušinová

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Mášik Stanislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mášik Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Masková Dana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Maštenová Katarína

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Maťasová Jana, Mgr. Čurlíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Matejec Michal, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Matejovičová Emília Kvasnicová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Matto Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Matulová Andrea

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Matúš Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Matuščin Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Matušková Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Matušová Erika Horváthová

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Matušová Elena , Mgr. art.

zbor, administrativa, umelecká vedúca zboru

AKTUALIZÁCIA »
Mauréry Darina Markovičová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mauritz Anton

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mazačková E

AKTUALIZÁCIA »
Mazák Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mečiar Michal

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mečiar Vladimír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mede Katarína Jániová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Medeková Tatiana

AKTUALIZÁCIA »
Medlenová Elena

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Medvecká Mária

zbor - pedagóg

AKTUALIZÁCIA »
Medvecká Dana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Medvecová Dana Hašková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Mekýšová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Melenová Darina

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Melenová Darina

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Meliška Ivan, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Melník Martin, Mgr. art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Melnykova Valeriia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Menčík Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Merazzi František, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mertanová Sylva, Mgr. Hladůvková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mesároš Ivan, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Meško Martin

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mešša Martin, PhDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mezei Peter, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mezeiová Etela

krojová a kostýmová dieľňa

AKTUALIZÁCIA »
Mičev Dominik

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Micháčová Adriena

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Michajlovská Lýdia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalčáková Marta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalcová Ľudmila, Mgr. Albertová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalec Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Michalec Peter, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michálek Štefan, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Michálek Walzelová Tatiana, Mgr. art. Janecová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Michalička Stanislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalides Bohumil

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalidesová Irena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalidesová Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalka Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalko Mário

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Michalková Alžbeta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalková Jaroslava

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalovičová Danuša

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalský Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mierny Ľubomír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mifkovičová Magdaléna Rybárová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Miglierini Bernadeta

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mihalovičová

AKTUALIZÁCIA »
Mikesková Valéria

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Miklasová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mikletičová Wernerová Tamara Wernerová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Miklošová Alica, Ing. Príhodová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Miklovič Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Miklovičová Oľga

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Miklovičová-Harvanová Mária Miklovičová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mikša Jiří

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mikula Peter , MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mikula Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mikuláško Eduard

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mikulášová Oľga, Mgr. Art. Poláková

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mikulčíková Martina Holbusová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mikulec Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mikuš František, Doc.MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mikuš Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mikuš Juraj, Bc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mikuš Foltánová Nina, Ing. Foltánová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mikušková Jela, JUDr. Baucová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mikušová Marta Záhradníková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Milfelder Martin

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Milko Ivan, Ing. PhD

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Milko Ladislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Minar Ján, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Minárik Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Minárik Peter, Mgr. art.

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Minárik Ivan, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mináriková Anna Dospelová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mináriková Erika, PhDr. Kirschnerová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mináriková Oľga, RNDr. Dobrotová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mináriková Eva Čechová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Minarovič Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mišák Milan, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mišáková Zuzana Zemanová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mišáková Eva

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Mišianik Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Miškovič Marián, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Miškovič Vojtech

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Miškovič Juraj, bc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Miškovičová Zuzana, Mgr. Liptáková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mistríková Emília Bunčeková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mistríková Mária

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mišurová Viera Patlevičová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mitašíková Petra Pavlíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mitterpach Rastislav, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mjartanová Terézia

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mocková Darina Môciková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mohylová Jana Veselovská

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Moják Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mojžiš Ivan, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mojžiš Miloš

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mojžiš Miloslav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mojžišová Oľga Miezgová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mokrá Daniela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Molinek Drahoš

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Molitoris Stanislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Molnárová Brigita

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Moncoľ Ľubomír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Montecinos Hana, JUDr. PhD. Jánošková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Moravčík Otto, PhDr. PhD., MBA

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Moravčík Juraj, RNDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Moravčíková Danka (Danuša), doc. Ing. Mgr. PhD Kollátiová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Moravčíková Ľudmila, Mgr. Antalová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Moravčíková Dominika Straková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Morávek Jozef, RNDr. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Móro Ivan, Ing.arch.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Morong František, Mgr.art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Morongová Barbora, Mgr. art. Skraková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Móži Alexander

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mozola Marián

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mráz Peter

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Mrázik Tibor, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mrázik Ondrej

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mrázik Richard

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mrázik Slavomír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mrázko Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mrena Igor

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mudroch Jaroslav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mudroch Ján

zvukový majster

AKTUALIZÁCIA »
Mulfelder Martin

technika

AKTUALIZÁCIA »
Muncová Eva

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mušitz Peter, Ing.

