Zoznam členov Lúčnice

Milí lúčničiari v prípade, ak chcete aktualizovať svoje kontaktné údaje, prosíme Vás, aby ste našli riadok so svojim priezviskom. Potom kliknite na slovo AKTUALIZÁCIA » na konci riadku a upravte v databáze svoje údaje.

V prípade akýchkoľvek nejasností, Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na e-maile managing@lucnica.com.

Údaje budú použité výhradne pre vnútorné organizačné účely jubilejných výročí US Lúčnica podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme!

Pri vyhľadávaní je potrebné zadávať PRVÉ písmeno v priezvisku alebo mene VEĽKÉ.

Posledná aktualizácia databázy: 3. apríl 2018

V prípade, že ste svoje priezvisko nenašli v zozname, kliknite na
NOVÝ FORMULÁR »
a vyplňte Vaše údaje.

priezvisko, meno, titul rodné priezvisko adresa zložky  

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »

AKTUALIZÁCIA »
Abrahámová Eva, PhDr. Letáková

Romanova 28, Bratislava, 851 02, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Adamčík Štefan

Bratislava, Slovenská republika

AKTUALIZÁCIA »
Adamec Štefan, Ing.

Valova 14, Piešťany, 921 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Adamík Štefan, MUDr.

Kovácsová 60, Bratislava-Rusovce, 85110, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Albrecht Martin

technika

AKTUALIZÁCIA »
Alexa Ferdinand

Kukučínova 11, Michalovce, 071 01,

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Alezár Michal

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Almásy Miroslava, Mgr.

Narcisová 1639, Rovinka, 900 41, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Andevská Jana

A. Kubína 16, Trnava , 917 01 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Andrašovan Tibor

Hlboká 12, Bratislava, 81104, Slovenská republika

skladateľ

AKTUALIZÁCIA »
Antal Jozef, RNDr.

Odborárske nám. 1, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Antalík Július

Smetanova 19, Bratislava, 81103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Antalík Štefan

Medená 11, Bratislava, 81102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Antalová Ľudmila, Mgr.

Moravany 193, Michalovce, 072 03, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Anyalaiová Mária, Mgr. PhD. Debrecéniová

Scherera 16, Piešťany, 921 01, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Arady Andrej, Mgr. Ing.

Sliačska 50, Bratislava, 83102, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Arady Zuzana, MUDr. Brejčáková

Beniakova 30, Bratislava, 84105, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Árendáš Štefan, Ing.

Ádorská 19/B, Ohrady, 930 12, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Árpa Jozef

Petofiho 33, Bratislava, 82106, Slovenská republika

sveteľný majster

AKTUALIZÁCIA »
Asztalos Ľuba Zubríková

Eichendorffstr.5, OTTERLOH, D 85649 , Germany

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ažaltovič Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Baan Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Babala Jozef, MUDr.

Krátka 1 , Bratislava, 81103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Babčanová Darina Jurkovská

Rusovská cesta 9, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Babeľa Maroš

J. Poničana 3, Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bábiková Dagmar

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Babinová Martina, Mgr.

Nova 13/411, Hul, 941 44, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Babjak Martin

Čierny chodník 29, Bratislava, 831 07, Slovenská republika

spevácka skupina, sólista

AKTUALIZÁCIA »
Babjak Štefan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Babjaková Terézia Vargová

Internátna 13, Banská Bystrica, 97400, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Babjaková Oľga

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Babková Oľga Fraňová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Babušíková Drahomíra

Bratislava,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bachratá Libuša Mayerová

Strakova 1, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Bachratý Jozef

Slnečná 2, Hlohovec, 920 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bachratý Ctibor

Strakova 1, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

tanec, administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Bafrnec Ladislav

Bajkalská 18, Bratislava, 82108, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bagová Adriana, PhDr.

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Bahatová Denisa, Mgr.

Kadnárová č.70, Bratislava, 83105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bahurinský Stanislav

Kuzmányho 10, Bratislava, 81106, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bajsová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bakič Eduard

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bakičová Zorka

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bako Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Baková Otília

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Baláž Vladimír, Ing.

Púpavová 45, Bratislava, 84104, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Baláž Vladimír, Ing.

Alstrova 62, Bratislava, 83106, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Baláž Martin

Tematínska 4, Bratislava , 851 01 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Balážová Eva

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Balážová Adriana Kornošová

Alstrova 62, Bratislava, 83106, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Balázs Ján

Oremburská 1, Banská Bystrica, 974 04, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Balent Anton

Bratislava, 81601, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Baliga Ján, PhDr.

Karloveská 35, Bratislava, 84104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Baligová Margita Valkyová

Karloveská 35, Bratislava, 84104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bálint František, MUDr.

J. Kostrova 4, Michalovce, 071 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Báliš Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Balog Bartolomej

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Balšan Pavol

Bjorsonova 2, Bratislava, 811 05, Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Bambušek Igor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Baránek Rudolf, Ing.

Hlohovec, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Baranová Hedviga

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Baranová Angela

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Baranová Angela Mokičová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Baranyai René, Ing. arch.

Smetanova 13, Bratislava , 811 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Barázová Ľudmila, PhDr. Repáňová

Opavská 26A, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Barbarič Tomáš

Timravy 27, Michalovce, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Barčáková Antónia Lantajová

Tomanova 9, Bratislava, 831 07, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bárdošová Andrea, JUDr.

Adámiho 13, Bratislava, 84105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bárdošová Martina, MUDr.

Adámiho 13, Bratislava, 84105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bárdošová Andreja, MUDr. Gajdošová

Adámiho č.13, Bratislava, 84105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Barica Ján, JUDr.

Gajova 5, Bratislava, 811 09, Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Baricová Ľuba Králová

Royova 2, Bratislava, 81586, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Barna Vladimír, Ing.

Potočná 45, Selce, 97611, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bartík Milan

Novohorská 40, Bratislava, 83106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bartko Tomáš Emil, Mgr. PhD.

Mariánska 12, Bratislava, 81108, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bartko Juraj

Poľná 9, Banská Bystrica, 97400, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bartko Ondrej

Bratislava, 81330, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bartko Daniel

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bartoš Karol, Ing.

Oravská 2, Bratislava, 821 09, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bartoš Juraj

Ďumbierska 1, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bartoš Erik

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bartošová Štefánia

Feeling managing

AKTUALIZÁCIA »
Bartovič Juraj

Vyšehradská 19, Bratislava, 85106, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bašňáková Klára

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bašová Hana, Ing. Schiesslová

Slnečná 11, Svätý Júr, 900 21,

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bauer Milan

123 Rue Duguefclin, Lyon, 69006, France

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bauerová Barbara, Mgr.art. Bauerová

Drotárska cesta 106, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Baumannová Ružena Líšková

ul. Sch. Trnavského 5, Bratislava, 841 02, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Bažanowská Stanislava, Ing. Zyková

Karvinská 54, Havířov - Město, 73601, Česká Republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bažanowski Bruno, Ing. CSc.

Karvinská 54, Havířov - Město, 73601, Česká Republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bázlik Igor

K Horánskej studni 24, Bratislava, 84102, Slovenská republika

skladateľ

AKTUALIZÁCIA »
Bebko Ladislav, Ing.

Karloveská 21, Bratislava, 84105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bederka Rudolf

Grosslingova 25, Bratislava, 811 09, Slovenská republika

vodič, zvukár

AKTUALIZÁCIA »
Bednáriková E.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bednárová Verona

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bédová Lucia

Šandorova 2, Bratislava, 821 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Beláček Gustáv, Mgr.

Kuklovská 51, Bratislava,

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Belan Anton

Miletičova 38, Bratislava, 82108, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Belanska Zoja, Mgr. Ivaničková

Hauergasse 35/18, Hainburg/Donau, 2410, Rakúsko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Belicová Katarína Jaurová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Belka Juraj

Ružová 18, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Beňačka Stanislav

Prievozská 11/B, Bratislava, 821 09, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Beňačková Gabriela

Praha, Česká Republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Beňačková Marta

Čs.tankistov 222, Bratislava - Záh. Bystrica, 81601, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Beňačková Nora

Fadruszova 23, Bratislava, 84105, Slovenská republika

konferencierka

AKTUALIZÁCIA »
Beňačková Oľga Schwartzová

Dostojevského rad 13, Bratislava, 811 09 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bendeková Eva Vidiečanová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bendíková Alena

Bratislava, 81601, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Benešová Jana

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Beniak Milan, Mgr. art.

Medená 7, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

tanec, as. choreografa, tan. pedagóg, dôverník

AKTUALIZÁCIA »
Beniak Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Benková Kvetoslava Brcekova

Bohúňova 7, Bratislava, 811 04, Slovenská republika

AKTUALIZÁCIA »
Benkovič Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Beňo Stanislav

Jamnického 8, Bratislava, 84105, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Beňová Elena, Ing. Uchálová

Turnianska 4, Senec, 90301, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Beňušková Zuzana, Prof. PhDr. CSc. Wagnerová

Pečnianska 21, Bratislava, 85101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bereková Helena, RNDr. CSc.

Medená 27, Bratislava, 81102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bérešová Zuzana, Ing. Pajdlhauserová

Alstrova 2a, Bratislava, 83106, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Berger Miroslav, Ing.

Eisnerova 19, Bratislava, 84107, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Berka Mikuláš

Dohnányho 4B, Bratislava, 821 08 , Slovenská republika

organizačný vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Berka Miloš

AKTUALIZÁCIA »
Berky Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Berky Ján

Pribišova 45, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Berkyová Eva

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Berlinová Linda

Lužická 1, Bratislava, 81108, Slovenská republika

zbor, administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Bernát Viliam, MUDr., Ing.

Borodáčova 4, Bratislava, 821 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bernát Igor

Heyrovského 14, Bratislava, 84103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bernath Zlatica, D.M.D, MUDr. Kollarová

306-3711 Delbrook Avenue, North Vancouer, B.C., V7N 3Z4, Kanada

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bernátová Alena Sitnianska

Heyrovského 14, Bratislava, 84103, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Bertók Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Beseda Gustáv

Hradištná 3, Bratislava, 84107, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Beták Jozef

Bautzen SLA, NSR

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Beták Ján, Ing.

Zemianske Podhradie 311, Zemianske Podhradie 311, 913 07, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bezáková Helena

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bičan Ondrej

M. Turkovej 14, Trenčín, 911 01 , Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bielik Emil, MUDr. CSc.

Slovenská republika

tanec, zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bieliková Darica Pôbišová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Biely Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bihári A.

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Bilčáková Helena Marczellová

Pečnianska 15, Bratislava, 851 01 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bílik František

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Binderová Mária

Svätopluková 19, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

krojová a kostýmová dielňa

AKTUALIZÁCIA »
Biskupská Kristína , MUDr. Mgr. Boďová

Fialkové údolie 12, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bišťanová Marta Machová

Budovateľská 31, Bratislava, 82108, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bitó Eugen

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bittó Alexander

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Blaho Ján, doc.

Račianska 53, Bratislava, 83102, Slovenská republika

tanec, choreograf

AKTUALIZÁCIA »
Blahová Mária, PhDr. Ivaničová

Turnianska 4, Bratislava, 85101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Blahová Dana Synková

Račianska 53, Bratislava, 83102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bláhová Mária, PhDr. PhD Pečuková

Jégého 5, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

zbor, archivárka spev. zboru

AKTUALIZÁCIA »
Blahová Barbora

Račianska 53, Bratislava, 83102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Blahušiaková Magdaléna, Mgr.

Bronzová 2B, Bratislava, 851 10, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Blahušiaková Soňa

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Blašková Katarína

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Blass Mikuláš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Blatniaková Eleonóra

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Blažejová Elena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Blažek Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Blažek Roman, Ing.

Podhájí 1435, Bzenec, 696 81, Česká Republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Blažíček Cyril

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Blažíček Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Blažo Štefan

Bratislava, Slovenská republika

choreograf

AKTUALIZÁCIA »
Bleha Peter

Mikulášska 1, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bobák Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bodišová Judita

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bodnárová Jana

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Boháček Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Böhmová Jaroslava, Ing. Jančinová

Komenského 23, Žilina, 01001, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bohmová Dana, MUDr. Melníková

Vavrinecka 15, Bratislava, 83152, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bohunická Alžbeta, Ing. Beňačková

Pod vinicami 24, Bratislava, 81102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bohunská Kamila Lukáčová

Mudroňova 34, Bratislava, 811 01, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bojková Irena

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bolečková Katarína Chrumová

Kvačalova 53, Bratislava, 821 01 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bolfík Jaroslav, MUDr.

Zakarpatská 1, Rožňava, 04801, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bombara Edmund

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bombík František

Štefánikova 65, Ivánka pri Dunaji, 90028, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bombík Andrej

Bratislava,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bonomo Diana, Dott.ssa Nemcová

Villaggio Sereno, Via Quinta 45, Brescia, 25 125, Taliansko

tanec, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Borhyová Jana

Poľovnícka 2, Ivánka pri Dunaji, 900 28, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Boroš Ladislav

Dostojevského rad 13, Bratislava , 811 09 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Borošová Anna

Bagarova 22, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Borovský Vladimír, Ing.

Dolná štvrť 505/38, Myjava, 907 01, Slovensko

administrativa, zvukový majster, vedúci techniky

AKTUALIZÁCIA »
Borozová Ľudmila, PhDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Borš Stanislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bošňáková Anna, PhDr. Kolejáková

Javorová 4, Stupava, 90031, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Bošniak Štefan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bossini Ivan

Holandsko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Botló Lehel

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bozzato Viera, prof. Bilíková

Padova, Taliansko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Brath Zuzana, MUDr. Sivaničová

Bradáčová 5, Bratislava, 851 02, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Brčák Emil

Kutuzovova 2, Bratislava, 83103, Slovenská republika

asistent zbormajstra

AKTUALIZÁCIA »
Brčeková Kveta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brdečková Erika , Ing. Pešeková

Lúčna 852, Kvetoslavov, 930 41, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Breinerová Mária Mačáková

SND, Pribinova 17, Bratislava, 811 09, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Breuer Tomáš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Breza Ján, Prof.

Urologická klinika, Limbova 2, Bratislava, 80000, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Březina Alexander

NSR

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Breznický Ján, Ing.

82105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brezová Barbora, MUDr. PhD.

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Brieda Tomáš, Mgr.

Lachova 16, Bratislava, 851 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brijanová Ľubica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brišiaková Jana, Mgr. Art.

J. Gagarinu 2427/99 , Zvolena, 96001, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Brišová Júlia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brišš Milan, JUDr.

Exnárova 15, Bratislava, 821 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brisuda Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bríza Branislav

Šándorova 4, Bratislava, 82103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Brňák Lukáš

Brišovka 787, Oravská Lesná, 029 57,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brngál Tomáš

Úprkova 34, Bratislava, 811 04, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Broska Ernest, PhDr. PhD.

Považská 2016/6, Trenčín, 911 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brtáň Ján

Bullova 7, Bratislava, 84105, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Brtáň Rudolf, Mgr.

Bullova 7, Bratislava, 84101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Brtko Pavol

Riadok 15, Ružomberok, 03401, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Brucknerová Ingrid, prof., MUDr. PhD. Holomáňová

Ľ.Fullu 9, Bratislava, 84105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Brudňák Peter

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Brznický Ján

AKTUALIZÁCIA »
Bubnáš Juraj, Mgr.

A. Kmeťa 27, Prievidza, 971 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bubnič Karol

Karpatkská 24/135, Marianka, 90033, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bubnič Milan

Duržstevná 6, Marianka, 900 33, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bubnič Igor

Karpatská 16, Marianka, 900 33, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bubnič Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Buc Svetozár, Ing.

Tri vody V. 1601/37, Malinovo, 900 45, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Buček Roman, Ing.

Kutuzovova 2, Bratislava, 83103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Búci Bohumil, Prof. Ing. CSc.

Martinčekova 32, Bratislava, 82101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Búciová Edita, Ing. Bielešová

Martinčekova 32, Bratislava, 82101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bučko Ján Ivan

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bučková Jana, Mgr. Dis. art.

Pribišova 41, Bratislava, 84105, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Budayová Jana Dubčáková

Školská 32, Malinovo, 90045, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Budiačová Antónia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Budinec Igor, Doc.PhDr. CSc.

Gorkého 7, Bratislava, 81101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Budínska Helena

RETA 698, MONTE GRANDE, BUENOS AIRES, 1842, Argentina

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Budinská Dadka

Holcov majer , Očová, Slovenská republika

tanec, zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Budinský Martin

Holcov majer 948, Detva, 96212, Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Budovič Milan, JUDr.

U rajskej záhr. 1a, Praha 3, 13000, Česká Republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Buga Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bugár Peter

Weerribben 52, Diemen, 1112 KN, Holland

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bugárová Mária, Mgr.

Moyzesova 16, Ivanka pri Dunaji, 900 28, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bujňák Peter, Ing.

Macharova 9, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Bujnová Jana, Ing. Lišovská

Janka Alexyho 13, Bratislava, 841 01 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bulík Ján, MUDr.

Pozdišovce 235, Pozdišovce, 07201, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bumbál Ján

Bôrik č. 3, Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bunčák Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Buociková Verona, Mgr. Gogálová

Radvanská 62, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Buranovský Anton

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Buraš Jakub

Nad Laborcom 2, Michalovce, 071 01, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Burgr Miroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Burián Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Burianová Petronela Blanárová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Burzíková Ružena Bolebruchová

Homolova 5, Bratislava, 84102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bušo Michal

Železničiarska 3, Bratislava, 81104, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Butkovičová Valéria, Mgr. Tomovčíková

Kuzmányho 37, Košice, 040 01 , Slovensko

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Bútor Pavol

Nobelova 3, Bratislava, 83102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Bylinská Viera, Ing. Bučková

Jégeho 9, Bratislava, 82108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Bylinský Marián

Jégeho 9, Bratislava, 82108, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cabalka Lukáš, Mgr. art.