doprava

AKTUALIZÁCIA »
Mušitzová Katarína Pavlíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mydlo Martin, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nacík Branislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nadaská Laura Meričková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Naďovičová Ľubica Chovanová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nagy Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nagy Ľudovít, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nagy Dušan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nagyová Jana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Najšel Marek

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nalezínek Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nass Jana Pavlátková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
NavrátiloVá Viera

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nebus Jozef, Ing.arch.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nedavašková Klára

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nedbalová Anna

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nedeľčľva Tatjana

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nedveďová Libuša Kašparová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nemček Ján, Mgr.art.

orchester, dôverník tanca

AKTUALIZÁCIA »
Nemčík Karol, Mgr. art.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nemčok Arnold, Doc. RNDr. CSc.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nemčok Ondrej

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nemec Alojz

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nemec Dušan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nemethová Beata

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Némethová Ľudmila Hoffmanová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Nemlaha Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Neumannová Alice

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Neumannová Viera, Ing. Šuleková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Nevická Eva, MUDr. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nevický Dezider

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nichtová Ingrid, Dr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Niňaj Peter, Mgr. art.

orchester, dirigent

AKTUALIZÁCIA »
Nitran Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nižňanský Emil

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nižňanský Gabriel, RNDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nogheová Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nogol František

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nogová Beáta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nosáľ Štefan, Prof.

tanec, umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Nosáľová Viera, PhDr. CSc. Brychtová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nosáľová Zuzana, Ing. PhD. Moravčíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Noščáková Helena Kollárovičová

AKTUALIZÁCIA »
Nôta Michal, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nôtová Etela, Mgr.art. Mezeiová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Novak Daniela, JUDr. Mišejš

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Novák Otto

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Novák Ivan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Novák Tibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Novák Igor, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Novák Milan

skladateľ

AKTUALIZÁCIA »
Nováková Valéria Macková

zbor, tajomníčka + archivárka zboru

AKTUALIZÁCIA »
Nováková Viera Radevova

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nováková Margita Ďurindová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nováková Soňa

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Novanová Naďa

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Novek Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Noveková Ita Kolembusová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nyéky Vojtech

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Oberdorferová Marta, Dr. Slafkovská

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Oberländer Koloman, Prof. Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Oberländerová Alica, RNDr. CSc. Kováčiková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Obodová Oľga

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Obselková Mária, RNDr. Zemjarová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Obuch Jozef

Zvukový majster - technik

AKTUALIZÁCIA »
Očič Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ohajská Marta Kratochvílová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Oleár Metod

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Olekšák Pavel, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Olerínyi O

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Olijáš Juraj, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Oliva Miloš

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ondíková Emília, Dr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ondráčka Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ondreášová Ľubica, Ing. arch.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ondrejičková Oľga

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ondrejka Kliment, PhDr. CSc.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ondrejkovič Rudolf

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ondriš Pavel

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ondrišová Zlatica Gecíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ondrušová Anna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ondzíková Katarína

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Oniščenko Juraj

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Opetová Agnesa

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Oravcová Jana Fábiková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Oravcová Nevenka

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Oravec Rudolf

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Orgonášová Ľubica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Orlická Anna, Mgr. Poláková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Orlický

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Orságh Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Orsariová Šarlota

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Orsaryová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Országh Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Oškera Matej

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Osmitz Alexandra

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Osrmanová Kristína

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ovčiarková Mária, Dr. Kováčová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ovčiarková-Roter Katarína, Ing. Ovčiarková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ovečka Milan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ovečková Oľga, JUDr. CSc. Reháková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pacák Michal

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pačesa Patrik

tanec, manažér

AKTUALIZÁCIA »
Pačová Viera Vojtková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Padúch Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pajdlhauser Libor

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Palacko Ondrej, plk.

tanec, zbor, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Paľagová Andrea Ferienčíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Paldanová Martina, Ing. Pribišová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Paldaufová Zuzana, Mgr. Valovičová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Páleniková Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Palička Stanislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Páliková Elena Fifíková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pálka Dušan, JUDr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Palko Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Palkovičová Monika Buchtová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pálmaiová Eva, Ing. Vargová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Palok Viktoriia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Palovičová Barbora, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Palušáková Jana, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pangrác Ján

AKTUALIZÁCIA »
Pangrácová Jana, Mgr. Poliaková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pánik Vladimír, RNDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pantlík A.