Rozvodná 15, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Caban František

Bratislava, 81586, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cagáňová Alena, Ing. Vozáriková

Mierová 29 , Bratislava, 821 05, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cajchanová Eva

Kaštielska 16, Bratislava, 82105, Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Callegarin Claudia Potúčková

Líščie Nivy 12, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čambalík Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cambelová Viera, Doc. CSc. Gažová

L. Svobodu 14, Malinovo, 900 45, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Camiiletti Darina, Prof. Krakovská

Dia del Frate Cercatore 4, Perugia, 06131, Italia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Capík Martin

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čaraba Juraj, Ing.

Zálužická 13, Bratislava, 82101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čechová Eva

Študentská 4, Trnava, 917 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čechvalová Dagmar

Jegorovovo nám. 7, Bratislava, 80000, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Cehulová Antónia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čejka Tibor

Astronomická 3, Bratislava, 82103, Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Čelár Michal

Osadná 4, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

technik / vodič autobusu

AKTUALIZÁCIA »
Čelko Stanislav, MUDr.

Tajovského 3, Prievidza, 971 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čellárová Ružena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cenká Elena Vlčková

Kremeľská 18, Bratislava, 84105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Cenký Vladimír

Kremeľská 18, Bratislava, 84110, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čeredejev Ivan, Ing.

Vlčie hrdlo 56, Bratislava, 821 07, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čerešňa Rudolf, Ing.

Roľnícka 51, Nitra, 94905, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čermák Vladimír, Ing.

Žitná 3, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čermáková Naďa, Ing. Cvachová

Lachova 23, Bratislava, 85103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čermáková Veronika Majerková

Závodníkova 6, Bratislava, 831 03 , Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Černáková Anna

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Černý Erik, Mgr.

Zadunajská cesta 9, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Červeň Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Červenák Maroš, PhDr.

Starohradská 12, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Červeňák Andrej

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Červenáková Lenka, Ing. Leváková

Starhradská 12, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Červeňan Matej, Mgr.

Kosmatínska 92, Trenčianska Turná, 913 21, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Červeňanová Mária, Mgr. Žabková

Strážovska 1, Banská Bystrica, 974 11, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Chalániová Ľubica, Ing. Šátanová

Meličkovej 8, Bratislava, 84105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chančeková Jana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Chauvet-Trčková Monika Trčková

Jégeho 9, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chladný Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Chlapík Ladislav

Šancová 13, Bratislava, 811 05, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Chlpík Juraj, RNDr.

Osuského 14, Bratislava, 851 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chlpíková Zuzana , Mgr. art. ArtD. Žňavová

Osuského 14, Bratislava , 851 03, Slovenská republika

zbor, asistentka dirigentky

AKTUALIZÁCIA »
Chlupisová Ľuba, MUDr. Mázorová

Štúrova 15/A, Zvolen, 960 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Chmel George Juraj, Ing.

L-4 6000 Ch. Deacon, Montreal, QC, H3S 2T9, Kanada

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chmelan Pavel

Preseľany 265, Preseľany, 957 12,

svetelný majster

AKTUALIZÁCIA »
Chodáková Oľga Sekeyová

Palisády 27, Bratislava, 81103, Slovenská republika

tanec, umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Cholvádová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Choma Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Chorvátová Anna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chovan Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Chovancová Martina Račanová

Jeřická 37, Praha 9, 193 00, Česká republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chowaniecová Kristína

J. Stanislava 47, Bratislava, 841 02, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Chowaniecová Denisa

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Chrenčík Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chrťan Daniel

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Chrum Peter

Na pažiti 17, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Chudoba PřemyslL

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Chudý Lucius

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Churý Otto

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Cibulka Dezider

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cibulová Elena

Karadžičova 39/3, Bratislava, 81104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cicák Peter, Mgr.

Čečehov 39, Čečehov, 072 11, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čičák Adam

Bebravská 7, Bratislava, 821 07, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čičáková Magda

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Cicáková Kristína

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Cích Vladimír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Cichá Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cichý Vladimír

Novoveská, Bratislava, 84107, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čičvák Emil, Dr.

Tallerova 4, Bratislava, 81102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čičváková Marlen Hrubá

Tallerova 4, Bratislava, 81102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čierna Lucia

Kafendova č.6, Bratislava, 83106, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čiernik Marek

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čierny Martin

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cikatricis Rudolf

Pečnianska 13, Bratislava, 85101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Čikóš Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cillerova Silvia

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cillerová Silvia, Mgr. Pocklanová

Struková 13, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Cingelová Dagmar, Mgr. Saková

Dlhé Pole 172, 013 32, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ciriak Vladimír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čisár Bartolomej

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čisár Eduard

Česká 21, Bratislava, 83103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čížek Ľubomír, PhDr.

Vrážská 1001, Černošice, 25228, Česká republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Čižmár Roman, Ing.

Košická 43/C, Bratislava, 821 03, Slovenská republika

korepetítor, vedúci techniky

AKTUALIZÁCIA »
Čižmarovič Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Čižniar Július

Astrová 2, Bratislava, 82102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čižniarová Anna Bevelaquová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čižniarová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čížová Ľuba

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čížová Jozefína Lackovičová

Račianska 10, Bratislava, 83104, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Cmero Vladimír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čopák

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Čorej Martin, Mgr.

Istrijská 54, Bratislava, 841 07, Slovenská republika

hudbný dramaturg

AKTUALIZÁCIA »
Čorej Pavol, Ing.

Na výhliadke 38, Bratislava, 841 07, Slovenská republika

zbor, riaditeľ

AKTUALIZÁCIA »
Čorejová Adela, PharmDr. PhD. Vavreková

Na vyhliadke 38, Bratislava, 841 07, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Costea Nikolo

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cotteli Honorát

Poststrasse 29, Spreitenbach, 8957, Švajčiarsko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Crhová Dagmar

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Csiba Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Csomó Daniel

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čuchran Ján

Silvánska 19, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Čulenová Eva

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Čulík Svetozár

AKTUALIZÁCIA »
Čunderlíková Mária, PhDr. Valachová

Ševčenkova 27, Bratislava, 85101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Čupka Ondrej

Jégeho 3, Bratislava, 821 08, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Cút Ján

Ondrejovová 11, Bratislava, 82103, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cút st. Ján

Babuškova 6, Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cútová Zuzana Piršelová

Ondrejovova 11, Bratislava, 82103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Cvečka Vladimír

Bratislava, 81601, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Cvečko Pavel, Ing.

Na vyhliadke 7, Bratislava, 841 07 , Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Czukáš Zoltán

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dadíková Natália

Vajnorská 98 A 43, Bratislava, 83104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dadíková Dagmara

Štefana Králika, Prievidza, 971 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dadová Marta

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Danajovič Rudolf

VZ 2828, Štefánikova 53a, Brno, 662 10, Česká Republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Danč Ján

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dandová Viera, Ing.arch.

29.augusta 32/A, Bratislava, 81109, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Daňek Vladimír, Mgr.

Bratislava, Slovenská republika

umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Daněková Ivana, Mgr. Benechová

Záhradková 622/13, Krakovany, 922 02, Slovensko

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Danglová Oľga CSc. Čelková

Včelárska 5, Bratislava, 82105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Danišová Renáta, Mgr. Danišová

Kraskova 8, Bratislava, 811 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Danišová Otília, Mgr. Šimorová

Kalinkovo 493, Kalinkovo, 900 43, Slovenská republika

tanec, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Danko Juraj

20.apríla VII/15, Žilina, 1000, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Danko Martin

Freiburg im Breisgau, Deutschland

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Danková Erna Wernerová

Žehrianska 14, Bratislava, 851 07,

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Darášová Jana

Slovenská 13, Stupava, 90031, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Daubner Juraj

Nábr. M.R.Štefánika 4/59, Ružomberok, 034 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Davidová Elena

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Daxner Milan, Ing.

Muránska 577, Tisovec, 98061,

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
De Graaf Darina Rumpelová

Jan Wandelaarpad 24, Zaandam, 1507 ps, Holandsko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
De Hordeová Ľudmila, Ing. Kostelná

Jasovská 3038/1, Bratislava, 851 07, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Deáková Lenka

Kráľová pri Senci 610, Kráľová pri Senci, 900 50, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Debnárová Lenka Prokopová

Ľuda Zúbka 31, Bratislava , 841 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dědeček Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dekánek Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Demovič Rudolf, RNDr. CSc.

Na barine 5, Bratislava, 841 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Derer Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Deutsch Ivan

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Deutsch Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dianiška Vladimír, Mgr.

Riazanská 87, Bratislava, 831 02, Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dick Iveta Šrámková

Čsl. tankistov 228, Bratislava, 841 06, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dinka Anton, RNDr.

Pljušťova 24, Skalica, 909 01,

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dirnfeld Marián

Obere Hauptstrasse 107, Riedlingsdorf, 7422, Austria

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dittler-Tuma Andrea Dittlerová

Zeltgasse 1A/17, Viedeň, 1080, Rakúsko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dlhoš Miroslav, Bc., Mgr. PhD.

Stropkovská 11, Bratislava, 821 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Doba Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Doboš Alfréd, Ing.

Šándorova 1, Bratislava, 821 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dočkalová Zdena

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Dohnal Juraj

B.Bartóka 36, Senec, 90301, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dohnalová Katarína Faltusová

B.Bartóka 36, Senec, 90301, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dohnányiová Monika, MUDr. Molnárová

Kpt. Jána Rašu 21, Bratislava, 84101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Domanská Adriana Eliášová

Při Suchom mlyne 48, Bratislava, 81104, Slovenská republika

konferencierka

AKTUALIZÁCIA »
Dományi Igor, Mgr.

Tichá 4, Bratislava, 811 02, Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dorčiak Vladislav

424 SW Sutherland Way, Aloha, Oregon, 97006, USA

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dorkovič Michal

Bratislava, 82109, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dorňáková Eva

Vajnorská 50, Bratislava, 83104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dorotjaková Irena, Ing. arch.

Hviezdoslavovo nám. 11, Bratislava, 81102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dorotjaková Viktória, Ing.arch. Lapárová

Hviezdoslavovo námestie 11, Bratislava, 81102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dovalová Eva, Ing.

Mlynarovičova 8, Bratislava, 85103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dovalová Izabela

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dovinová Eva

Mlynarovičova 8, Bratislava, 85104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Drabecký Martin

Tatranská 362, Huncovce, 05992, Slovenská republika

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Draho Karol

Moldavská 3, Bratislava, 82103, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Draková Ľubica Sotáková

Palisády 1, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Drdošová Jana, Ing. Garajová

Mukačevská č.9, Prešov, 080 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Drgoň Štefan, RNDr. CSc.

Matúškova 23, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

zbor, sólista

AKTUALIZÁCIA »
Drlička Peter, Mgr.

Kľukatá 41, Bratislava, 82105, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Drobná Marta, MUDr. Majeríková

J.Nováka 8, Martin, 03601, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Droppová Elena

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Droppová Ľubica, Doc. Dr. CSc. Markovičová

Blumentálska 16, Bratislava, 81107, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Drozda Martin, MUDr. PhD.

Šulekova 33, Bratislava, 811 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Druga Michal, Mgr.

Banícka 18, Malachov, 97405, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Druga Ondrej, Mgr.

Banícka 18, Malachov, 97405, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Drugová Zuzana, PhDr. Bulíková

Banícka 18, Malachov, Banská Bystrica, 97405, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dubecká Magdaléna, Mgr. Držíková

Krížna 26, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dubovská Eva, Mgr. Pavlíková

Borinska cesta 16, Marianka, 900 33, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dubovský Milan

Slovenská republika

skladateľ, korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Dubravčák Ján

AKTUALIZÁCIA »
Dubravická Inge Bjelová

Matúšová 16, Bratislava, 81104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dubravická Zuzana

Mutnik, Bratislava, 031 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dubravický Jozef, Doc.Ing. CSc.

Matúšova 16, Bratislava, 81104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ducai Anna Lustoňová

Viedeň, Rakúsko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Duchoň Milan

Bradáčova 6, Bratislava, 851 02, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dudáš Michal

Osadná 14, Bratislava, 831 03, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dudášová Anna, Mgr. Luptáková

Osadná 14, Bratislava, 831 03, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dudášová Andrea

Silvánska 13, Bratislava, 84104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dudík Miroslav

K.Adlera 7, Bratislava, 84102, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dudík Pavol

Bodrocká 26, Bratislava, 821 07, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dudová Eva, Ing.

Nezábudková 22, Bratislava, 82107, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Dufinec Kristián

Hollého 72, Michalovce, 071 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Duláková Denisa, JUDr. PhD. Podhradská

Drieňova 1, Bratislava, 82101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Duľová M.

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Duplinská Jarmila Huláková

Hanulová 10, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ďurčová Soňa, Ing. Apalovičová

Adámiho 14, Bratislava, 84105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Durdík Vladimír

Lehotského 2, Bratislava, 81105, Slovenská republika

konferencier

AKTUALIZÁCIA »
Ďurdinová Katarína

Kukučínova 4, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ďurďovič Vladimír

Púpavova 26, Bratislava, 84104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ďurďovičová Ľubica

Púpavova 26, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Durecová Silvia

Šúty 5, Bratislava, 831 07, Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Ďuriš Ľubomír, MUDr.

Pečnianska 9, Bratislava, 85101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ďuriš Lubomír

Vilova 21, Bratislava, 851 01,

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ďurišinová Veronika

Kapušianska 119 , Michalovce, 071 01 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Durišová Renáta, Mgr.

Tehelná 23, Bratislava, 83103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Durná Ingrid Kročková

Pluhová 12, Bratislava, 831 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ďurovčík Ján

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ďurovčíková Juliana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ďurovský Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dusso Michal

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dúžek Stanislav, PhDr.

Pluhová 30, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dúžeková Anna, Ing. Kuchtová

Pluhová 30, Bratislava, 83103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dvoran Pavol, Ing.

Rovníková 10, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dvorecká Simona Šuchaňová

Mliekárenská 1, Bratislava, 821 09, Slovenská republika

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Dvorská Zuzana, MUDr. Koščová

Československých tankistov 124, Bratislava, 841 06, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dvorská Eliška Dvorská

Trenčín,

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dvorský Juraj, Ing.arch.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dvorský Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Dyttertová Klaudia

Medvedzie 145/21-31, Tvrdošín, 027 44, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Dzamba Ľubomír, Akad. Arch. OAA, MRAIC

31 Elmwood Avenue North, Mississauga, L5G 3K1, Kanada

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Džavík Ján

Šalviová 30, Bratislava, 82101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Džubas František, Ing. CSc.

Hviezdoslavova 472/36, Senica, 905 01,

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Dzurjanin Stanislav, Ing.

Hany Meličkovej 16, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ebertová Dagmar

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Effembergerová Eva Jakubcová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Effenberger Otto

USA

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Effenberger Evžen

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Eglová Eva

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ehrenberger Imrich, Ing.arch.

Gajova 21, Bratislava, 81109, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Elexhauser Miroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Eliašová Viera, PhDr. PhD. Kišková

Sládkovičova 20, Pezinok, 90201, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Elischer Milan

A.Sládkoviča 2097/1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01,

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Eliška Zdeněk

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ertlová Juliana Jamrišková

Cesta na Klanec 42, Bratislava , 841 03 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fábera Igor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Fabiánová Ingrid

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fabo Dušan, Ing.

Röntgenova 8, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

svetelný majster

AKTUALIZÁCIA »
Facinková Elena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fajnor Lukáš

Uhrova 22, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fajnor Jakub

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fajnorová Soňa

Adámiho 26, Bratislava, 84105, Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Fajnorová Lucia

Uhrova 22, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fajta Emil

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Faklová Eva, Mgr. art.

Moskovská 8, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika

spevácka skupina, um. vedúca spev. skupiny a sólo spev

AKTUALIZÁCIA »
Faklová Margita

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Faktorová Margita

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Faltus Ján, Ing.

Furdekova 7, Bratislava, 85104, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Július, JUDr.

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Juraj

Brečtanova 8, Bratislava, 83101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Zoltán

Vígľašská 2, Bratislava, 85106, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Ľudovít

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Matej

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš František, JUDr.

Hálkova 5, Bratislava, 83103, Slovenská republika

zbor, administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Jozef

Bulikova 21, Bratislava, 851 04, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkaš Leoš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Farkašová Beatrix

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Farkašová Eva, PhDr. Fazekašová

Hálkova 5, Bratislava, 83103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fašková Jela Kresáková

Jakubovo nám. 1, Bratislava, 81109, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fathi-Cvachová Katarína, PhDr. Cvachová

61, Avenue de la Marne, Montrouge, 921 20, Francúzsko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fecko Dionýz

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fedák Peter, Ing.

Uzbecká 18, Bratislava, 821 06, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fedáková Ivana, Mgr. art. Frenová

Uzbecká 18, Bratislava, 821 07, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fedelešová Mária Gabrielová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fedorčáková Lenka , Mgr. Kučerová

Beňadická 5, Bratislava , 851 06, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fedorová Monika, PharmDr.

Dénešova 21, Košice, 040 23, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fejfárová Oľga, Ing. Nováková

Gorkého 10, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

zbor, dôverník

AKTUALIZÁCIA »
Fekete Vojtech

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Feketeová Júlia

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Feldsam Peter

Budyšínska 14, Bratislava, 83102, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Felin Ivan, Ing.

Lastomir č.166, 07237, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Felová Beáta, PhDr. Kováčová

Bezručová 10, Bratislava, 811 09, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Feniková Magdaléna, Ing.

Heyrovského 1, Bratislava, 84103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ferienčík František

AKTUALIZÁCIA »
Fialová Drahomíra

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Fialová Ľudmila Bárdyová

Martinengova 1, Bratislava , 811 02 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fifík Vojtech, Ing.arch.

Okánikova 4, Bratislava, 81104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Filáková Oľga, Mgr. Šišuláková

Budatínska 73, Bratislava, 85101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Filas Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Filas Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Filip Dominik

Radarova 14, Bratislava, 82102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Filipová Lenka, Mgr. art. Dubníčková

Záhorácka 81, Malacky, 901 01, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Filipová Slávomíra, Ing. Struháriková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Filkusová Mária Sásiková

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Finocchiaro Elena Hanusová

Studenohorská 51, Bratislava, 841 03, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fleischer Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Flimel Vladimír

Holandsko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Flimelová Emília Micháčová

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Florek Vladimír, Bc.

E. Penkalu 878/7, Liptovský Mikuláš, 031 01, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Folťanová Adriana, Ing. Katonová

Bieloruská 4, Bratislava, 821 06, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Foltánová Nina, Ing.

Bakošova 42, Bratislava, 841 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fontániová Miroslava Kaiserová

Trenčianska 54, Bratislava, 821 09 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fordinálová Ľubica Žiaková

Mlynarovičova 5, Bratislava, 85104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Forgač Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Forgáč Ladislav

Prešov, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Forgáč Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Foro Pavol

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Franceová Lýdia, Ing. Fašková

Nám. 4. apríla 6, Marianka, 90033, Slovenská republika

zbor, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Francisci Ľubomír

Bratislava, 81106, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Franková Daria , PaedDr. Tomasovičová

Grősslingova 56, Bratislava, 811 09 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Frešová Gea, Mgr.

Rovníkova 6, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Friebeisz Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Frisík Ján, Mgr.

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Frkal Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Frkal Anton

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Frkáňová Mária Kekellová

Mudroňova 40, Martin, 03601, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Frohlich Peter

Bratislava, 81586, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Frohlichová Libuša

Budovateľská 23, Bratislava, 82108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fröhlichová Eva, Mgr. Rihovská

Levárska 3, Bratislava, 84104, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Fuchsová Alžbeta, JUDr. Antovszká

Sološnícka 21, Bratislava, 84104, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Fudaly Peter

Zadná 31, Lendak , 059 07 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fükö Pavol

Bratislava, 84545, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Fullová Klára

OF Ekon. univerzity, Dolnozemská 1, Bratislava, 852 35, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Fundárek Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Furinda Jozef, Ing.

Na Sihoti 1159/26, Dolný Kubín, 02601, Slovenská republika

zbor, lágoš

AKTUALIZÁCIA »
Furková Viola

AKTUALIZÁCIA »
Furman Dominik

Hutnícka 2479/3, Spišské Tomášovce, 05201, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gabajová Zuzana, Ing. Hamariková

Mierová 6, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

AKTUALIZÁCIA »
Gaban Dávid

Stupné 108, Brvnište, 018 12, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gablík Róbert, Mgr.

Hornočepeňská 4650/131, Sereď, 926 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gábor Pavol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gábor Dušan, PaedDr.

Kukučínova 10, Žiar nad Hronom, 965 01 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gabriel Dušan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gabriel Peter

Muškátová 790/3, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gabrielová Mária Belišová

Muškátová 30, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gábrišková Eliška

Športová 29, Limbach, 900 91,

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Gabrišová Adriana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Gachallová Terézia Johana

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gačková Henrieta, RNDr. Jurkovičová

Beniakova 28, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gaj ml. Michal, Ing. arch.

Hornozoborská 35, Nitra, 949 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gajdoš Stanislav, Ing. CSc.

Budyšínská 6, Bratislava, 83103, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gajdoš Ivan

Brigádnická 26, Bratislava, 84110, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gajdoš Marek, MUDr.

Legionárska 7, Bratislava, 83104, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gajdoš Ján, JUDr.

Jasenov 289, Humenné, 06601, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gajdošová Helena Lapšová

Budyšínska 6, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gajdošová Mária Motulková

Kremeľská 100, Bratislava, 84110, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gajdošová - Letková Hana, Mgr. Art. Letková

Brigádnická 26, Bratislava, 84110, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gajová Zuzana, Ing. arch. Cisarová

Hornozoborská 35, Nitra, 949 01 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Galáš Ján

Rozvodná 13, Bratislava, 83101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Galbavá Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Galbavý Ján

AKTUALIZÁCIA »
Gálik Ľubomír

Hrdličkova 21, Bratislava, 83101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Galko Miloš, Mgr. art.

Banícka 334/20, Malachov, 974 05, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Galková Miriam, Mgr. Ambrózová

Internátna 25, Banská Bystrica, 974 04, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Galková Júlia Križanová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Galková Viera

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gallik Peter

Tatranská 30, Lendak, 059 07,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gallová Oľga Bumbálová

Bôrik 3, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gallová Viera

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Galovcová Vlasta

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Gápa Maroš

Kratinova 4114/38, Martin - Priekopa , 036 01 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Garaj Vladislav, Prof. Ing. DrSc.

Tajovského 1, Bratislava, 811 04, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gardon Roland, MUDr.

Route de Ballens 3, Yens, 1169, Švajčiarsko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gašičová Ingrid, Mgr. MPH Hebertová

Podunajská 13, Bratislava, 821 06, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gašpar Róbert

Ožvoldíkova 7, Bratislava, 841 02, Slovenská republika

orchester, koncertný majster

AKTUALIZÁCIA »
Gašparová Anna Jánová

Kremeľská 11, Bratislava, 841 10, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gašparovič Jozef

Pezinská 64, Slovenský Grob, 90026, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gazdík Zdeno

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gažová Jarmila

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gécy Ján

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Geri Rudolf

Trnavské mýto 1, Bratislava, 831 04, Slovenská republika

umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Geriová Beáta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Giertl Stanislav, Bc.

12111 122st, , Edmonton, T5L0C9, Canada

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gillová Zlatica

Prachatická 7, Bratislava, 960 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gimecká Veronika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gižický Jaroslav, Ing.

Osadná 12, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

tanec, orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gižický Michal

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gjabell Rudolf

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gnothová Silvia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gogálová Alena, Mgr. Lúčanová

Palackého 8, Bratislava, 81102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gojda František

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gomolčák Pavol, RNDr. PhD.

Drotárska cesta 7 , Bratislava , 811 02 ,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gonda Ondrej

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gonščák Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Goridková Valéria

Šalviova 40, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Grančič

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Grandtner Teodor Miroslav, Doc.Ing.

Sputnikova 25, Bratislava, 82102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Grandtner Miloš, MUDr.

Rainbach 4, Stainz, A 8510, Austria

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Grandtnerová Anna, Ing.arch. Trimajová

Sputnikova 25, Bratislava, 82102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Grecmanová Marcela

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Greemanová Tamara, JUDr. LLM Gabčová

2301 Champlain St NW, Apt. 205, Washington, 20009, USA

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gregor Ján

Zürich, Switzerland

zbor, konferancie

AKTUALIZÁCIA »
Grešnerová Terézia

Moyzesova 4, Bojnice, 972 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Griglák František

Komárnická 50, Bratislava, 82102, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Grigorjanová Kristína

J. Smreka 3, Bratislava, 841 07, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Grodan Igor

Izrael

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Groll Mojmír

Bodrocká 4, Bratislava, 82107, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Grúber Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Grúberová Edita

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Grunza Zoltán

Nitrianska 48, Senec, 90301, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gruska Viliam, Doc.Ing.

Jurigovo nám. 9, Bratislava, 84104, Slovenská republika

tanec, asistent choreografa

AKTUALIZÁCIA »
Gruska ml. Viliam, Ing.

Osadná 14, Bratislava, 83103, Slovenská republika

tanec, produkcia

AKTUALIZÁCIA »
Grusková Alexandra, Doc. Mgr.

Radarova 4, Bratislava, 82102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Grusková Anna, Doc.Ing. PhD. Saková

Jurigovo nám. 9, Bratislava, 84104, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Grusková-Vargicová Jana, Dr. Grusková

Bajkalská 5, Bratislava, 831 04, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gryzlovová Emília Krivošíková

Ľubinská 6, Bratislava, 81103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Guba Viliam

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Gubková Nora, Mgr. Paríková

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Guga Pavol, Ing. arch.

Vl.Roya 22, Trenčín, 91105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Gunda Ladislav, Ing.

Požiarnicka 11/A, Bratislava, 821 06, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gundová Lýdia, Mgr. Bolebruchová

Požiarnická 11/A, Bratislava, 821 06, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Gurka Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Guryča Břetislav, Ing. CSc.

Fándlyho 10, Bratislava, 81103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Guryčová Darina, Doc.RNDr. Tomíková

Fándlyho 10, Bratislava, 81103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Guthiová Magda

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Habalová Mária Slaninová

Brusnicová 31, Bernolákovo, 900 27, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Habánová Alžbeta, Mgr. Kusá

Vazovova 13, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Habiňak Ladislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Habovštiak Anton, PhDr. CSc.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hadraba Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Haizer Vojtech

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hajach Rastislav, Ing.

Tupolevova 7, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hajachová Barbara, Ing. Máleková

Jabloňová 11, Bernolákovo, 90027, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hajachová Zuzana, Mgr. PhD. Motajová

Tupolevova 7, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hajduch Ján, Mgr.

Vígľašská 11, Bratislava, 85106, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hajduchová Katarína, Ing. Jurkovská

Vígľašská 11, Bratislava, 85106, Slovenská reppublika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hájek Július, Ing.

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hájek Ervín

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hajóssyová Magdaléna

Na Polniku 10, Praha, 100 10, Česká republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hajský Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Haláková Simona, JUDr. Igazová

Jégeho 7, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Halamová Miriam, Ing. Krajčovičová

Kaštieľska 16, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Halenár Silvester

Hanulova 9, Bratislava, 84101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Halenár Róbert

Hanulova 9, Bratislava, 841 01, Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Halička Vladimír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Haličková Mária , Mgr. Vajteršicová

Medená 10/O, Bratislava , 811 02 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hallon Ľudovít, PhDr. CSc.

Záhradnícka 15, Bratislava, 81107, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hallon Ľubor, PhDr. CSc.

Nové záhrady V. 6/A, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

zbor, hlasový vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Hallonová Andrea Stankovská

Záhradnická 15, Bratislava, 81107, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Halmeš Vladimír

H.Meličkovej 19A, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hamada Róbert

Vyšehradská 6, Bratislava, 851 06, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hamadová Jana Piršelová

Dudvážska 35, Bratislava, 82107, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Hamerlik Zsuzsanna

Račianska 57, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hanák Miroslav, Mgr. art.

Mateja Bela 23, Piešťany, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hanák Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hanakovičová Mária, Ing. Mačuhová

Osuského 46, Bratislava, 851 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hančin Peter, JUDr.

Pod skalkou 2, Trenčín, 91101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Händler Igor

Švajčiarsko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hanic Jozef

Juhoafrická republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hanko Dominika Šlahorová

Furdekova 10, Bratislava , 85103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hanula Marián

Kuklovská 3, Bratislava, 84104, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hanula Daniel, Ing.

Pečnianska 31, Bratislava, 851 01,

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Hanulík Rudolf

Švajčiarsko

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Hanulová Ľubica Brnáková

Kuklovská 3, Bratislava, 841 04 ,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hanusová Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hanzel Andrej, Ing.

Bleduľová 6, Bratislava, 84108, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hanzel Martin

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hanzel Peter

Kozia 28, Bratislava, 811 03 , Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hanzel Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hanzel Martin, Mgr.

Kozia 28, Bratislava, 811 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hanzelová Elena

umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Hanzelová Zuzana, Ing. Karamanová

Riazanská 28, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Haplová Ladislava

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hargaš Emil

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Harmanovská Iva , Mgr. Pavlíková

Kosodrevinová 3, Bratislava , 821 07 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Haršányová Miroslava, Ing.

J. Poničana 3, Bratislava, 841 08,

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Haruštiak Štefan

sólisti

AKTUALIZÁCIA »
Haruštiak Ivan

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Haruštiak Svetozár, Prof.MUDr.

Ďatelinova 8, Bratislava, 82102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Haruštiak Lukáš, Mgr. art., Ing.

Ďatelinova 8, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Haruštiak Tomáš

Klausova 13, Praha 13, 158 88, Česká republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Harvan Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Harvan Jaroslav

Beniakova 16, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Harvan Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hasala Emil

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Haško Milan, Ing.

Hlaváčiková 15, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hatalová Lýdia

81105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hatalová Mária

sólisti

AKTUALIZÁCIA »
Hatalová Helena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hauskrechtová Viera, Dr. Vlková

Pionierska 9, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Havaš Juraj

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Havasy Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Havetta Tomáš

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hečko Peter, Mgr.

Mlynarovičova 24, Bratislava, 85103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hegerová Viera Ferjančeková

Dulovo nám. 7, Bratislava, 82109, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Heidingerová Ivana Rojková

Lipová 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Heinfling Lucia, Mgr. Solanová

Sklenárova 42, Bratislava, 82109, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Heizer Vojtech

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hejtmánková Marta Krämerová

Pod záhradami 2/a, Bratislava, 84102, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Heráková Michaela

Nelkengasse 11, Kittsee, 2421, Austria

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Herbort Jozef, Ing.

Štefana Králika 71, Bratislava, 841 08, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Herbortová Katarína, Mgr. Rohoňová

Štefana Králika 71, Bratislava, 841 07, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Herchlová Dagmar Radova

Avd. Tunte 29, blq.D, prt.A, 4A , Maspalomas, 35100, Spain

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Heregová Alica

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Herényi Milan

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Heriban Jozef

Při Suchom mlyne 53, Bratislava, 81104, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Heriban František, Mgr.

Zálužická 5, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hertmanová Marta

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hesek Anton, Ing.

Budatínska 21, Bratislava, 85101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hesek Miroslav, RNDr.

Kresánkova 10, Bratislava, 82105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hilvert Tomáš

Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hindáková Jana Koniarová

Wilsonova 3, Bratislava, 81107, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hitková Perla Voberová

Nejedlého 17, Bratislava, 84102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hladůvka Juraj

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hlasica Jaromír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hlaváč Jozef

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hlaváčková Jana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Hlaváčová Jana

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hlaváčová Marta

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hlinková Dana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Hluchý Vladimír, MUDr.

ul I.Krasku 248/2, Považská Bystrica, 01701, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hnatevič Juraj, Ing.

Baltská 1, Bratislava, 821 07, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hochelová Vlasta, PhDr. Guťanová

Petzvalova 19, Nitra, 94912, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hocmanová Marta

Sibírska 6, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

AKTUALIZÁCIA »
Hodžová Miloslava

Partizánska 2, Stredisko evanjelickej diakonie, Bratislava, 811 03 , Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hofmanová Veronika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Holičková Helena

Dobrovičova 16, Bratislava, 81109, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Holík Pavel, Ing.

Partizánska 33, Očová, 96223, Slovenská republika

tanec, administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Holinová Hilda, PhDr. Dováľová

Sabinovská 9, Bratislava, 821 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hollá Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hollý Milan

Vajnorská 84, Bratislava, 81101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Holoubek Roman

Šancová 2, Bratislava, 81104, Slovenská RepublikaSlovensko

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Homola Vladimír, Mgr. Art.

Tovarenská 32, Vlkanová, 97631, Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Homola Július

Nad tehelňou 45, Trenčín, 91101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Homola Leopold

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Homola Marcel, Mgr.

Nám. hraničiarov 5, Bratislava, 851 03 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Homoľa Štefan, Ing.

Mýtna 15, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Homolka Peter

Fedákova 2, Bratislava, 84102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Homolková Margita

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Homolová Gabriela

Košice, 4000, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Horák Ferdinand

Bratislava, 81109, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Horák Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Horák Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Horák Ľubomír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Horanská Gabriela, Ing. Andódiová

Medená 4, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Horinková Soňa

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Horka Andrea, Mgr. Bakošová

Bajkalská 5, Bratislava, 831 04, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hornáčková Ivica

Javorinská 3, Bratislava, 81102, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Horňáčková Mária, Mgr. Pecháčová

Nádražná 18, Ivanka pri Dunaji, 900 28, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Horňáková Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hornoveská Ľuba

Riazanska 54, Bratislava, 83103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Horský Ladislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Horský Zoltán

Tilgnerova 7, Bratislava, 84105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Horváth Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Horváth Vladimír

Ul.29.augusta 28/c, Bratislava, 811 09,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Horváthová Katarína, PaedDr. Gličová

Thalyho 1A, Komárno, 94501, Slovenská republika

zbor, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Horváthová Jana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Horváthová Mária Drgoncová

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Horváthová Veronika Štáblová

J. Kráľa 1000/6, Stupava, 900 31, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hošek Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hotová Beata Konvičková

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hóz Branislav

Blagoevova 8, Bratislava, 851 04, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hozuláková Ida Blašková

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hrabina Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hrabovská Katarína

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hradil Peter, Prof.

Heyrovského 14, Bratislava , 841 03 , Slovenská republika

umelecký vedúci a dirigent zboru

AKTUALIZÁCIA »
Hradil Peter, Ing.

Na Rovnosti 22, Praha 3, 130 00, Česká republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hranica Jozef

NSR

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hrášková Marta

Černyševského 5, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrašková Anna, MUDr. Rudohradská

Černyševského 5, Bratislava, 85101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrdina Rafael

Vysoká 30, Bratislava, 81106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrdina Pavel, MUDr.