AKTUALIZÁCIA »
Papcun Ľubomír

AKTUALIZÁCIA »
Paradeiserová Marta Turanská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Parák Michal

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Parák Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Parašínová Jarmila Boriková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Parík Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Parničan Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pasek Igor, Ing. Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Paška Peter

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Paškaj Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Paško Miroslav, Doc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pašková Mária Hlavatá

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pašková Viera, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pastor Richard

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pastorek Marek, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pastuchová Ľudmila Mojzešová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pastvová Emília Kesegová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pátková Gabriela, PhDr. Kvasničková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Patócs Gabriel

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Paulička Ivan, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Paulovič Peter

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Paulsson Margita Gergeľová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Paulusová Alena, Mgr. art. Pitoňáková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pauza Ludek

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pavlačka Eduard, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pavlík Martin, MUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pavlíková Lea, Ing. Kajáneková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Pavlovič Pavol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pavlovičová Ľuba Baková

tanec, zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pávová Soňa

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pávová Alexandra

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pazderová Marcela

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pazič Slavomír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pažítková Izabela

konferencierka

AKTUALIZÁCIA »
Peclerová Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pekař Jozef

svetelný majster

AKTUALIZÁCIA »
Pelcler Július

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Peško Viliam

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Peško Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Peško Pavol, JUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Peter Juraj, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Peter Tibor

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Peter Igor, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Peterková Drahoslava

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petőcz Kálmán

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petrák Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petrášová Ivana

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petrašovská Naďa

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Petratur Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petrek Tibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petrík Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petriková Gabriela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Petrivalská Šarlota

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Petrová Eva Lísalová

AKTUALIZÁCIA »
Petrová Barbora Kutlíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Petrová Zdena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Petrová Adriana, JUDr. Sitková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Petrovič Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petrovič P.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Petrovičová Paulína Hudáková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Petrus František

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
PhanceNik Anton

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Piatkowska Magdaléna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Piatkowski Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pilař Pavol

tanec, dôverník, od 2022 generálny riaditeľ

AKTUALIZÁCIA »
Pilný Ladislav

technika

AKTUALIZÁCIA »
Pingitzer Eduard

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Piovarči Lucia Krnáčová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pipová Anna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pirkovská Alena

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Piroška Tomáš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Piroška Michal

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Piš Peter, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pisarčík Ľuboš

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pišútová Irena Hynie

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pitková Jana, PhDr. Tehlárová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Pivovarová Zoja, Dr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Planietová Magdaléna, Ing. Kosáková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Plank Karol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Planková Eva, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Planková st. Eva Hanzelová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Plichta Dušan, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Plichta Michal, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Plichta ml. Dušan, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Plichtová Milina, Ing. Maheľová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Plocková Božena Hanáková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Plšková Mária Kertésová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Podhájecký Anton

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Podhorná Jana, Mgr. Art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Podhradský Peter

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Podkovčík Jaroslav, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Podolinská Barbora, Mgr. Benzírová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Podprocký Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pogány Pavol

zvukový majster

AKTUALIZÁCIA »
Pohančeník Anton

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pokojná Silvia Špendlová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Pokojný Libor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pokorná Zuzana Ondrišová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pokorná Anna GregovÁ

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Pokorný Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Poláčeková Zuzana

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Polák Radomír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Polák Ján, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Polák Vladimír, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Poláková Ivana, Ing. Horniaková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Poláková Renáta Panáková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Poláková Jana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Poláková Helena

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Poláková Lenka Deáková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Poláková Ema

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Polakovič Ján, JUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Polakovič Pavol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Poliačik Ivan, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Poliačiková Anna Škultétyová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Polívka Vladimír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Polívková Mária Benková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Poljaková Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Polónyová Lýdia

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Polónyová Lýdia, Mgr. Suchovská

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Popjak Pavol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Poppová Lucia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Porubčanová Júlia Danišovičová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pospíchalová Marcela , Mgr. Jaňáková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pospíšil Pavel

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pošvanc Ľubomír, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Potaš Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pražmariová Soňa Šoková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Predmerský Miloslav, MUDr. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Príbelská Petra, JUDr. Blahová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pribojová Viera

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Prídavková Alžbeta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Priečinský Juraj, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Priehradná Viera Ficelová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pristaš Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Prívarová Vilma, PhDr. Šuranová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Prochádzková Jarmila

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Procházka Pavol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Profant Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Prokešová Dagmar, Mgr. Bukvayová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Properová Zdena, JUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pršová Katarína, Ing. Bálintová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Prsteková Drahomíra, Ing. Čibová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Psarska Eva, MUDr. Zimová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Psotný Štefan, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Psotová Helena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Púchovský Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Puffler Ondrej

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pufflerová Jarmila Kratochvílová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Pukl Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Puškár Róbert, Mgr. art.

orchester, koncertný majster, predník ĽH

AKTUALIZÁCIA »
Puškariev Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Puškáš Vojtech

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pútec Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rabenseifer Valér, Ing. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Račanová Margita

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Račková Dana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rada Anton, PhDr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Radič Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Radványi Lothar

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Raffayová Elena

AKTUALIZÁCIA »
Raichel Jozef

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Raiman Daniela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rajčok Matúš, Doc.Ing. CSc.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Rajecká Elena Ovčiarková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Raková Naďa

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ralbovský Štefan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Raninec Stanislav, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Raninec Jozef, Prof.Dr. CSc.

zbor, riaditeľ

AKTUALIZÁCIA »
Rapaičová Ida

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Rapošová Magdaléna Michalková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rapošová Zlatica, Ing.