19 Calais Crt Ottawa, Nepean Ontario, K2E 7E1, Canada

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrdina Marián

Veternicova 17, Bratislava, 841 05 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrdinová Judita Berghofferová

19 Calais Crt Ottawa, Nepean Ontario, K2E 7E1, Canada

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hrdličková Katarína

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Hricová Dominika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hrín Bohumír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hrinkaničová Helena

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Hrinko Adam

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hrmová Magdaléna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hromá Magdaléna Vanková

Hlavná 134, Častá, 90089, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hromada Rudolf, PhDr.

Magurská 47, Banská Bystrica, 974 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hronček Milan

Centrum 14, Zvolen, 96001, Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hronec Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hrubant Juraj

Bratislava, 81586, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrubantová Dagmar Hubová

Komonicová 8, Bratislava, 841 05 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrubý Jiří

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hrubý Pavel

Smikova 1, Bratislava, 83102, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hrušková Nikoleta, Mgr. Habudová

Záhradnícka 83, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hrúzová Mária

Varín,

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hubner Milan

Košice, 4000, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hubnerová Karin

Svidnícka 17, Bratislava, 821 03, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hudáková Paulína

Priemyselná 820/3, Galanta, 924 01,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hudec Martin

Trenčianska 12, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hudec Fridrich

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hudi Michal Gejza

Sibírska 43, Bratislava, 81104, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hukeľová Erika Chvasteková

Radvanská 25, Banská Bystrica, 974 00, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Hunčová Eva

Dohnányho 12, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Hurajová Mária Pápayová

Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hurbanová Mária, Mgr. Mészárosová

Mlynská 9, Tomášov, 900 44, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hurný Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Huthová Edith Schuh

Schubertstrasse 38, Ettlingen / Baden, 7505, Nemecko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hutta Marek

Bratislava, Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Huzuláková Ida

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Hvizda Miloš

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Hvizdová Ivica, Ing. Nosáľová

Mudroňova 38, Bratislava, 81101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ihring Eduard

Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Illéš Jozef

Hollého 1, Bratislava, 811 08 , Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Illéšová Zlatica Zacharová

Jungmannova 4, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ivaničová Andrea

Šancova 66, Bratislava, 81105, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Ivaničová Františka

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ivanková Gabriela

Galbavého 3, Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ivanová Helena, RNDr. CSc. Malíková

Tatarkova 7, Nitra, 949 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jablonická Miriam -

Belinského 8, Bratislava, 851 01 , Slovensko

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Jablonková Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jablonková Tatiana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jackovičová Jana

Novomeského 3392/7, Poprad, 058 01, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Jackson Andelová Michaela Andelová

Púpavova 24, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jackuliak Július, Ing.

Vajnorská 2, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

tanec, manažér

AKTUALIZÁCIA »
Jakal Peter

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jakešová Elena Rapošová

Miletičova 63, Bratislava, 82109, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jakobsenová Ilse

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jakš Peter

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jakubcová Nora

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jakubcová LeoNora

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jakubecová Monika, Mgr.art. Miková

Štefániková 23, Michalovce, 07101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jakubek Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jakubek Radoslav, Ing.

Komarnicka 22, Bratislava, 82103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jakubíková Kornélia, Doc. PhDr. CSc. Kropiláková

Púpavova 51, Bratislava, 84104, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jamriška Ján, Mgr.

MDŽ 567/5, Očová, 962 23, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jamrišková Jana Puškárová

MDŽ 567/5, Očová, 962 23, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Janáč Miroslav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jaňáková Marcela , Mgr.

Vajnorská 74/10, Bratislava, 831 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jančina Jozef, Ing.

Sklenárova 44, Bratislava, 821 09, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jančinová Jarmila

Sereď, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jančo Ladislav, MUDr.

Štúrova 15/A, Zvolen, 960 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jančovičová Nikola

Pribišova 14, Bratislava , 841 05 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Janec Viliam

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Janeček Martin

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Janíčková Marta Kováčová

Húščavová 3, Bratislava, 84101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Janikovič Zoltán

Súmračná 19, Bratislava, 82102, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Janikovič Daniel

Majerníkova 22, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jankech Peter, Mgr.

Orechová 498/41, Trebatice, 922 10, Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jankech Marián

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jankechová Hana Tichá

Rozkvet 2002/5-7, Považská Bystrica, 01701 , Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jankoviech Milan, Ing.

Jasenica 290, Považská Bystrica, 018 17, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jánošík Tomáš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jánošková Hana, JUDr. PhD.

Podhájska 3, Nitra, 949 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Janská Mariena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jantáková Alexandra

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Janušková Andrea, Mgr. Balcerčíková

Lesná 2999/62, Stupava, 900 31, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jarabák Matej

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jarabáková Zina

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jarjabek Dušan, Mgr.

Panská 37, Bratislava, 81101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jarolín Ľubomír

Medvedzie 165/48-35, Tvrdošín, 02744, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jarolín Andrej

Fialkova 3, Malinovo, 900 45, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jarolínová Adriana, Mgr. Kriegerová

Fialkova 3, Malinovo, 900 45, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Jarúnek Vlastimil

Anglicko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jaško Michal

Hargašova 17, Bratislava, 841 06, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jaško Saša

Hargašova 15, Bratislava, 841 06, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jaslovský Marcel

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jaššová Monika, Mgr. art. Mihočková

Malinovská 15, Zálesie, 900 28, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jaszerberényi Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Javorník Vladimír

Holandsko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jazbecová Terézia

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jedlička Zdenek, Ing.

Šoltésovej 11, Bratislava, 81107, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jendrišáková Monika Sventeková

Trenčianska 60, Bratislava, 821 09, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ješko Vladimír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ježo Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ježo Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ježová Dagmar

Palkovičová 226/1, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jonášová Erna

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jorík Milan

1030 Buxton road, Bridgewater, 08807, USA, New Jersey

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Jozsa Juraj

Švédsko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Judt Arnold

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Juračková Emília Žáková

Kalištná 7, Bratislava, 84107, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jurák Augustín

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Juranová Ľubica, Ing.

Modra, Slovensko

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Jurčagová Ľubica Havlíková

Rascová 1158, Most pri Bratislave, 900 46, Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Jurecký Dezider

Budastínska 77, Bratislava, 85106, Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Jurenová Elena, Mgr. Kratochvílová

Športová 1738/9, Liptovský Hrádok, 033 01, Slovensko

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Jurica Alojz

Lenardova 4, Bratislava, 85101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Juríková Katarína

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Juriška Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jurišta Jozef

2201, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jurišta Peter

Trhovište 7, Trhovište, 072 04, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jurkovičová Magdaléna

Murániho 22, Nitra , 949 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Jursa Ján, Ing.

Mierové nám. 33, Trenčín, 911 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Jursa Pavol, Ing.

Novohorská 7, Bratislava, 813 06, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kachút Milan, Ing.

Sibírska 56, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kačurák ml. Ján, Mgr.

Hálova 10, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kačurák st. Ján

Šancová 108, Bratislava, 831 04, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kadancová Mária

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Kadáš Peter, Ing.

Rybárska 291/13, Sliač, 96231, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kadlečík Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kahanová Helena

AKTUALIZÁCIA »
Kahanová Elena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kalamenová Marta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kalasová Katarína Bičanová

Budatínska 13, Bratislava, 85101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kalašová Katarína , Ing. Novomeská

I. Bukovčana 30, Bratislava, 84108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kalinová Tatiana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kališka Michal, Mgr.

SNP 43, Ivánka pri Dunaji, 900 28, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kališová Anna, Mgr. art. Nôtová

Mlynarovičova 4, Bratislava, 851 03, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kamas Jozef, Ing.

prof. Hlavača 34, Michalovce, 07101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kamenická Zuzana

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kán Peter

Kapicova 7, Bratislava, 85101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kandl Rudolf

Nejedlého 21, Bratislava, 84102, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kanta Ľudovít

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kantárová Viera

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kántor Peter

Kadnárova 6, Bratislava, 831 53, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kantor Štefan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kantorová Oľga

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kaňuch Jozef, Ing.

Na hriadkach 11, Bratislava, 841 07, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kapasná Eleonóra, PaeDr. Vančíková

Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Kapasný Miroslav, RNDr.

Pribišova 4/606, Bratislava, 84105, Slovenská republika

tanec, asistent choreografa

AKTUALIZÁCIA »
Kapasný Michal, MUDr.

K jaskyni 745, Važec, 032 61, Slovenská republika

zbor, ved. mužskej zložky

AKTUALIZÁCIA »
Kapasný Rudolf

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Karabínošová Viera

Kultúrna 2, Bratislava, 821 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Karaivanová Ivanka

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kardoš Peter, Doc. Ing. arch. PhD.

Romanova 38, Bratislava, 85102, Slovenská republika

zbor, 2. zbormajster

AKTUALIZÁCIA »
Kardošová Zuzana, MUDr. PhD. Kohútová

Studenohorská 2/B, Bratislava, 841 03, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Karelová Anna, Ing. Chlepčoková

Hodálova 3, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Karkalíková Ingrid, PhDr. Sucharová

Ďurgalova 7, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Karkušová Vincencia

krojová a kostýmová dielňa

AKTUALIZÁCIA »
Karlíková Ida

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Karvai Vojtech

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kaščák Pavol

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kasmanová Kornélia, Ing. Bartošová

Záhumenná 80, Bratislava, 85110, Slovenská republika

zbor, archivárka zboru

AKTUALIZÁCIA »
Kašparová Libuša

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kassa Martin, RNDr.

Gorkého 49, Banská Bystrica, 974 04, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kašša Peter

SNP 451/76, Budča, 962 33, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kassayová Soňa

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Katona Ján

Bratislava, 81601, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Katuša Oto

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kaušitzová Dagmar

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kavan Miroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kazárová Alžbeta

AKTUALIZÁCIA »
Kazik Rudolf

Bratislava, 84545, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kelemen Ladislav

5200 Dryden Avenue, Burlington, ON, L7L 7J2, Canada

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kemény Rudolf, Mgr.

Repašského 2, Bratislava, 84102, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kemény Alexander

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kempný Alojz

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kertesová Mária

sólisti

AKTUALIZÁCIA »
Kertys Pavel, Ing.

Krížna 40, Bratislava, 81107, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Khandlová Monika

,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kiczková Bernadeta

Včelná 13/1, Spišské Vlachy, 053 61, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Kinčeková Dagmar

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kiráľ Milan

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kiráľ Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kirschner Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kišová Šarlota

Riazanská 79, Bratislava, 83103, Slovenská republika

kostýmová výtvarníčka

AKTUALIZÁCIA »
Kisty Miroslav, Mgr. Art.

Moravany 145, Michalovce, 071 01,

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Klasová Ľubica

Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Klasová Jana Polláková

Bratislavská 4, Bratislava, 841 06, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Klatt Juraj

Šulekova 7, Bratislava, 81106, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Klčová Dana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Klečáková Silvia Kolková

Kristy Bendovej 6, Bratislava, 841 02 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kleibl Martin

Romanova 32, Bratislava, 851 02, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kleiblová Ivana, Mgr. art. ArtD. Majerová

Romanova 32, Bratislava, 851 02, Slovensko

tanec, tanečný pedagóg

AKTUALIZÁCIA »
Kleinova Lýdia

Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Klikáč Jakub

Staromlynská 8, Bratislava, 821 06, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Klimková Hana Grečná

Novosvetská 22, Bratislava, 81106, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Klimo Štefan, Dr.

Astrova 56, Bratislava, 82101, Slovenská republika

riaditeľ

AKTUALIZÁCIA »
Klimo ml. Štefan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Klimová Mária Boboková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Klobušická Milada

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Klučka Róbert

Čečinova 22, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kluková Dagmar Slovíková

Vysoká 24, Piešťany, 921 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kmetzová Mária, Ing. Dúbravková

Južná trieda 36, Košice, 04001,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Knapec Roman, Ing.

Bernolakova 4, Bratislava, 81107, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kňazovický Karol

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Knotek Eliáš

Zelinárska 4, Bratislava, 82108, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kočiško Rudolf, JUDr.

Belehradská 6, Bratislava, 83104, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kocourek Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kocúr Miroslav, Dipl.Ing.

Quiddestrasse 82, Munchen 83, 81735, Nemecko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Koháryová Dominika, Ing. Hosťovecká

Vlárska 13A, Bratislava, 831 01, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kohutec Stanislav

AKTUALIZÁCIA »
Kohútek Stanislav, Mgr.

Hlavná 18, Tomášov, 900 44, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Koláčková Vladimíra

Ondavská 10, Bratislava, 82108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kolár Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kolář Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kolárik Jiří

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Koláriková Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kolarová Alžbeta, Mgr. Maršalková

Veterná 150/21, Námestovo, 02901, slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Koleják Martin

Janka Kráľa 709, Trstená, 028 01, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kolembus Kornel

Pommritz 3B, Hochkirch, 02627, Nemecko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Koleničová Viera

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Koleničová Irena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kolimarová Marta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kolková Margita, Mgr. art. Senická

Jelačičova 22, Bratislava, 82108, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kolkovič Slavomír

Hraničná 13, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kollár Vladimír

Osloboditeľská 20, Bratislava, 83107, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kollárik Peter, Bc.

Štúrova 40, Nitra, 949 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kolláriková Zuzana Mišová

Okružná 19, Stupava, 900 31, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kollárová Elena, Ing. Kleinová

Bratislavská 49, Malinovo, 900 45, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kollárová Mária

Bernolákovo, Slovenská republika

krojová a kostýmová dielňa

AKTUALIZÁCIA »
Kollárovitsová Viera

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kollátiová Kamila, Ing. Arlethová

Zlatovská 23, Trenčín, 91101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kolman Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Komárek Leoš

Jedlíková 3, Bratislava, 81106, Slovenská republika

zvukové zabezpečenie

AKTUALIZÁCIA »
Komorášová Martina

Nová Dubnica , 018 51 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Koncová Petra, Mgr.

Súkennícka 1, Levice, 934 05, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Konečná Vlasta, PhDr. Stanková

Pri starej prachárni 2, Bratislava, 83104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Konečný Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kontúr Jozef

Palkovičova 16, Bratislava, 82108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kopecký Miloslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kopecký Ivan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kopšo František, Ing.

Studenohorská 27, Bratislava, 84103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Korajlija Zuzana, Mgr. Maniaková

Novohorska 36/A, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Korčeková Mária

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Koreň Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kořínková Katarína Ficelová

Rybničná 61/B, Bratislava, 831 07, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Koritko Ján, Ing.

Nad tehelňou 7374/71, Trenčín, 91101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Koritšanský Martin

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Kormanák Milan

Narcisova 46, Bratislava, 82101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kormanik Vasiľ

07022 New Jersey,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kormuth Juraj

Mierova 12, Bratislava, 82105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kormuth Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Koščová Marianna

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Košický Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Košinárová Ivona Lušpaiová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kosorín Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kosť Peter

Pribišova 41, Bratislava , 84105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Košťa Ivan, JUDr.

2569 Diamondback Drive, Colorado Springs, CO 80921, USA, Colorado

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Košťa Ladislav, Doc.JUDr. CSc.

Slávičie údolie 18, Bratislava, 81102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kostecká Jarmila Pechalová

Dělnická 21, Havířov, 73601, Česká Republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kostelná Oľga, . Obodová

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kostelná Viera

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kostelná Viera

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kostelníková Elena

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kostka Gabriel, Ing.

Fedákova 14, Bratislava, 84102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kostolányi Ján

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Košťová Gréta Lárišová

2569 Diamondback Drive, Colorado Springs, CO 80921, USA, Colorado

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Košťová Jarmila Kulíšková

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kostúrová Mária Lenarčičová

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kotlan Alena, RNDr. MBA Kavická

307 High Rock St., Needham, Massachusetts, 02492, USA

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Kotlárik Bohumil, prom. chem. CSc.

Hollého 13, Červeník, 942 02, Slovenská republika

tanec, dôverník

AKTUALIZÁCIA »
Kotlárik Vladimír, Ing.

Hálova 15, Bratislava, 85101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kotlárik Andrej, Mgr. art.

Suchá nad Parnou 740, Suchá nad Parnou, 919 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kotlárik Branislav, Ing.

Pri píle 9, Hamuliakovo, 900 43, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kotláriková Jarmila, Ing. Bachratá

Hálova 15, Bratislava, 85101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kouřil Karel

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kováč P.

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Kováč Pavel

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kováč Tibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kováč Pavol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kováč Peter

Belinského 12, Bratislava, 851 01 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kovačič Ľudomír, Ing. CSc.

Púpavova 6, Bratislava, 84104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kovačič Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kovačičová Anna, Mgr. Cholvadová

Púpavova 6, Bratislava, 84104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kovačičová Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kovačičová Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kovačičová Mária

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kováčik Bruno, Ing.

Sibírska 54, Bratislava, 83102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kováčiková Adriana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kováčiková Lucia

Dlhá nad Oravou 460, Dolný Kubín, 027 55, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kováčová Ivanka Tursunová

Koreničova 10, Bratislava, 81101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kováčová Eva , Ing.

Osuského 36, Bratislava, 851 03 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kowalská Renáta

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kozáček Radim

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kozák Milan, Ing.

20 Kylemore, ETOBICOKE,TORONTO, M9P 1C9 ONTARIO, CANADA

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kožák Pavol

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kracina Peter, Ing.

Jasovská 1, Bratislava, 851 07, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krajči Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Krajčíková Mária Mozolová

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Krajčírik Jozef

Prihradná 22, Bratislava, 821 07, Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Krajčírová Eva

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Krajčo Róbert

Košice, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Krajčová Marcela , Mgr. PhD. Holická

Blagoevova 20, Bratislava , 851 01 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krajčovičová Zlata Fandlová

Podhorská 37 , Dubová, 90090, Slovenská republika

zbor, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Krajčovičová Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krajňák Martin, MgA.

Svážná 14, Brno, 634 00, Česká Republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kráľ Miroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Králiček Peter, Ing.

Zbrody 21, Bratislava, 831 07, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Králičková Darina Gažová

Zbrody 21, Bratislava, 831 07, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Králik Juraj, JUDr. Ing.

Bullova 17, Bratislava, 84101, Slovenská republika

zbor, sólista

AKTUALIZÁCIA »
Králik Svetozár

Trebišovská 17, Bratislava, 82101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Králiková Ľubica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Králiková Ľuba

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Králiková Drahomíra

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Králiková Marta, Mgr. Labajová

Gorkého 1, Bratislava, 81101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Králová Miluša Králiková

Hraničná 13, Bratislava, 82105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Králová Miluša Králiková

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Kralová - Lalková Alžbeta, Mgr.art. Kralová

Vajanského 24, Žilina, 010 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kralovič M

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Kramár Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kramárová Jarmila

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krämerová Marta

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kráner Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krátka Andrea Špeťková

Bohúňova 36, Bratislava, 81104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kratochvíla Ivan

Landauova 6, Bratislava, 84101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kratochvílová Jarmila

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Krautmanová Magda

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kraváriková Edita

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Kraváriková Renáta Susová

Nová 8, Spišská Belá, 059 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krchlíková Jana Skalová

J. Ondruša 3, Stupava, 90031, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krekovičová Eva, doc. PhDr. DrSc. Orsáryová

Gallayova 43, Bratislava, 84102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kresák Mikuláš

Jakubovo nám., Bratislava, 81109, Slovenská republika

umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Kreuzerová Veronika, Mgr. Burgelová

Brnianska 11, Bratislava, 81104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Křičková Nataša Lapárová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krígovský Martin

29. Augusta 51, Poprad, 058 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krigovský Martin

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krišková Elena Surová

Budovateľská 10, Bratislava, 82108, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kristián Pavol, Prof. Emer.Ing. Dr.Sc.

Moyzesova 11, Košice, 040 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kristínová Eva

Blumentálska 24, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krištof Ján

Pod stráňov 10, Banská Bystrica, 97400, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krištofík Jakub

Karadžičova 57, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krištofík Marek

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Krištofíková Barbara, Mgr. Briedová

Karadžičova 57, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krištofová Viera Krišková

Pod stráňou 10, Banská Bystrica, 974 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krištúfková Barbora, Mgr. Zemanová

Cerová 489, Cerová, 906 33, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krivošíková Emília Schwazová

Ľubinská 6, Bratislava, 811 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krivosudský Augustín, MUDr. CSc.

ul.Šuty 24, Bratislava, 83107, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krnáčová Gabriela, Ing.

Krčméryho 19, Bratislava, 811 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krnáčová Lucia

Jegorovova 27, Banská Bystrica, 974 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krňová Mária Patáková

Starhradská 4, Bratislava, 85105, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kropiláková Marta, Ing. arch.

Bárdošova 54, Bratislava, 831 01 , Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krovinová Gabriela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kršáková Miroslava, Mgr. Loupalová

Bronzová 16, Bratislava - Rusovce, 851 10, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kršková Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krúdyová Kristína

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Krupa Juraj, Ing.

Štefánikova 29, Bratislava, 81105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krupková Kristína

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Krupová Viera

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Krúpová Ľudmila, Mgr. Stehlíková

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kružliak Ján

Smolenická 8, Bratislava, 85105, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kryštofová Perla

Banská Bystrica, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kšiňanová Marta Šramková

Dudvážska 10, Bratislava, 82107, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubalová NN

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubánka Juraj

Rumančokova 42, Bratislava, 82100, Slovenská republika

choreograf

AKTUALIZÁCIA »
Kubánková Alžbeta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubica Jiří

dirigent

AKTUALIZÁCIA »
Kubiček Július

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kubíček Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kubicová M

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubiková Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubínska Viera, Mgr. Kuminiaková

Janáčkova 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubínyi Dušan

Trieda SNP 32, Banská Bystrica, 97400, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kubo Ján, Ing.

Pod Záhradami 54, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubová Zuzana Rothová

Pod Záhradami 54, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubovčák Miroslav, JUDr.

Ondrejovova 15, Bratislava, 821 03,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubovčáková Nataša, MUDr. Pappová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kubrická Danica

Blagoevova 10, Bratislava, 85104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kučerová Janka, MUDr. Divinská

Tupolevova 5, Bratislava, 85101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kuchta Branislav, Dr.

Rázusova 26, Košice, 04001, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kuchtová Lýdia, JUDr. Szabová

Rázusova 26, Košice, 04001, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kúdelová Adela Gulášová

Panelová 17, Košice, 040 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kudlík Vladimír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kudlová Mária Dittlerová

Saratovská 7, Bratislava, 84102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kudlovčík Miroslav, Dr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kukumbergová Marcela

Studenohorská 39, Bratislava, 84103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kulíček Ladislav

černyševského 11, Bratislava, 85100, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kulich Miloslav

Veľké Bierovce 137, Trenčín , 913 11 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kuliková Petra

Moravany 273, Michalovce, 072 03, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kunc Zdenko

Svetlá 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kunová Elena

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Kunstová Zuzana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kupčo Jaroslav, Mgr.

Colnícka 7, Bratislava, 85110, Slovenská republika

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Kupec Stanislav

tanec, dôverník

AKTUALIZÁCIA »
Kupkovič Ladislav

NSR

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kurhajec Ján

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Kuric Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kúrňava Anton

Bratislava, 81586, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kuruc Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kuruc Martin

M. Schneidra-Trnavského 22, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kurucová Katarína Dragúňová

M. Schneidra-Trnavského 22, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kušč Alexander

Pribišova 4, Bratislava, 84105, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Kušnír Marek

Malý Šariš 389 , Prešov, 080 01 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kuzmová Ingrid

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kvasnica Pavol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kyjovský Milan, Mgr. Art.

Palárikova 16, Košice, 040 01, Slovenská republika

orchester, koncertný majster orchestra

AKTUALIZÁCIA »
Kyndlová Kamila Šurinová

Krížna 7, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kyseľ Vladimír

J. Stanislava 9, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kyselová Eleonóra, Mgr. Bujnícka

Blumentálska 13, Bratislava, 81107, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kyseľová Hana, PhDr. Kubalová

J. Stanislava 9, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Kyselý Juraj

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kysucká Soňa

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Kysucká Miroslava

Nám. Hraničiarov 23, Bratislava, 851 03, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Kysucký Ladislav

Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Laaksonen Táňa Šoková

Krížna 62, Bratislava, 82108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Laborecký Marián

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lacko Igor

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lacková Matilda Terenová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Laco Gustáv, Ing.

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lacová Magdaléna Synaková

H. Meličkovej 12, Bratislava, 84105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lacová Viktória, Mgr. Pavlová

Pod Lesom 12, Nitrianské Hrnčiarovce, 951 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ladecká Sabína

Kuzmányho 573/11, Dubnica nad Váhom, 01841, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Lago Matúš, Mgr.

Ľuda Zubka 4, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lakatošová Silvia

Raková 26, Limbach, 900 91, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lakomčík Peter, Ing.

Školská 8, Slovenská Ľupča, 97613, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lalíková Eva Račková

Iršajská 17, Limbach, 900 91, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lamusová Lýdia

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lancová Jana Gajdošíková

Karola Kmeťku 3150/3, Žilina, 01008, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Landau Pavol

NSR

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lapášová Eva

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lapinová Táňa, Mgr. art. Hrivnáková

Kapicova 15, Bratislava, 85101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lapšanský Marián

Michalská 10, Bratislava, 81536, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lárišová Margita

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Laščiaková Darina Gažová

Hodálova 3, Bratislava, 84105, Slovenská republika

sólisti

AKTUALIZÁCIA »
Ľašová Dagmar

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lašová Nikola

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Latták Oleg

Švabinského 22, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Laudisová Eva Trangošová

Zohorská 5, Lozorno, 900 55, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Laurinc Viliam

Fraňa Kráľa 28, Bratislava, 81102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Laurincová Karin Chylie

Fraňa Kráľa 28, Bratislava, 81105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lazar Anton

Budmerice 855, Budmerice, 900 86, Slovensko

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Lazár Milan, Ing.

Grosslingova 28, Bratislava, 81109, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lazarov Nikolaj

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lazarovová Nataša Bandžejová

Karloveská 28, Bratislava, 84105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lednický Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Leginus Martin

orchester, dirigent orchestra

AKTUALIZÁCIA »
Lehocký Jozef, Ing.

Soblahovská 47, Trenčín, 91101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lehocký Michal

Východná 353, Východná, 032 32, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lehotová Ľudmila

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lehotský Daniel

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Leimberger Peter, Ing.

Osuského 36, Bratislava, 85103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lejava Marian

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lenárdová Soňa Kompánková

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Lenk Miroslav, MUDr.

Bautzener Allee 89, Hoyerswerda, 029 77, Nemecko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lenková Viera, Mgr. Trochtová

Gercenova 13, Bratislava, 85101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Leporis Martin

SNP 43, Ivanka pri Dunaji, 900 28, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lesay Štefan

sólisti

AKTUALIZÁCIA »
Leščák Milan, Prof.

Lermontovova 2, Bratislava, 81105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lešková Oľga

AKTUALIZÁCIA »
Lesnáková Irena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Letenay Juraj, Doc.Mgr.

Grosslingova 40, Bratislava, 81109, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Letko Alexander

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Letko Ľubomír, Ing.

Športová 13, Trnava, 917 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Letko Marián

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Letková Eva Zaťková

K. Adlera 36, Bratislava, 84102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lévai Tibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Levková Anna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lichner Libor, MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ličko Tibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ličková Veronika

Mojmírova 6, Bratislava, 82108, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lietava Pavel, Ing.

Sielnica 79, okr Zvolen, 96231, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ligač Stanislav

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lím Pavol

AKTUALIZÁCIA »
Lindtnerová Elena, Doc. Krošláková

Špitálska 20, Bratislava, 81108, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Linner Rudolf

Hvozdná 222, Želechovice, Zlín, 763 11, Česká republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lintnerová Magda

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lipa František

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lipková Leila Lipko

Wehlistrasse 51/2/31, Wien, 1200, Rakúsko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Liptáková Katarína Feketeová

Kaplinská 10, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lísa Vašek

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lisická Tatiana, Mgr. Kasalová

Belinského 12, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

zbor, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Liška Fedor

Pri Kríži 30, Bratislava, 84102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lišková Renáta

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Liso Ladislav

Medzilaborecká 27, Bratslava, 821 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lisoň Juraj

Eliášovce 291, Nový Život, 930 38, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Livorová Zlatica Jaká

Adámiho 26, Bratislava, 841 05, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lízalová Anna

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Lobpreisová Mária

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lőffler Jozef

Sološnícka 40, Bratislava, 84105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Loffler Viliam

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lőfflerová Katarína, Mgr. Bezáková

Nám. hraničiarov 27, Bratislava, 85103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lopejská Libuša

Ľudová 9, Košice, 04011, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lorencík Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lőrinčík Ondrej, Mgr.

Hrobákova 14, Bratislava, 85102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Losonczyová Jozefína, Bc. Tomšová, Ceconíková

Znievska 17, Bratislava, 85106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lovíšek Michal, MUDr.

Rozvodná 13, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lucká Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ludwigová Oľga, Phmr. Vaverková

Fándlyho 10, Piešťany, 92101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lukáč Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lukáč Michal

technika

AKTUALIZÁCIA »
Lukáčiková Mária

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lukáčová Monika, Bc. et Bc.

Malý Čepčín 47, Malý Čepčín, 038 45, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Lukešová Katarína

Šulekova 13, Bratislava, 811 06, Slovenská republika

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Luknár Rafael

Schengenská 46, Bratislava, 851 10, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Luptáčik Jozef

Hlavná 36, Vysoká pri Morave, Česká Republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lupták Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Luptáková Linda, Mgr. Art.

Gorkého 13, Bratislava, 811 01, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lušpai Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Lysina Ondrej

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Lysková Desana

Krmanova 8, Bratislava, 81103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Macák Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Macejka Miroslav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Macháček Rudolf

Bratislava, 81109, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Macháček Zdenek, Mgr. art.

Sokolská 23, Senec, 903 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Macháčová Andrea, Mgr. Škultétyová

Vŕbová 12, Bratislava, 821 07, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Machata František

Bratislava, 81586, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Machats František

Malaga, 29631, Spain

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Machek Lumír, Mgr. art.

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Machková Katarína

Úprkova 11, Bratislava, 811 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Machková Katarína

Bajkalská 18, Bratislava, 82108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Machová Lucia Racková

Nábr. L. Svobodu 20, Bratislava, 81102, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mack Eva, MUDr. Peniažková

Irisweg Nr. 1, Heuchtlingen, D-89547, Nemecko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mackovjak Lukáš, Mgr.

Kojšov 348, Kojšov, 055 52,

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Maco Michal, RNDr. CSc.

Jamnického 6, Bratislava, 83105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Macudzinský Silvio, Mgr. art.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Macuhová Táňa

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mačurová Drahomíra

Wilson.nábrežie 112, Nitra, 94101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Macúš Imrich

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Madarászová Dáša, Ing. Obrcianová

Bošaniho 19, Bratislava, 84101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mádel Štefan

Medzilaborecká 29/2, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

tanec, dôverník

AKTUALIZÁCIA »
Máder Marian

Hviezdoslavova 37/640, Stupava, 900 31, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Magalová Michaela, MBA Krišková

Košická 58, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Magdolen Peter

Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Magyar Vojtech

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Magyar František

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Magyarová Gabriela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majdán Dušan

Stropkovská 7, Bratislava, 821 03, Slovenská republika

osvetlovač

AKTUALIZÁCIA »
Majer Igor

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majer Ladislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Majerčík Milan

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majerčík Štefan, Mgr.

Wolkerova 22, Spišská Nová Ves, 052 05, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Majerčík Jozef

Latorická 37, Bratislava, 82107, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Majerčíková Daniela

Kadnárova 104, Bratislava, 83106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majerčíková Mária

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majerová Margita, .

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majerová Emília, Doc. CSc. Rosenbergová

Radarova 12, Bratislava, 82102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majidi Nora Krajčovičová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Majling Ján

Poľná 126, Poniky, 976 33, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Majoroš Marcel

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Majorošová Isis

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Majtán Juraj, Ing.

Staré záhrady 19, Bratislava, 82105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majtánová Jana, Ing. Šamudovská

Staré záhrady 19, Bratislava, 82105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Majtás Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Makarová Mariana

Kyjevská 14, Praha 6, 160 00, Česká republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Mala Jozef

ČSA 21, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Malachovský Ondrej

Obchodná, Bratislava, 81586, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Malatincová Eva, Mgr. art. PhD.

Majerníkova 8, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Máleková Iveta, Mgr. Štollmannová

Jankolova 1, Bratislava, 851 04,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Maliková Oľga

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Malíková Anna, Dr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Maliňák Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Malíšková Adriena

Riazanská 681/50, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
MalLenová Darina

Hlavná 109, Ivánka pri Dunaji, 90028, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Malovec Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Malovec Jozef

Tolstého 5, Bratislava, 81106, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Malovecký Juraj

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mandák Peter, Mgr.

1509 Norwood Avenue, Burlington, On, L7T 1V9, Canada

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Manďák Miroslav, JUDr.

28. októbra 36, Trenčín, 911 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mandáková Ivana Reichlová

1509 Norwood Avenue, Burlington, On, L7T 1V9, Canada

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mandíková Katarína

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Maraffková Júlia Grelová

Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Maráky Gejza

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Marcinger Ľudovít

Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Marcinová Darina

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Marcová Ivana

Veternicová 16, Bratislava, 841 05,

krojová a kostýmová dielňa

AKTUALIZÁCIA »
Mareček Ján

Brnenská 43, Bratislava, 81104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Margitfalviová Karin

Červeňáková 11, Bratislava, 841 01 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mariánek Helmut

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mariánková Miriam

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mařica Luděk

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Marišler Stanislav, Mgr. art. ArtD.

Galbavého 2, Bratislava, 841 02, Slovenská republika

tanec, pedagóg

AKTUALIZÁCIA »
Marišová Soňa

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Marko Miloš

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Marko Peter

Čsl. parašutistov 11, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Marková Alžbeta Fischerová

Drotárska 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Marková Anna

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Marková Odetta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Marková Dagmar

Beňovského 6, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Markovičová Andrea Galová

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Markus Peter, Ing.

Rumančekova 36, Bratislava, 82101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Martanovič Ján, Doc. Mgr. art.

Slovinec 15, Bratislava, 841 07, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Martinčák Ladislav, Ing.

Hviezdoslavova 21, Bratislava, 82106, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Martinčičová Mária

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Martincová Zora, Ing.

Pri šajbách 1, Bratislava, 83106, Slovenská republika

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Martinková Viera Budinská

Madáchova 43, Bratislava, 821 06, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Martinková Eva

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Martinková Jana

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Martinková Dana, JUDr.

Záhradnícka 64, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Martinkovič Jozef

Bratislava, 81601, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Martinkovýchová Zuzana Onderišinová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Martiška Marián, JUDr.

Pečnianska 3, Bratislava, 85101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Martišová Oľga Hanáčková

Krajinská 103, Bratislava, 82106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Marton Pavol, Ing.