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Rattayová Elena Štípalová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ravingerová Margita

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Rážová Barbora, Mgr. Nosáľová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Rebro Peter

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Reháčková Jozefína, Mgr. Čermáková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Rehák Richard

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Reháková Soňa Šoralová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Reháková Helena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rehor Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rehorová Viera

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rehorovský Eugen

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Reindlová J

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rejholcová Lýdia

AKTUALIZÁCIA »
Rekšáková Terézia

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Remeň Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Remišovský I.

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Rendeková Jana

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Repašová Ľudmila

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Repašová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Repková Barbora , MUDr. Hrdá

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Reváková Elena

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Richter Martin, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Richterová Miriam Gräczerová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Ričovský Viliam

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rigo Alois

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rigo Michal

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Riháková Mária

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Rišková Elena Faktorová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rišková Viera

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Rišová Kornélia Richweisová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Roček Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rogel Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Roháčová Mária, Ing. Hukelová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Roháčová Dagmar Očadlíková

krojáreň, kostýmová výtvarníčka

AKTUALIZÁCIA »
Rohalová Daria

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rohalyová Klaudia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rolincová Lýdia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rompf Engelbert

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rose Norbert, M.D.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rosenberg Karol, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Roško Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Roško Kamil, Doc.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Roško Christian

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Roško Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rossbecková Barbara

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Roth Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rothová Erika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rotter Josef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rovňáková Magdaléna, Mgr. art. Piláriková

zbor, zbormajster

AKTUALIZÁCIA »
Rubáš Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rudolf Róbert

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rúfus Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rúfusová Magda Podhorňáková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Rumančíková Eva , Mgr. Bc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rusinko Igor

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ružeková V

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rúžičková Viera Novotná

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Rúžičková Naďa

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ružová Mária Blahová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rybárová Marta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šabik Oliver

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sabol Vladimír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sabová Zuzana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sabová Helena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sadílková Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sadloňová Jana, Mgr. Prokešová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Sadloňová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šagát Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šajgalíková Terézia

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Šajgalíková Bronislava Búciová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šajtošová Adriana Sameliaková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sakala Vojtech, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Salanciová Alžbeta, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šalát Miroslav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Salay Ján

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Šalfalviová Lenka

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Samec Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Samec Vojtech, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Saňka Peter, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Saňková Ingrid

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šantavý Pavol, Ing.

orchester, zvukový technik

AKTUALIZÁCIA »
Šaray Viliam

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šáray Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šarkezi David

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šárközi Ernest

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šárközi Katarína Ďurdinová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šárköziová Silvia

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šašina Radek

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sásková Barbora

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Satinská Oľga Lajdová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Satková Magdaléna

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šaturová Magdaléna Lukovičová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Satury Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sax Eduard

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ščepka Stanislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ščepková Jana

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Schätzelová Miroslava Kaiserová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Scheck Anry

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schichman Štefan, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schick Henrich

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schillerová Laura

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Schleifer René

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schlosser František, Doc.Ing. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schmidt Wiliam, Ing. JUDr. MSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schmidtová Margita, Ing. arch. Molnárová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schmidtová Alica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schmucková Mária, Ing. Pokorná

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Schniererová Ľudmila

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schofer Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Scholtz Ladislav, RNDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Scholtzová Viera

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Scholtzová Viera, Dr. Šteinhíblová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Schopperth Fulier Alena, JUDr. PhDr. PhD Fulierová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Schreyer Katarína Mrázová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schweighoferová Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šebesta Ronald

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šebestík Dalibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šebestová Jarmila

vedúca krojovej a kostýmovej dielne

AKTUALIZÁCIA »
Šebestová Dagmar

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sečkárová Alica, MUDr. Pavlíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sedláček Róbert

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sedlák Ladislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sedlák Dominik

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sedlár Ladislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sedlický Tibor, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sedmáková Tatiana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šedovič Juraj, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šefčíková Valéria, Ing. Bašková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Segíňová Anna

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Seidei Ľubomír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sekáč Ferdinand, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sekey Michal, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Selecký Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Selecký Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šeleng Eduard

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šeligová Zuzana , Mgr. et Mgr. Bezáková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Selin Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Selín Ivan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Semaňáková Dominika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Semík Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Semíková Helena Žišková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Senický Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Serbín Michal, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Seredič Michal, Ing.

spevácka skupina, sólisti

AKTUALIZÁCIA »
Šeregyová Oľga

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Serenče Jakub

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šesták Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šestáková Andrea

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ševčík Milan, Mgr. art.

pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Ševčík Ján, Mgr. art. ArtD.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ševčíková Emília

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Severín Pavol, Ing. arch.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Shaalan Kristína Grigorjanová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Shejbal Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šibilev Peter

umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Sidórová Jana Zemaníková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sidorová Adriana

krojová a kostýmová dielňa

AKTUALIZÁCIA »
Šidová Matilda

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sieglová Beata

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sieglová Dagmar

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Siget Anton

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šikula Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šikula Alexander

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šikula Vincent

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sileši Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Silná Zlatica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šima Pavol, Prof.PhDr. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Siman Matúš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Simandl Rudolf

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Simaničová Ingrid, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šimko Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šimkovičová Magda Macháčková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šimkovicová Rebeka DisArt Trebulová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šimončičová Alena

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Šimoneková Heda Mádrová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šimora Pavol

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Šimová Oľga, PhDr. CSc.

hlasový pedagóg speváckeho zboru

AKTUALIZÁCIA »
Šimunek Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Siniova Anna Virágová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šipková Lýdia

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šipoš Viliam

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šipoš Georg

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šipošová Zuzana, Ing. Eliášová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sirácka Želmíra

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Širácka Želmíra

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Širák Pavol

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šišák Ľubomír, PaedDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šišková Mária Kováčiková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šišková Emília Šišková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šišová Veronika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sitár Miroslav, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sivá Miroslava, Mgr. Ševčíková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sivčo Stanislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sivý ml. Mikuláš, Mgr.art.

tanec, asistent choreografa, od 2017 umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Sivý st. Mikuláš

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Skákalová Eva, Ing. Čarabová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Skalák Peter, Ing.

AKTUALIZÁCIA »
Skalník Boris

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Škandera Jaroslav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Skarba Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Škarohlíd Ladislav, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sklenka Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sklenková Eugénia Lintnerová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Škoda Ľubor, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Škrabák Miloš

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Škrinár Andrej, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Škríp Ivan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Škrovina Ondrej

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Škrovina Branislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Škutil Vladimír, Doc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Škutina Vladimír, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Škutina Ladislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Skyvová Margita Dalmadyová

spevácka skupina, umelecká vedúca

AKTUALIZÁCIA »
Slabá Viera

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Sládek Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sládková Elena Rothová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Slanina Karol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Slanina Tomáš

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Slaninka František, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Slaninová Henrieta, Ing. Sládeková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Slaninová Mária, Mgr. Korbeľová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sláviková Dana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Slezák Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Slezáková Alena, Mgr. Hečková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sleziak Martin

orchester, umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Slimák Vladimír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sloboda Robert

svetelný majster

AKTUALIZÁCIA »
Slobodová Viera Horecká

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šlosiarik Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Slovák Jozef, PhDr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Slovák Ondrej

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Slováková Anna, JUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Slováková Anna, Ing. PhD. Speváková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Složková Nina, Ing. Složková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Slujka Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šmálik Stanislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Smékal Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Smetana Samo

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šmíd Miroslav, Mgr.

umelecký vedúci, dirigent

AKTUALIZÁCIA »
Smida Jozef, Ing. arch.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šmidová Eva Krajčovičová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Smidová Silvia, Mgr. Poliaková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šmídová Adela Možješová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Smirina Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šmirina Ján, Ing. arch.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Smitka Stanislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Smitka Stanislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Smolárik Marián, MgA.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Smoláriková Marta Šeligová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Smoleňák Marek

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Smoleňák Milan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Smoleňáková Natália, Mgr. Oršulová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Smolinský Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Smolko Martin , Mgr. art.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Smrek Jozef, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Smreková Eva Demová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Smutný Bohumil

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šnirc Igor, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šnóbl Michal

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Soboličová Alexandra, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sochor Ján

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Sojáková Pavlína

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sojka Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šoka Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šoka Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sokáč Dezider, Ing.

orchester, dôverník orchestra

AKTUALIZÁCIA »
Sokáčová Magdaléna, Ing. Hromadová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sokol Alojz

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sokol Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Solárová Monika Löfflerová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šolc František

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Solinová Karin

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šomšáková Valéria Klihová

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Šomská Ľubica, PhDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sónaková Anna, Ing. Jablonská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sorby Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Soták Dušan, Mgr. art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Soukupová Lucia Šorálová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Špaček Jozef, Prof.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Špaček Alojz, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Špaček Pavel, Ing.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Špaček Ján, Dr. M.D., L.M.C.C., PhD(c)

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Špániková Eva Matlonová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Spekona Peter

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Špekoňa Peter

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Špeťková Denisa, JUDr. Mojžišová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Špetková Gabriela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Špitka Igor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Špitková Jela

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Spurná Dana Vorličková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Šrečko Július