Gorkého 8, Bratislava, 81101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Masárová Zuzana, Mgr. art. Horáčková

Dolná 9, Senec, 903 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Masaryková Andrea, MUDr. Ferčáková

Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Masaryková Mária, Ing. Magušinová

Bratislava, Slovensko

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Mášik Stanislav

Belinského 21, Bratislava, 85101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mášik Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Masková Dana

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Maštenová Katarína

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Maťasová Jana, Mgr. Čurlíková

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Matejec Michal, Ing.

Zalužická 21, Bratislava, 82101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Matejovičová Emília Kvasnicová

Brančská 7, Bratislava, 851 05, Slovensko

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Matto Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Matulová Andrea

Továrenská 5, Bratislava, 811 09 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Matúš Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Matuščin Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Matušková Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Matušová Erika Horváthová

Legerského 18 , Bratislava , 831 02 , Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Matušová Elena , Mgr. art.

Legerského 18 , Bratislava , 831 02 , Slovenská republika

zbor, administrativa, umelecká vedúca zboru

AKTUALIZÁCIA »
Mauréry Darina Markovičová

Laurinská 21, Bratislava, 811 01, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mauritz Anton

Tranovského 29, Bratislava, 84102, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mazačková E

AKTUALIZÁCIA »
Mazák Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mečiar Michal

Fraňa Kráľa 18, Bratislava, 81105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mečiar Vladimír

Soblahov, Soblahov, 913 38, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mede Katarína Jániová

Hadriánová 11, Bratislava, 85110, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Medeková Tatiana

Slovenská republika

AKTUALIZÁCIA »
Medlenová Elena

Súmračná 22, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Medvecká Mária

zbor - pedagóg

AKTUALIZÁCIA »
Medvecká Dana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Medvecová Dana Hašková

Adámiho 8, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Melenová Darina

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Melenová Darina

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Meliška Ivan, Ing.

L. Dérera č. 2, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Melník Martin, Mgr. art.

Nejedlého 67, Bratislava, 841 02, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Melnykova Valeriia

Jána Stanislava 3081/53 , Bratislava, 841 05 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Menčík Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Merazzi František, Ing.

Alžbetin Dvor 368, Miloslavov, 90042 , Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Meričková Laura

Jašíkova 13, Bratislava, 821 03 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mertanová Sylva, Mgr. Hladůvková

Švermova 5, Trenčín, 911 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mesároš Ivan, Ing.

Viničky 37/5 , Nitra, 94911, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Meško Martin

Šuty 9, Bratislava, 831 07, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mešša Martin, PhDr.

Komárov 10, Komárov, 08611, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mezei Peter, Mgr.

Kudláková 3, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mezeiová Etela

Kudlákova 3, Bratislava, 84101, Slovenská republika

krojová a kostýmová dieľňa

AKTUALIZÁCIA »
Mezovská Adriana Kohútková

Valašská 17, Bratislava, 811 04 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mičev Dominik

Olivová 66, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Micháčová Adriena

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Michajlovská Lýdia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalčáková Marta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalcová Ľudmila, Mgr. Albertová

Janotova 1, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalec Pavol

Hurbanova 125/21, Stará Turá, 91601, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Michalec Peter, Ing.

Janotova 1, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michálek Štefan, Ing.

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Michálek Walzelová Tatiana, Mgr. art. Janecová

Ružová 11, Šúrovce, 91925, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Michalička Stanislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalides Bohumil

Štúrova 16, Nitra, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalidesová Irena

Žižkova 24, Bratislava, 81102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalidesová Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalka Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalko Mário

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Michalková Alžbeta

Bratislava, 81586, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalková Jaroslava

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalovičová Danuša

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Michalský Karol

Bratislava, 81586, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mierny Ľubomír

Dunajská 35, Bratislava, 81108, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mifkovičová Magdaléna Rybárová

Beňadická 34, Bratislava, 85106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Miglierini Bernadeta

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mihalovičová

AKTUALIZÁCIA »
Mikesková Valéria

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Miklasová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mikletičová-Wernerová Tamara Wernerová

Rýdziková 1, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Miklošová Alica, Ing. Príhodová

Znievska 32, Bratislava, 851 06,

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Miklovič Vladimír

Lackova 3, Bratislava, 84104, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Miklovičová Oľga

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Miklovičová-Harvanová Mária Miklovičová

Beniakova 16, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mikša Jiří

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mikula Peter

Hlboká cesta 1, Bratislava , 811 04 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mikula Ján

Hlboká cesta 1, Bratislava , 811 04 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mikuláško Eduard

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mikulášová Oľga, Mgr. Art. Poláková

Hutnícka 21, Bratislava, 841 10, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mikulčíková Martina Holbusová

Zemplínska 1, Senec, 903 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mikulec Peter

Pohraničníkov 14, Bratislava, 851 10,

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mikuš František, Doc.MUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mikuš Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mikuš Juraj, Bc.

Horné Naštice 46, Horné Naštice, 956 41, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mikušková Jela, JUDr. Baucová

Bzovicka 24, Bratislava, 85107, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mikušová Marta Záhradníková

Jána Stanislava 2, Bratislava, 84105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Milfelder Martin

Podhorská 1, Modra, 90001, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Milko Ivan, Ing. PhD

Lazaretská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Milko Ladislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Minar Ján, MUDr.

Levočská 20/24, Spišská Nová Ves, 052 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Minárik Ivan

Kalinčiakova 2, Modra, 90001, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Minárik Peter, Mgr. art.

Mlynské luhy 36, Bratislava, 82105, Slovenská republika

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Minárik Ivan, Ing.

Líščie údolie 110, Bratislava , 841 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mináriková Anna Dospelová

Líščie údolie 110, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mináriková Erika, PhDr. Kirschnerová

Mlynské luhy 36, Bratislava, 82105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mináriková Oľga, RNDr. Dobrotová

Ľubovníková 59, Bratislava, 84107, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Minarovič Ivan

Panská 4, Bratislava, 81101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mišák Milan, Ing.

Tomanova 53, Bratislava, 83107, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mišáková Zuzana Zemanová

Tomanova 53, Bratislava, 83107, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mišáková Eva

Lazany 56, Lazany, 972 11,

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Miščíková Veronika, Mgr. art.

Bavlnárska 18, Trenčín, 911 05, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mišianik Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Miškovič Marián, Ing.

Furdekova 19, Bratislava, 85104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Miškovič Vojtech

136 Jenkins Rd., Carlingford 2118, Austrália

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Miškovič Juraj, bc.

Furdekova 19, Bratislava, 851 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Miškovičová Zuzana, Mgr. Liptáková

Šustekova 51, Bratislava, 85104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mistríková Emília Bunčeková

Prešovská 30, Bratislava, 82108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mistríková Mária

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mišurová Viera Patlevičová

Šoltésovej 28, Bratislava, 81108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mitašíková Petra Pavlíková

Kunerádska 17, Bratislava, 841 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mitterpach Rastislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mjartanová Terézia

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mocková Darina Môciková

Vážska 31, Piešťany, 921 01,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mohylová Jana Veselovská

Krásná 170, Frýdek-Místek, 73904, Česká republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Moják Ján

Veľké Lovce 699, Veľké Lovce, 941 42,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mojžiš Ivan, Ing.

Sklenárova 44, Bratislava, 82109, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mojžiš Miloš

1.mája, Slovenská Ľupča, 97613, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mojžiš Miloslav

Poľná 105, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mojžišová Oľga Miezgová

Poľná 105, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mokrá Daniela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Molinek Drahoš

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Molitoris Stanislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Molnárová Brigita

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Moncoľ Ľubomír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Moravčík Otto

Osuského 1/a, Bratislava, 85103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Moravčík Juraj, RNDr.

Laurínska 91, Badín, 976 32, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Moravčíková Danka (Danuša), doc. Ing. Mgr. PhD Kollátiová

ul.J.Kráľa 130, Nitra, 94901, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Moravčíková Ľudmila, Mgr. Antalová

Tatranská 4, Banská Bystrica, 974 11, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Morávek Jozef, RNDr. CSc.

Lipová 66/39, Piešťany, 921 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Móro Ivan, Ing.arch.

Gregorovej 14, Bratislava, 82103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Morong František, Mgr.art.

Nábr. Gen. L. Svobodu 56, Bratislava, 81102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Morongová Barbora, Mgr. art. Skraková

Nábr. Gen. L. Svobodu 56, Bratislava, 81102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Móži Alexander

Hronská 6, Bratislava, 82107, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mozola Marián

Hlavná 429, Víštuk, 900 85, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mráz Peter

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Mrázik Tibor, Mgr.

Agátová 906, Dunajská Lužná, 90042, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mrázik Ondrej

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mrázik Richard

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mrázik Slavomír

P O Box 60599, Table View, Cape Town, 7439, Južná Afrika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Mrázko Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mrena Igor

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mudroch Jaroslav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mudroch Ján

zvukový majster

AKTUALIZÁCIA »
Mulfelder Martin

technika

AKTUALIZÁCIA »
Muncová Eva

Dohnányho 12, Bratislava, 82108, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mušitz Peter, Ing.

Prídavková 16, Bratislava, 841 06, Slovenská republika

doprava

AKTUALIZÁCIA »
Mušitzová Katarína Pavlíková

Prídavková 11, Bratislava, 841 06, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Mydliarová Viktória, Mgr. Brezováková

Bakošova 6, Bratislava, 84103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Mydlo Martin, Ing.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nacík Branislav

M. Rázusa 1454/5, Trenčín, 91101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Naďovičová Ľubica Chovanová

Veľké Stankovce 843, Trenčianske Stankovce, 91311, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nagy Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nagy Ľudovít, Ing.

Ukrajinská 4, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nagy Dušan

Hlaváčikova 15, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nagyová Jana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Najšel Marek

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nalezínek Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nass Jana Pavlátková

Schubartweg 10, Calw, 75365, Nemecko

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
NavrátiloVá Viera

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nebus Jozef, Ing.arch.

Račianska 8, Bratislava, 83104, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nedavašková Klára

Bratislava, 81586, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nedbalová Anna

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nedeľčľva Tatjana

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nedveďová Libuša Kašparová

Gessayova 25, Bratislava, 851 03, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nemček Ján, Mgr.art.

P.O.BOX 22, Bratislava, 850 06, Slovenská republika

orchester, dôverník tanca

AKTUALIZÁCIA »
Nemčík Karol, Mgr. art.

Zochova 16/XIV, Bratislava, 81103, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nemčok Arnold, Doc. RNDr. CSc.

Kvačalova 24, Bratislava, 82108, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nemčok Ondrej

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nemec Alojz

Bratislava, 81601, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nemec Dušan

Myslivečkova 1796, Praha, 16000, Česká republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nemethová Beata

Bratislava,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Némethová Ľudmila Hoffmanová

Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Nemlaha Vladimír

Bánovce nad Bebravou, 95701, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Neumannová Alice

Berkova č. 97, Brno, 61200, Česká Republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Neumannová Viera, Ing. Šuleková

Muškátova 2460/23, Topoľčany, 95501, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Nevická Eva, MUDr. CSc.

Amurská 45, Bratislava, 82106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nevický Dezider

Bratislava, 82106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nichtová Ingrid, Dr

Jilemnického 6, Levice, 93401, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Niňaj Peter, Mgr. art.

Hečkova 22, Bratislava, 831 51, Slovenská republika

orchester, dirigent

AKTUALIZÁCIA »
Nitran Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nižňanský Emil

Ševčenkova 29, Bratislava, 85105, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nižňanský Gabriel, RNDr.

Beňovského 8, Bratislava, 84101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nogheová Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nogol František

Ostrava, 70000, Česká Republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Nosáľ Štefan, Prof.

Bradlianska 9, Bratislava, 811 03, Slovenská republika

tanec, umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Nosáľová Viera, PhDr. CSc. Brychtová

Bradlianska 9, Bratislava, 81103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nosáľová Zuzana, Ing. PhD. Moravčíková

Líščie údolie 59, Bratislava , 841 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Noščáková Helena Kollárovičová

Slovenská republika

AKTUALIZÁCIA »
Nôta Michal, Mgr.

Sch. Trnavského 18, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Nôtová Etela, Mgr.art. Mezeiová

Sch. Trnavského 18, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Novak Daniela, JUDr. Mišejš

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Novák Otto

Čečinova 20, Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Novák Ivan

Jasíkova 5, Bratislava, 82103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Novák Tibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Novák Igor, MUDr.

K lomu 5, Bratislava, 811 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Novák Milan

skladateľ

AKTUALIZÁCIA »
Nováková Valéria Macková

Sklenárová 24, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

zbor, tajomníčka + archivárka zboru

AKTUALIZÁCIA »
Nováková Viera Radevova

Pod Zečakom 50, Bratislava, 841 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nováková Margita Ďurindová

Zahradnícka 79, Bratislava, 80000, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nováková Soňa

K lomu 5, Bratislava, 811 04, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Novanová Naďa

Praha,

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Novek Ivan

Zvončekova 14, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Noveková Ita Kolembusová

Zvončekova 14, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Nyéky Vojtech

Šustekova 9, Bratislava, 85100, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Oberdorferová Marta, Dr. Slafkovská

Vlárska 4, Bratislava, 83101, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Oberländer Koloman, Prof. Mgr.

Pekniková 19, Bratislava, 84102, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Oberländerová Alica, RNDr. CSc. Kováčiková

Pekniková 19, Bratislava, 84102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Obodová Oľga

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Obselková Mária, RNDr. Zemjarová

Holíčska 23, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Obuch Jozef

Chlumeckého 7, Bratislava, 82103, Slovenská republika

Zvukový majster - technik

AKTUALIZÁCIA »
Očič Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ohajská / Kondéová Marta Kratochvílová

Cabanova 36, Bratislava, 841 02, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Oleár Metod

Sch.Trnavského 18, Bratislava, 84101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Olekšák Pavel, Ing.

Novoveská 45, Bratislava, 84107, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Olerínyi O

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Olijáš Juraj, Ing.

Prešovská 30, Bratislava, 82108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Oliva Miloš

Bratislavská 16, Holíč, 908 51, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ondíková Emília, Dr.

84103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ondráčka Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ondreášová Ľubica, Ing. arch.

Záhumenná 8, Zálesie, 900 28, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ondrejičková Oľga

Mišíkova 813, Bratislava, 81106, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ondrejka Kliment, PhDr. CSc.

Zálužická 3, Bratislava, 82101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ondrejkovič Rudolf

Bratislava, 81109, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ondriš Pavel

Pohraničníkov 14, Bratislava, 85110, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ondrišová Zlatica Gecíková

Pohraničníkov 14, Bratislava, 85110, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ondrušová Anna

Jungmannova 8, Bratislava, 85101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ondzíková Katarína

Richnava 76, Gelnica, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Oniščenko Juraj

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Opetová Agnesa

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Oravcová Jana Fábiková

Hlavná 25, Trenčín, 91105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Oravcová Nevena

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Oravec Rudolf

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Orgonášová Ľubica

Švajčiarsko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Orlická Anna, Mgr. Poláková

Měchenická 2560/24, Praha 4 - Spořilov, 14100, Česká Republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Orlický

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Orságh Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Orsariová Šarlota

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Orsaryová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Országh Ivan

Horská 1314-44, Partizánske, 95806, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Oškera Matej, Bc.

Vlastenecké nám. 9, Bratislava, 851 01, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Osmitz Alexandra

K lesu 345/10a, Praha 4 - Kamýk, 14200, Česká republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Osrmanová Kristína

Hlaváčiková 29, Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ovčiarková Mária, Dr. Kováčová

Bartoškova 10, Bratislava, 831 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ovčiarková-Roter Katarína, Ing. Ovčiarková

Vlčkova 2, Bratislava, 811 06, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ovečka Milan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ovečková Oľga, JUDr. CSc. Reháková

Šándorova 5, Bratislava, 82103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pacák Michal

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pačesa Patrik

Ružová dolina 25, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

tanec, manažér

AKTUALIZÁCIA »
Pačová Viera Vojtková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Padúch Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pajdlhauser Libor

Alstrova 24, Bratislava, 83105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Palacko Ondrej, plk. syn Andrej Palacko

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 52, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

tanec, zbor, spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Paľagová Andrea Ferienčíková

Pekárenská 761/4, Dunajská Lužná, 90042, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Paldanová Martina, Ing. Pribišová

Kýčerského 3, Bratislava, 811 05, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Paldaufová Zuzana, Mgr. Valovičová

Horné Vestenice 10, Horné Vestenice, 972 22, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Páleniková Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Palička Stanislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Páliková Elena Fifíková

Okaníkova 4, Bratislava, 81104, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pálka Dušan, JUDr.

Bullova 13, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Palko Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
PalkovičoVá Monika Buchtová

Damborského2, Bratislava, 84101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pálmaiová Eva, Ing. Vargová

Palisády 53/4, Bratislava, 811 06, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Palovičová Barbora, Ing.

Hálova 10, Bratislava, 851 01 , Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Palušáková Jana, Mgr.

Starhradská 6, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pangrác Ján

AKTUALIZÁCIA »
Pangrácová Jana, Mgr. Poliaková

Obežná 4, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pánik Vladimír, RNDr.

Šulekova 13, Bratislava, 81106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pantlík A.

AKTUALIZÁCIA »
Paradeiserová Marta Turanská

Pluhová 66/C, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Parák Michal

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Parák Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Parašínová Jarmila Boriková

SLN 21, Brezno, 977 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Parík Ivan

Gajova 17, Bratislava, 81109, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Parničan Peter

Budatinska, Bratislava, 851 02, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pasek Igor, Ing. Mgr.

Švabinského 10, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Paška Peter

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Paškaj Peter

Vintiška 85, Nižná, Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Paško Miroslav, Doc.

Vilova 13, Bratislava, 85102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pašková Mária Hlavatá

Vilova 13, Bratislava, 85102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pašková Viera, Mgr.