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Srnková Marta Dočolomanská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Srvátka Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Stadtrucker Ernest

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Stadtruckerová Irena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stanček Bohumír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stančík Miloš

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Staneková Eva, MUDr. Sekeyová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stanko Stanislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stanková Jana Papánková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Stankovská Lívia Meszárosová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stankovská Alica, PhDr. CSc. Elschková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stankovský Dušan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stankovský Róbert

zbor, asistent zbormajstra a dirigent zboru

AKTUALIZÁCIA »
Stano Jozef, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Stanovičová Nina

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Starostová Anna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stasiková Markéta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štefaňár Ondrej, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Štefanovič Rudolf, MUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štefanovičová Dária, Ing. Radimáková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štefanovičová Katarína

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štefek Vladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Štefková Kristína, Mgr. Jányová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štefucová Tatiana Húsková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stehlík Lubor, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stehlíková Irena Lesnáková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stehlíková Irena Lesňáková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Steinecker Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Steinecker Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Steiner Helena, Mgr. Čulíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štěpánková Júlia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štepnička Oto

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Števčeková Waldemara, Mgr. Treskoňová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Števove Miloš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Stolár Dušan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štolc Eduard

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štorcel Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štorcelová Beáta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stracenská Viktória

umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Stračina Svetozár

orchester, skladateľ

AKTUALIZÁCIA »
Stračina Jakub

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Straková Jana Labátová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Straková Mária, Mgr.

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Stranovská Ema

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Strážovcová Magdaléna Chmúrna

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Strážovec Valerián, Dipl.Arch. Dr.h.c.

tanec, dôverník tanca

AKTUALIZÁCIA »
Štrba Ivan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Strečanská Adriana Handiaková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Strečko Július

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Strečok Pavol, PhDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Strešnák Peter, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Strešňák Ladislav, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Štric Ernest

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štróbl Imrich

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Štroffeková Eva Kapitánová

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Struhár Drahoš

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Struhárová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Struhárová Daniela, Ing. Teslíková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Strýček Peter

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Strýčeková Gabriela Mitanová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stuchlík Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Studenková Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štujberová Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štukovský Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Stupka František, Ing.

zbor, technika

AKTUALIZÁCIA »
Stupková Miroslava, Ing. Nemcová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štúr Svetozár

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Štúr st. Svetozár, JUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štúrová Nelly Kazárová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štúrová Naďa Krišková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štúrová Oľga, JUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Stuška Michal

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štvrtecký Vladimír, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Styková Zora, MUDr. Tomíková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šubínová Helga

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Suchánek Rudolf

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Suchánková Iveta, Ing. arch. Augustová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Suchánková Iveta

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Suchomer Vojtech, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Suchovská Gerta

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šuchter Viktor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sudeková Jana, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šufliarska Terézia Jazbecová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šuhajda Ondrej

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šuhajík Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sujová Kristína

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sukopová Agáta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Súkupová Alica, PharmDr. Zaliberová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šulcová Anna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šupáková Zlatica Kubincová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šupín František

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Surovičová Oľga

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Suryová Dana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šuška Pavol, Mgr. art.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šušková Elena, MUDr. Greppelová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šustek Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šustrová Mária, MUDr. Nosáľová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Śútovcová Mária

AKTUALIZÁCIA »
Švaňa Miloslav , Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Švandtner Miroslav

AKTUALIZÁCIA »
Švataráková Lýdia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Švehlák Svetozár

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Svetková Katarína Stráňavová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Švihrová Judita Ruppeldtová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Svitek Dušan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Svitek Jozef

zbor, asistent popri Š. Klimovi

AKTUALIZÁCIA »
Sviteková Zuzana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Svoboda Ľudovít

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Svoboda Tomáš

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Svobodová Margita Havašová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Švoňavec Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Švoňavová Cecília Kožuchová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sýkora Alojz

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sýkorová Mária , PhDr. Martinčičová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Szabo Ľudovít

doprava

AKTUALIZÁCIA »
Szabó A.

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Szabová Zlatica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Szécsényiová Dagmar

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Székely Štefan, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Székelyová Monika, Mgr. Fedáková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Szekeréšová Darina

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Szelepcsényi Ján, Doc., PhDr. Mag.art. PhD.

orchester, zbormajster

AKTUALIZÁCIA »
Szoilosiová Sidónia

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Szőke Zuzana Bojarová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Szokeová Silvia, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Szomolányová Viera, Doc.PhDr. Budovičová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Szucs Róbert, Mgr. art.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Szucz Zigmund

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Takáč Filip

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tančibok Tomáš

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ťapák Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ťapák Marek

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ťapáková Jana Bôžiková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tarasovič Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tarbajovský Ladislav, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tarkay Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tartarková Ľubica

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Tatranský Dušan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ťažký Peter , Mgr. art.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tehlárová Drahomíra