Gorkého 10, Bratislava, 81101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pastor Richard

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pastorek Marek, Ing.

Bohatská 561/24, Imeľ, 946 52 , Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pastuchová Ľudmila Mojzešová

Švabinského 20, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pastvová Emília Kesegová

Romanova 3, Bratislava, 851 02, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Patáková Marta Hargašová

Poloreckého 5, Bratislava, 85101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pátková Gabriela, PhDr Kvasničková

Záhradná 11, Pezinok, 902 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Patócs Gabriel

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Paulička Ivan, Ing.

Nám.hraničiarov 2A, Bratislava, 85103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Paulovič Peter

Dunajská 40, Bratislava, 81108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Paulsson Margita Gergeľová

Sídlisko Lúčky 7, Holíč, 90851, Česká Republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Paulusová Alena, Mgr. art. Pitoňáková

Bajkalská 9, Prešov, 080 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pauza Ludek

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pavlačka Eduard, Ing.

Nováky, 97271, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pavlík Martin, MUDr.

Zvolenská Slatina, 96211, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pavlíková Lea, Ing. Kajáneková

Drobného 14, Bratislava, 84101, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Pavlovič Pavol

Dunajská 40, Bratislava, 81108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pavlovičová Ľuba Baková

tanec, zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pávová Soňa

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pávová Alexandra

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pazderová Marcela

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pazič Slavomír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pažitková Izabela

konferencierka

AKTUALIZÁCIA »
Peclerová Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pekař Jozef

Bradáčová 1, Bratislava, 85102, Slovensko

svetelný majster

AKTUALIZÁCIA »
Pelcler Július

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Peško Viliam

Slov.filharmónia-Medená 3, Bratislava, 81601, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Peško Jozef

Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Peško Pavol, JUDr.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Peter Juraj, Mgr.

Trnavská 30, Bratislava, 82108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Peter Tibor

Bratislava, 81601, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Peter Igor

Šoltésovej 30, Bratislava, 811 08, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Peterková Drahoslava

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petőcz Kálmán

Hanzlíčkova 1A, Svätý Jur, 900 21, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petrák Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petrášová Ivana

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petrašovská Naďa

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Petratur Vladimír

Godrova 5, Bratislava, 81106, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petrek Tibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petrík Jozef

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petriková Gabriela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Petrivalská Šarlota

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Petrová Eva Lísalová

81109, Slovenská republika

AKTUALIZÁCIA »
Petrová Barbora Kutlíková

Trnavská 30, Bratislava, 82108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Petrová Zdena

Havířov - Šumbark,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Petrová Adriana, JUDr. Sitková

Šoltésovej 30, Bratislava, 811 08 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Petrovič Juraj

Bratislava, 81601, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Petrovič P.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Petrus František

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
PhanceNik Anton

Kultana 2438, Čadca, 2201, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Piatkowska Magdaléna

Benediktiho 1, Bratislava, 81105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Piatkowski Vladimír

Benediktiho 1, Bratislava, 81105, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pilař Pavol

Teplická 24/132, Piešťany, 921 01, Slovenská republika

tanec, dôverník

AKTUALIZÁCIA »
Pilný Ladislav

technika

AKTUALIZÁCIA »
Pingitzer Eduard

Rozmarínova 13, Bratislava, 82104, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pipová Anna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pirkovská Alena

Severná 10 , Michalovce, 071 01, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Piroška Tomáš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Piroška Michal

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Piš Peter, Ing.

P.O.Hviezdoslava 580, Varín, 01303, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pisarčík Ľuboš

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Píšová Veronika

Mierova 347/8 , Kanianka, 972 17 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pišútová Irena Hynie

Mišíkova 36, Bratislava, 81106, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pitková Jana, PhDr. Tehlárová

Hviezdoslavova 18, Prešov, 080 01, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Pivovarová Zoja, Dr.

Donaustr. 89-5, Maria Enzerdorf Sudstadt, A - 2344, Rakúsko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Planietová Magdaléna, Ing. Kosáková

Blagoevova 20, Bratislava, 85104, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Plank Karol

Grosslingova 47, Bratislava, 81104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Planková Eva, ml. , Mgr.

Grősslingova 19, Bratislava , 811 09 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Planková st. Eva Hanzelová

Grosslingova 47, Bratislava, 81109, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Plichta Dušan, Ing.

A. Kmeťa 12, Michalovce, 071 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Plichta Michal, Ing.

A. Kmeťa 12, Michalovce, 071 01,

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Plichta ml. Dušan, Mgr.

A. Kmeťa 12, Michalovce, 071 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Plichtová Milina, Ing. Maheľová

A. Kmeťa 12, Michalovce, 071 01, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Plocková Božena Hanáková

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Plšková Mária Kertésová

Ondavská 945, Vranov nad Topľou, 093 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Podhájecký Anton

Bratislava, 81586, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Podhorná Jana, Mgr. Art.

Stromová 25, Bratislava, 83101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
PodhradskÝ Peter

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Podkovčík Jaroslav, Ing.

Kráľová pri Senci 29, Kráľová pri Senci , 90050, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Podolinská Barbora, Mgr. Benzírová

Uhrovecká 6, Bratislava, 841 07, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Podprocký Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pogány Pavol

Janka Alexyho 1/A, Bratislava, 84101, Slovensko

zvukový majster

AKTUALIZÁCIA »
Pohančeník Anton

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pokojná Silvia Špendlová

Poľná 21, Bratislava, 81108, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Pokojný Libor

J.C.Hronského 4, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pokorná Zuzana Ondrišová

Pohraničníkov 14, Bratislava, 85110, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pokorná Anna GregovÁ

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Pokorný Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Poláčeková Zuzana

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Polák Radomír

M.Sch. Trnavského 15, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Polák Ján, Ing.

Sibírska 11, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Polák Vladimír, MUDr.

Bronzová 12, Bratislava, 851 10, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Poláková Ivana, Ing. Horniaková

Pod kopcom 26, Nové Zámky, 940 56, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Poláková Renáta Panáková

Ladzianskeho 8, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Poláková Jana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Poláková Helena

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Poláková Ema

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Polakovič Ján, JUDr.

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Poliačik Ivan, Ing.

Cpinova 39, Modra, 900 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Poliačiková Anna Škultétyová

Cpinova 39, Modra, 900 51, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Polívka Vladimír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Polívková Mária Benková

Zvolen, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Poljaková Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Polnischová Jana

Račianska 24B, Bratislava, 83102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Polónyová Lýdia

Mamateyova 24, Bratislava, 85105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Polónyová Lýdia, Mgr. Suchovská

Mamateyova 24, Bratislava, 851 04, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Popjak Pavol

Groner 5, Bardejov, 8501, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Poppová Lucia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Porubčanová Júlia Danišovičová

Boleráz 117, Boleráz, 91908, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pospíšil Pavel

Račianska 79, Bratislava, 83102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pošvanc Ľubomír, Ing.

Brigádnická 39, Trenčín, 91101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Potaš Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pražmáriová Soňa Šoková

Palkovičova 7, Bratislava, 82108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Predmerský Miloslav, MUDr. CSc.

Opatovská 99, Košice, 04000, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Príbelská Petra, JUDr. Blahová

Stromová 45, Trnava, 917 02, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pribojová Viera

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Prídavková Alžbeta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Priečinský Juraj, Mgr.

Osuského 46, Bratislava, 851 03, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Priehradná Viera Ficelová

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Pristaš Ivan

Bratislava, 81586, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Prívarová Vilma Šuranová

Jégeho 3, Bratislava, 82108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Prochádzková Jarmila

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Procházka Pavol

Balkánska, Bratislava, 85110, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Profant Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Prokešová Dagmar, Mgr. Bukvayová

Mánesovo námestie 7, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Prokešová Dagmar Mgr.

Mánesovo námestie 7, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Properová Zdena, JUDr.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Pršová Katarína, Ing. Bálintová

Ľ. Ondrejova 13, Prievidza, 971 01, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Prsteková Drahomíra, Ing. Čibová

Raztočná 67, Bratislava, 821 07, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Psarska Eva, MUDr. Zimová

Chmelniky 48, Košice, 04016, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Psotný Štefan, Mgr.

Budatínska 75, Bratislava, 85106 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Psotová Helena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Púchovský Pavol

Vajanského nábr. 17/D, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Puffler Ondrej

Pifflová 3, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pufflerová Jarmila Kratochvílová

Pifflova 3, Bratislava, 85101, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Pukl Pavol

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Puškár Róbert, Mgr. art.

Cesta na Kamzík 12, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

orchester, koncertný majster, predník ĽH

AKTUALIZÁCIA »
Puškariev Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Puškáš Vojtech

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Pútec Peter

Ružová dolina 16, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rabenseifer Valér, Ing. CSc.

Bagarova 12, Bratislava, 84105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Račanová Margita

Bratislava, Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Račková Dana

Tulipánová 29, Trnava, 917 02 , lovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rada Anton, PhDr.

Medzilaborecká 15, Bratislava, 82102, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Radič Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Radványi Lothar

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Raffayová Elena

Belehradská 4, Bratislava, 83104, Slovenská republika

AKTUALIZÁCIA »
Raichel Jozef

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Raiman Daniela

NG-26, Ngor/Yoff, Dakar, BP 29324, Senegal

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rajčok Matúš, Doc.Ing. CSc.

Sibírska 21, Bratislava, 83102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Rajecká Elena Ovčiarková

Vlčkova 2, Bratislava, 81106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Raková Naďa

Bratislava, 91106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ralbovský Štefan

Azovská 1, Bratislava, 82108, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Raninec Stanislav, Ing.

Nivka 465, Tr.Turna, 91321, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Raninec Jozef, Prof.Dr. CSc.

Grosslingova 8, Bratislava, 81109, Slovenská republika

zbor, riaditeľ

AKTUALIZÁCIA »
Rapaičová Ida

Rustaveliho 19, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Rapošová Magdaléna Michalková

Karpatské nám. 29, Bratislava, 83106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rapošová Zlatica, Ing.

Tilgnerova 10, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Rattayová Elena Štípalová

Belehradská 4, Bratislava, 831 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ravingerová Margita

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Rážová Barbora, Mgr. Nosáľová

Kľukatá 25, Bratislava, 82105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Rebro Peter

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Reháčková Jozefína, Mgr. Čermáková

Guothova 7, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Rehák Richard

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Reháková Soňa Šoralová

Sklodowskej 31, Bratislava, 85104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Reháková Helena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rehor Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rehorová Viera

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rehorovský Eugen

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Reindlová J

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rejholcová Lýdia

AKTUALIZÁCIA »
Rekšáková Terézia

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Remeň Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Remišovský I.

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Rendeková Jana

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Repašová Ľudmila

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Repašová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Repková Barbora , MUDr. Hrdá

Furdekova 5, Bratislava , 851 04 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Reváková Elena

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Richter Martin

Muškátová 34, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Richterová Miriam Gräczerová

Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Ričovský Viliam

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rigo Alois

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rigo Michal

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Riháková Mária

Gorkého 12, Bratislava, 81101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Rišková Elena Faktorová

Dolnomajerská 59, Zálesie , 900 28, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rišková Viera

Bratislava, Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Rišová Kornélia Richweisová

Bartókova 1, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Roček Jaroslav

Bratislava, 81106, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rogel Peter

Hlaváčikova 20, Bratislava, 84105, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Roháčová Mária, Ing. Hukelová

V.Clementisa 40, Trnava, 91701, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Roháčová Dagmar Očadlíková

Na Vŕšku 421/24, Častá, 900 89, Slovenská republika

krojáreň, kostýmová výtvarníčka

AKTUALIZÁCIA »
Rohalová Daria

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rohalyová Klaudia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rolincová Lýdia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rompf Engelbert

Krajinska cesta 24/A, Bratislava, 821 07, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rose Norbert, M.D.

345 Kennedy Avenue, Toronto,Ontario, M6P 3C4, Canada

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rosenberg Karol, Ing.

Jesenského 2, Senec, 903 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Roško Jaroslav

Astrová 8, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Roško Kamil, Doc.

Pod Zečákom 56, Bratislava, 84103, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Roško Christian

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Roško Milan

Vajnorská 70, Bratislava, 831 04,

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rossbecková Barbara

Svetlá 10, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Roth Jozef

Bratislava, 81601, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rothová Erika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rotter Josef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rovňáková Magdaléna, Mgr. art. Piláriková

Záhumenná 72, Bratislava, 85110, Slovenská republika

zbor, zbormajster

AKTUALIZÁCIA »
Rubáš Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Rudolf Róbert

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rúfus Milan

Fialkové údolie 31, Bratislava, 813 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rúfusová Magda Podhorňáková

Fialkové údolie 31, Bratislava, 813 03, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Rumančíková Eva , Mgr. Bc.

Javorová 441/7 , Jacovce, 956 21, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rusinko Igor

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ružeková V

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ružičková Viera Novotná

Dedinska 898, Praha 6, Ruzyn, 161 00, Česká Republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Rúžičková Naďa

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ružová Mária Blahová

Rezedova 14, Bratislava, 82101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rybárová Marta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Rychlíková Elena Monišová

Pečnianska 29, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šabik Oliver

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sabol Vladimír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sabová Helena

81105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sadílková Eva

83102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sadloňová Jana, Mgr. Prokešová

Kláštorská č.5, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Sadloňová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šagát Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šajgalíková Terézia

J.C.Hronského 24, Bratislava, 83102, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Šajgalíková Bronislava Búciová

Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, 966 01, slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šajtošová Adriana Sameliaková

Hlavná 146, Zemné, 941 22, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sakala Vojtech, Ing.

Mikovíniho 7, Bratislava, 83012, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Salanciová Alžbeta, Mgr.

Železničná 3, Stupava, 90031, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šalát Miroslav

Tupolevova 22, Bratislava, 85101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Salay Ján

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Šalfalviová Lenka

Ľuda Zúbka 15, Bratislava, 84102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Samec Ján

Lovinského 32, Bratislava, 81104, Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Samec Vojtech, Mgr.

Lovinského 32, Bratislava, 811 04, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šandorová Daniela , MUDr. PhD.

Ševčenkova 7, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Saňka Peter, Mgr.

Kapitána Jána Rašu 10, Bratislava, 841 02, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Saňková Ingrid

Kapitána Jána Rašu 10, Bratislava, 84102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šantavý Pavol, Ing.

Dr. Valacha 23, Skalica, 909 01,

orchester, zvukový technik

AKTUALIZÁCIA »
Šaray Viliam

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šáray Ladislav

Bratislava, 81109, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šarkezi David

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šárközi Ernest

Dunajská Lužná 981, Dunajská Lužná , 900 42, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šárköziová Silvia

Dunajská Lužná 981, Dunajská Lužná, 900 42, Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šašina Radek

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sásková Barbora

Horná Súča 1135, Horná Súča, 913 33 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Satinská Oľga Lajdová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Satková Magdaléna

Topoľčianska 1, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šaturová Magdaléna Lukovičová

16, Rue Gambs, Strassburg, 671 00, Francúzsko

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Satury Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sax Eduard

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ščepka Stanislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ščepková Jana

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Scheck Anry

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schichman Štefan, Ing.

Najkalská 27, Prešov, 080 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schick Henrich

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schillerová Laura

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Schindlerová Margita, Mgr. Heregová

Bratislava, 851 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schlosser František, Doc.Ing. CSc.

Biela 6, Žilina, 010 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schmidt Wiliam, Ing. JUDr. MSc.

Rue de Tout Vent 38, Dion-Valmont, 1325 , Belgicko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schmidtová Margita, Ing. arch. Molnárová

Ľudovíta Fullu 7, Bratislava, 84101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schmidtová Alica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schmucková Mária, Ing. Pokorná

Vajnorská 2, Bratislava, 831 04, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Schniererová Ľudmila

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schofer Juraj

Muránska 12, Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Scholtz Ladislav, RNDr.

Považská 7, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Scholtzová Viera

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Scholtzová Viera, Dr. Šteinhíblová

Jeséniová 42, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Schopperth Fulier Alena, JUDr. PhDr. PhD Fulierová

Hollého 2, Skalica, 909 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Schreyer Katarína Mrázová

6696 Crabapple Drive, Whistler, V0N1B6, Canada

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Schweighoferová Mária

Bratislava, 81106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šebesta Ronald

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šebestík Dalibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šebestová Jarmila

Matičná 69, Ivanka pri Dunaji, 90026, Slovensko

vedúca krojovej a kostýmovej dielne

AKTUALIZÁCIA »
Šebestová Dagmar

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sečkárová Alica, MUDr. Pavlíková

Mikovíniho 13, Bratislava, 83102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šedivá Kristína

Sibírska 6, Trenčín, 911 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sedláček Róbert

Ľ.Fullu 40, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sedlák Ladislav

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sedlár Ladislav

Karadžičova 51, Bratislava, 81107, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sedlický Tibor, Ing.

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sedmáková Tatiana

Bzovík 7, Bzovík, 962 41 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šedovič Juraj, Ing.

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šefčíková Valéria, Ing. Bašková

Húščavova 3, Bratislava , 841 01 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Seidei Ľubomír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sekáč Ferdinand, Ing.

Hlaváčikova 15, Bratislava, 84105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sekey Michal, Ing.

Lermontovova 12, Bratislava, 81105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Selecký Ján

Rontgenova 18, Bratislava, 85101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Selecký Pavol

Pribišova 8, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šeleng Eduard

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šeligová Zuzana , Mgr. et Mgr. Bezáková

Kráľovianky 7, Šamorín, 931 01 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Selin Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Selín Ivan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Semaňáková Dominika

Vlkovce 100 , Vlkovce, okr. Kežmarok , 059 71 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Semík Milan

P.O. BOX 87, Bratislava, 817 87, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Semíková Helena Žišková

Radarova 10, Bratislava, 82102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Senický Ladislav

Žilina, 1000, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Serbín Michal, Ing.