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tejkal Boris

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tešovičová Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tevecová Kornélia Lachová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tevecová Kornélia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Thuringerová Helena Telecká

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tichý Peter

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tichý Štefan, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Timko Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Timko Ondrej

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Timková Zuzana Suhayová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tirpák Ivan, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tirpák Michal

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tišťan Robert, Mgr. art. PhD

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Tkáč Michal

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tkáčik Jozef, Ing.

zbor, dôverník

AKTUALIZÁCIA »
Tkadlčík Dalibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tlapová Oľga

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Točka Dezider

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tokár Valerián

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tokárová Gabriela

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tolgyessy Juraj, Prof., Ing. PhD., DrSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Toma Eva Šmidová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tomanová Martina

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tomášková V

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tomaškovič Milan, Mgr. Art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tomaškovič Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tomašovičová Daria

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tomečková Lucia Križanová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tomiška Oldrich

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tomišková Beata Hammerová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tomko Kamil, Dipl.Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tomková Mariana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tomovčík Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tomovič Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Topoľská Iva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Topoľský Milan, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Topoľský Jaroslav, Doc.Ing. CSc.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tordsson Monika, Mgr. art. Dolníková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tóth Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tóth Michal, RNDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trajter Kazimír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Trančíková Viera

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Trebichalská Barbora Dadíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trebichalský Dalibor

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trenčanský Július

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trepáčová Daniela , MUDr. PhD. Šandorová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trizuljak Alexander, Ing.arch.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trizuljaková Silvia, Ing. Halenárová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trnkócyová Diana Lakatošová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Trnková Alena Pradlovská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trojanová Klaudia, Mgr. Petrová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Trombauerová - Daňová Mária, PhDr. PhD. Trombauerová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Troščáková Terézia Lacková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trtek Rudolf

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Trtek Radoslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Trubač Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Truhlářová Ivana

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Trusová Tatiana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tuková Katarína

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tuna Eduard, Ing.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Turan Andrej

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Turayová Viera Balážová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Turčan Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Turček P.

technika

AKTUALIZÁCIA »
Turiničová Lucia, Ing. Vevericová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Turňa Jozef, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Turňa Štefan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Turner Marián, Mgr. art.

orchester, riaditeľ

AKTUALIZÁCIA »
Turner Tomáš , Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Turnerová Katarína

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Turňová Mária Plvačková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Turzová Luba

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tužinská Miroslava, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tvrdá Oľga

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tvrdá Táňa

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tvrdík Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ugorová Hertha Konrádová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Uher Martin

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Uher Zdeněk

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Uhliar Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Uhliarik Ján, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Uhliariková Magda, Mgr. Balážová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Uhrík Milan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ujc Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ujlaky Zdenko, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ukropcová Lýdia Mikušová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ukropec Šimon

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Uličný Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Urban Martin, Mgr. Art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Urbancová Gabriela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Urbanec Bartolomej

umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Urbanová Jozefína, PaedDr. Beňačková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Uškert Oskár

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vach Marián, Mgr. art.

zbor, umelecký šéf a dirigent zboru

AKTUALIZÁCIA »
Václavík Bohumil, Ing.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vaculčiak Branislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vacval Stanislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vaďurová Anna, Ing. Hudecová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vagovics Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vais Martin, Ing.arch.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vaisová Zuzana Domesová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vajda Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vajner Gejza

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vajner Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vajner Štefan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vajnerová Jana Čulíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vakoš Branislav, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vakoš Igor, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vakošová Zuzana, Mgr. Žemberová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Valábek Patrik

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Valachová Mária

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Valantovič Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Valášková Jana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Válek Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Valent Miloš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Valentín Ladislav

AKTUALIZÁCIA »
Valentová Oľga

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Valentová Petra Tomášová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Valentovič Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Války Ľuboš

zvukový majster

AKTUALIZÁCIA »
Valo Marián

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Valovič Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Valovičová Valéria, Mgr. Hrončeková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Valovičová Magdaléna Osuská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Valovičová Dana Matlovičová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vanderka Arnošt

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vandra Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vannayová Eva Tomišková

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vaňo Marián, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vaňová Zdenka, Mgr. art. Nererová

tanec, taneč.pedagóg, asist.choreografa

AKTUALIZÁCIA »
Varga Ervín, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vargic Lukáš

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vargic Július

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vargic Martin

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vargic st. Július

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vargicová Angela

spevácka skupina, sólistka, krojová dielňa

AKTUALIZÁCIA »
Vargová Petra, Mgr. Štauderová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vargová Veronika

AKTUALIZÁCIA »
Varmeďa Dušan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Varmeďová Kristína Chowaniecová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vaš Imrich, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Váša Miloslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Váša Zdeněk

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vašica Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vašicová Jarmila Hoffmanová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vaško Jaroslav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vašková Liliana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vaškovič Viliam

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vaverčáková Lucia

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vavreková Emília, JUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vavrinec Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vavro Viktor, Mgr. art.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vavrová Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vavruš Radoslav, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Večerová Eva

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Veizerová Otília Meluchová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Velecká Daniela Višváderová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Velísková Yvetta, Ing. PhD. Zárecká

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Veľký Ladislav, RNDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Verbovský Kamil

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Verčimáková Daniela Dudíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vereš Ivan

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Vereš Peter Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vereš Juraj

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Veselovský Igor

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Veselská Blanka, PaedDr. Bečková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Veselský Marian, Ing.

tanec, orchester, korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Veselský Michal, Mgr. art.

orchester, korepetícia

AKTUALIZÁCIA »
Veselý Tibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Veselý Anton

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vestfal Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vetro Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vicelová Eva, Mgr. Berecová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vícenová Miroslava, Mgr. Skoupá

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Vícha Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vician Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vidiečanová Eva, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vilášek Pavel

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vildner Dan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vincze Ivan Eugen

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vinkler Tibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Virágová Michaela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vitálošová Soňa Ješková

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vitek Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vitková Dominika, Mgr.

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Vítová Zora, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vízvary Ernest

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vlado Viliam

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vlado Miroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vlašič Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vlaškovič

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vlček Albert

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vlková Soňa Vaníčková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vlna Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Voberová Perla

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vojtek J.

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Vojteková Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vojtko Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vojtko Marián

zbor, hlasový pedagóg zboru

AKTUALIZÁCIA »
Vojtková Mária

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vosátková Eva, Mgr. Rehorovská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vosový Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Votava Aleš

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Votruba Václav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vozár Michal

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vozárová Valéria, Mgr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vraňáková Petra

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vranková Mária

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vraštiak Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vravko Viktor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vrbová Monika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vršanská Eva, Ing. Slatinská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vršková Silvia

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vršková Marta Dadová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vrteľ Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vrtelová Helena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vyboch Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Výbohová Anna, PharmDr. Sýčová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vychodilová Ivana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vyskočil Viktor

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vyskočil Kamil

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vyskočil Tomáš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vyskočilová Jarmila

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Wagner Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Wagner Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Wagner Víťazoslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Wagnerová Edita

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Walland Dorotthea, Mgr. Dohnalová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Weberová Eva Weberová

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Weis Nikola, Mgr. art. Šimonová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Weisenpacher Viliam

tanec, administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Weiserová Vlasta

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Weiserová Zuzana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Werner Ivan, JUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Wilhelm Andrea, MUDr. Novomeská

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Wimmer Gejza, Prof. RNDr. DrSc.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zábražná Kristína Šedivá

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zábražný Michal

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zachar Lucia, Ing. PhD. Ninčáková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zacharová Zlatica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zacharová Katarína, Mgr.art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Záhora Martin

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zahradník Milan, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zahradník Vlastimil

AKTUALIZÁCIA »
Záhumenská Miroslava , Mgr. Sandtnerová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Zajíček Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zajíčková Kamila Vyskočilová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Žák Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zalesňák Karol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Záležáková Lýdia Vincúrová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Žalkovič Andrej

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zalupská Dana Machová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zámečník Jozef, prof. RNDr. CSc.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zamišová Libuša

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zápalová Karin, Mgr. RSc. Šolinová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zapletalová Monika, Mgr.

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Zaťková Eva Jariabková

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zatloukal Rastislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zatloukal Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Závodníková Helena Záhradníková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Závodný Viliam

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Závodský Bohumil

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zboray Katarína , MUDr. Kunertová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Zdechovan Rastislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zelenka Eduard, Dr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zelinka Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zelník Ondrej

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zeman Michal

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zemaníková Jana Sitárová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zemanová Dorka, Mgr. Danková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zemanová Ľudmila Gajdošová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zemanovič Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Žembery Miroslav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zemene Róbert

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zetik Nora Pavlíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zika Michal

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Žilinčárová Veronika, MUDr. Števková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zima ml. Štefan, Bc.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zima, st. Štefan, Mgr. Art.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zimová Viera Juríčková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Žiška Juraj

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Žitňanová Helena

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Živner Peter, Ing. Mgr. art

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Žižlavský Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zlocha Branislav, Mgr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zlochová Katarína Huttová

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Zmuda Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Znám Štefan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zobáč Jiří

zvukový majster

AKTUALIZÁCIA »
Zobáč Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zoppová Brigita

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zsembery Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Žucha Emil

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zúrik Koloman, Ing. Mgr. art.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Žužičová Anna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »

V prípade, že ste svoje priezvisko nenašli v zozname, kliknite na
NOVÝ FORMULÁR »
a vyplňte Vaše údaje.