Romanova 35, Bratislava, 85105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Seredič Michal, Ing.

Čeľadice 169, Čeľadice, 951 03,

spevácka skupina, sólisti

AKTUALIZÁCIA »
Šeregyová Oľga

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šesták Jozef

Bratislava, 81586, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šestáková Andrea

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ševčík Milan, Mgr. art.

Račianska 95, Bratislava, 83102, Slovenská republika

pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Ševčík Ján, Mgr. art. ArtD.

Račianska 95, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ševčíková Emília

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Severín Pavol, Ing. arch.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Shejbal Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šibilev Peter

Heřmanovice, 79374, Česká republika

umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Sidorová Jana Zemaníková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sidorová Adriana

krojová a kostýmová dielňa

AKTUALIZÁCIA »
Šidová Matilda

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sieglová Beata

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sieglová Dagmar

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Siget Anton

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šikula Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šikula Alexander

Dubová, Modra, 90001, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šikula Vincent

Modra, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sileši Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Silná Zlatica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šima Pavol, Prof.PhDr. CSc.

červenákova 11, Bratislava, 84101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Siman Matúš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Simandl Rudolf

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Simaničová Ingrid, MUDr.

Adámiho 18, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šimko Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šimkovičová Magda Macháčková

Tehelná 23, Bratislava, 83103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šimkovicová Rebeka DisArt Trebulová

Gercenova 23, Bratislava , 851 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šimončičová Alena

Klincová 37/A, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Šimoneková Heda Mádrová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šimonová Nikola, Mgr. art.

P.Jilemnického 38, Michalovce, 07101, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šimora Pavol

Mostná 17, Bratislava, 821 07,

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Šimová Oľga, PhDr. CSc.

Červenákova 11, Bratislava , 841 01, Slovenská republika

hlasový pedagóg speváckeho zboru

AKTUALIZÁCIA »
Šimunek Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Siniova Anna Virágová

Ľudovíta Fullu 16, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šipková Lýdia

18 Greenhaven Drive, Umina Beach, 2257, NSW Australia

AKTUALIZÁCIA »
Šipoš Viliam

Vyšehradská 3, Bratislava, 85106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šipoš Georg

Francisciho 5, Zvolen, 96001, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šipošová Zuzana, Ing. Eliášová

Vyšehradská 3, Bratislava, 85106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sirácka Želmíra

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Širácka Želmíra

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Širák Pavol

Kanada

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šišák Ľubomír, PaedDr.

Pečnianska 11, Bratislava, 85101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šišková Mária Kováčiková

Belinského 2, Bratislava, 85101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šišková Emília Šišková

Hornádska 10, Bratislava, 821 07 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šišová Veronika

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sitár Miroslav, Ing.

Pod Dúbravou 25, Banská Bystrica, 97409, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sivá Miroslava, Mgr. Ševčíková

Baničová 38, Bratislava, 83107, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sivčo Stanislav

Ferdiša Kostku 1, Bratislava, 841 05 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sivý ml. Mikuláš, Mgr.art.

Baničová 38, Bratislava, 83107, Slovenská republika

tanec, asistent choreografa, od 2017 umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Sivý st. Mikuláš

Baničová 38, Bratislava, 831 07, Slovenská republika

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Skákalová Eva, Ing. Čarabová

Dohnányho 12, Bratislava, 82108, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Skalák Peter, Ing.

Pod záhradami 66, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

AKTUALIZÁCIA »
Skalník Boris

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Škandera Jaroslav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Skarba Ján

Bratislava, 81109, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Škarohlíd Ladislav, Ing.

Bohrova 11, Bratislava, 85101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sklenka Štefan

Rudohradská 5, Košice, 4000, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sklenková Eugénia Lintnerová

Šalviova 36, Bratislava, 82101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Škoda Ľubor, Mgr.

Fedinova 18, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Škrabák Miloš

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Škrinár Andrej, Ing.

Tulská 68, Banská Bystrica , 974 04 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Škríp Ivan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Škrovina Ondrej

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Škrovina Branislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Škutil Vladimír, Doc.

Údolná 11, Bratislava, 81102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Škutina Vladimír, MUDr.

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Škutina Ladislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Skyvová Margita Dalmadyová

Lubinská 6, Bratislava, 81102, Slovenská republika

spevácka skupina, umelecká vedúca

AKTUALIZÁCIA »
Slabá Viera

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Sládek Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sládková Elena Rothová

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Slanina Karol

Ladzianskeho 12, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Slanina Tomáš

Kempelenova 1, Bratislava, 84104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Slaninka František, Ing.

Romanova 15, Bratislava, 85102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Slaninová Henrieta, Ing. Sládeková

Kempelenova 1, Bratislava, 84104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Slaninová Mária, Mgr. Korbeľová

Ambroseho 7, Bratislava, 85105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sláviková Dana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Slezák Ladislav

Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Slezáková Alena, Mgr. Hečková

Mlynarovičova 24, Bratislava, 85103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sleziak Martin

Michalská 3, Bratislava, 811 03, Slovenská republika

orchester, umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Slimák Vladimír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sloboda Robert

Martinčekova 6, Bratislava, 82109, Slovensko

svetelný majster

AKTUALIZÁCIA »
Slobodová Viera Horecká

Osuského 40, Bratislava, 85103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šlosiarik Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Slovák Jozef

Legionárska 1, Bratislava, 83104, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Slovák Ondrej

Horné Dubové 131, Horné Dubové, 919 06,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Slováková Anna, JUDr.

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Slováková Anna, Ing. PhD. Speváková

Jakabova 37, Bratislava, 821 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Složková Nina, Ing. Složková

Hlaváčikova 4, Bratislava, 84105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Slujka Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šmálik Stanislav

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Smékal Peter

Bratislava, 81109, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Smetana Samo

Pri vinohradoch 204, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šmíd Miroslav, Mgr.

Gabčíkova 2, Bratislava, 84105, Slovenská republika

umelecký vedúci, dirigent

AKTUALIZÁCIA »
Smida Jozef, Ing. arch.

Palisády 37, Bratislava, 811 06, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šmidová Eva Krajčovičová

Černockého 13, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Smidová Silvia, Mgr. Poliaková

Palisády 37, Bratislava, 81106, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šmídová Adela Možješová

Gabčíkova 2, Bratislava, 84105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Smirina Ján

J.Kráľa 16/5, Prievidza, 97101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šmirina Ján, Ing. arch.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Smitka Stanislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Smitka Stanislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Smolárik Marián, MgA.

Bratislava,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Smoláriková Marta Šeligová

SNP 17, Modra, 90001,

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Smoleňák Marek

ul.Mládeže 2351/14, Poprad, 058 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Smoleňák Milan

ul.Mládeže 2351/14, Poprad, 058 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Smoleňáková Natália, Mgr. Oršulová

Chemikov 66/18, Nováky, 97271, Slovensko

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Smolinský Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Smolko Martin , Mgr. art.

Zahradná 6, Pezinok, 902 01, Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Smrek Jozef, Ing.

Matúšova 2, Bratislava, 81104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Smreková Eva Demová

Matúšova 2, Bratislava, 81104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Smutný Bohumil

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šnirc Igor, Ing.

A. Rudnaya 10/6, Prievidza, 97101, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šnóbl Michal

Švédsko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Soboličová Alexandra, Mgr.

Blumentálska 24, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sochor Ján

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Sojka Štefan

Brigádnická 9, Bratislava, 841 10, Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šoka Ján

Krížna 62, Bratislava, 82108, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šoka Ladislav

Krížna 62, Bratislava, 82108, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sokáč Dezider, Ing.

Na pažiti 9, Bratislava, 83101, Slovenská republika

orchester, dôverník orchestra

AKTUALIZÁCIA »
Sokáčová Magdaléna, Ing. Hromadová

Na pažiti 9, Bratislava, 83101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sokol Alojz

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sokol Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Solárová Monika Löfflerová

Sološnícka 40, Bratislava, 84105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šolc František

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Solinová Karin

Fosterova 4, Bratislava, 85102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šomšáková Valéria Klihová

Belinského 10, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Šomská Ľubica, PhDr.

Široká 493, Horná Potôň, 930 36, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sónaková Anna, Ing. Jablonská

Wilsonova 5, Bratislava, 81107, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šoošová Lenka

Tulipánová 12, Bratislava, 84102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sorby Karol

Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Soták Dušan, Mgr. art.

Hlavná 117, Košice, 04001, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Soukupová Lucia Šorálová

Hellichova 11b, Praha 1, 118 00, Česká republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Špaček Jozef, Prof.

Oravská 1, Bratislava, 82109, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Špaček Alojz, Ing.

Koprivnícka 2, Bratislava, 84101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Špaček Pavel, Ing.

Vajanského 18, Modra, 900 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Špaček Ján, Dr. M.D., L.M.C.C., PhD(c)

2665 Place des Platanes, Sherbrooke, J1G 4Z5, Québec Kanada

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Špániková Eva Matlonová

Vavilovova 3, Bratislava, 85101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Spekona Peter

Bratislava, 81106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Špekoňa Peter

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Špeťková Denisa Mojžišová

Líščie nivy 4, Bratislava, 82108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Špetková Gabriela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Špitka Igor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Špitková Jela

Belopotockého 6, Bratislava, 81106, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Spurná Dana Vorličková

Hlboká 3, Bratislava, 811 04, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Šrečko Július

Haburská 10, Bratislava, 82101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Srnková Marta Dočolomanská

Komárnická 20, Bratislava, 82103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Srvátka Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Stadtrucker Ernest

Čsl.parašutistov 21, Bratislava, 83103, Slovenská republika

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Stadtruckerová Irena

Medzilaborecká 29, Bratislava, 82101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stanček Bohumír

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stančík Miloš

Vajnorská 64, Bratislava, 831 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Staneková Eva, MUDr. Sekeyová

Obchodná 14, Bratislava, 81106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stanko Stanislav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stanková Jana Papánková

Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Stankovičová Alica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stankovská Lívia Meszárosová

Na úvrati 47, Bratislava, 82104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stankovská Alica, PhDr. CSc. Elschková

Beskydská 6, Bratislava, 81105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stankovský Dušan

Na úvrati 47, Bratislava, 82104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stankovský Róbert

Lenardova 2, Bratislava, 85102, Slovenská republika

zbor, asistent zbormajstra a dirigent zboru

AKTUALIZÁCIA »
Stano Jozef, Ing.

Jána Páričku 8, Ružomberok, 03401, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Stanovičová Nina

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Starostová Anna

Bratislava, 81000, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stasiková Markéta

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štefaňár Ondrej, Mgr.

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Štefanovič Rudolf, MUDr.

Zochova 16 / XI, Bratislava, 81103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štefanovičová Dária, Ing. Radimáková

Zochova 16 / XI, Bratislava, 81103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štefanovičová Katarína

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štefek Vladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Štefková Kristína, Mgr. Jányová

Smreková 25, Žilina, 010 07, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štefucová Tatiana Húsková

Janotova 8, Bratislava, 841 05, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stehlík Lubor, Ing.

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stehlíková Irena Lesňáková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Steinecker Ján

Tolstého 2, Bratislava, 81106, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Steinecker Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Steiner Helena, Mgr. Čulíková

Karadžičova 6, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štěpánková Júlia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štepnička Oto

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Števčeková Waldemara, Mgr. Treskoňová

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Števove Miloš

Pifflova 3, Bratislava, 85101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Stolár Dušan

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štolc Eduard

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štorcelová Beáta

Bojnická cesta 594/34, Kanianka, 972 17, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stracenská Viktória

umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Stračina Svetozár

orchester, skladateľ

AKTUALIZÁCIA »
Stračina Jakub

Horný Turček 19, Turček, 038 48,

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Straková Jana Labátová

Družstevná 43, Marianka, 900 33, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Straková Mária, Mgr.

Partizánska 14, Bratislava, 81103, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Straková Dominika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Stranovská Ema

Raková 838, Raková , 023 51 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Strážovcová Magdaléna Chmúrna

2 Eagle Court, Wasaga Beach, Ontario, L9Z 1C3, Canada

tanec, pedagóg tanca

AKTUALIZÁCIA »
Strážovec Valerián, Dipl.Arch. Dr.h.c.

2 Eagle Court, Wasaga Beach, Ontario, L9Z 1C3, Canada

tanec, dôverník tanca

AKTUALIZÁCIA »
Štrba Ivan

Obrody 7, Košice, 040 01 , Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Strečanská Adriana Handiaková

Vinohradnícka 15, Limbach, 900 91, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Strečko Július

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Strečok Pavol, PhDr.

Nove záhrady III, č.1, Bratislava, 82105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Strešnák Peter, Mgr.

Ladzianskeho 8, Bratislava, 83101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Strešňák Ladislav, Mgr.

Ostredská 26, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Štric Ernest

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štróbl Imrich

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Štroffeková Eva

Prievozská 17, Bratislava, 82109, Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Struhár Drahoš

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Struhárová Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Struhárová Daniela, Ing. Teslíková

Astrová 24, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Strýček Peter

Gladiolova 12, Nitra, 94901, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Strýčeková Gabriela Mitanová

Gladiolova 12, Nitra, 94901, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stuchlík Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Studenková Eva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štujberová Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štukovský Milan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Stupka František, Ing.

Farská 46, Nitra, 94901, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Stupková Miroslava, Ing. Nemcová

Farská 46, Nitra, 94901, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štúr Svetozár

Grosslingova 28, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Štúr st. Svetozár, JUDr.

Štúrova 10, Bratislava, 81102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štúrová Nelly Kazárová

Štúrova 10, Bratislava, 81102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štúrová Naďa Krišková

Grosslingova 28, Bratislava, 81102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Štúrová Oľga, JUDr.

Čmelíkova 7, Bratislava, 82103, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Stuška Michal

Bratislava,

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Štvrtecký Vladimír, Mgr.

SNP 58, Brodské, 908 85,

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Styková Zora, MUDr. Tomíková

Grősslingova 19, Bratislava, 81109, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šubínová Helga

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Suchánek Rudolf

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Suchánková Iveta, Ing. arch. Augustová

1042 Montroyal Blvd, North Vancouver, BC, V7R2H4, Kanada

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Suchánková Iveta

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Suchomer Vojtech, Mgr.

Trenčianska 31 / Schaffler str 15, Bratislava / Fussen, 82109/87629, Slovenská republika / BRD

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Suchovská Gerta

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šuchter Viktor

Pavla Horova 13, Bratislava, 841 07, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sudeková Jana, MUDr.

Dedovec 1030/29, Považská Bystrica, 01701, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šuhajda Ondrej

Komárno, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šuhajík Ivan

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sujová Kristína

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Sukopová Agáta

Studenohorská 38, Bratislava , 841 03 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Súkupová Alica, PharmDr. Zaliberová

Palkovičova 1, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šulcová Anna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šupáková Zlatica Kubincová

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šupín František

Vŕbová 15, Rakytovce, 974 05 , Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Surovičová Oľga

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Suryová Dana

Brno, 60000, Česká Republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šuška Pavol, Mgr. art.

Handlovská 2, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Šušková Elena, MUDr. Greppelová

Šustekova 49, Bratislava, 851 04, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Šustek Milan

Gessayova 43, Bratislava, 85103, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Šustrová Mária, MUDr. Nosáľová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Śútovcová Mária

Páričková 11, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

AKTUALIZÁCIA »
Švaňa Miloslav , Ing.

Námestie sv. Rozálie 21, Ivanka pri Dunaji, 900 28, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Švandtner Miroslav

AKTUALIZÁCIA »
Švataráková Lýdia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Švecová Natália

Školská 249/25, Čierne Kľačany, 953 05 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Švehlák Svetozár

Vígľašská 6, Bratislava, 85106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Svetková Katarína Stráňavová

Fialkové údolie 17, Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Švihrová Judita Ruppeldtová

Huščavova 1, Bratislava, 84101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Svitek Dušan

SNP 37, Ivánka pri Dunaji, 900 28, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Svitek Jozef

Slovenská republika

zbor, asistent popri Š. Klimovi

AKTUALIZÁCIA »
Sviteková Zuzana

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Svoboda Ľudovít

Bratislava, 81586, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Svoboda Tomáš

Znievska 11, Bratislava , 851 06 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Svobodová Margita Havašová

Palisády 15, Bratislava, 81103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Švoňavec Ján

TR.HR.Králové 38, Banská Bystrica, 97400, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Švoňavová Cecília Kožuchová

Sladkovičova 4, Šaľa, 92700, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Sýkora Alojz

Šancová 70, Bratislava, 81105, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Sýkorová Mária , PhDr. Martinčičová

Chrobákova 4, Bratislava, 84102, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Szabo Ľudovít

Hamuliakovo,

doprava

AKTUALIZÁCIA »
Szabó A.

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Szabová Zlatica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Szécsényiová Dagmar

Homolova 6, Bratislava, 84102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Székely Štefan, Ing.

Štefana Králika 67, Bratislava, 841 07, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Székelyová Monika, Mgr. Fedáková

Štefana Králika 67, Bratislava, 841 07, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Szekeréšová Darina

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Szekey Michal, Ing.

Lermontovova 12, Bratislava, 81105, Slovenská republika

AKTUALIZÁCIA »
Szelepcsényi Ján, Doc., PhDr. Mag.art. PhD.

A. Mráza 4, Bratislava, 82103, Slovenská republika

orchester, zbormajster

AKTUALIZÁCIA »
Szoilosiová Sidónia

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Szőkeová Zuzana Bojarová

Narcisová 2, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Szokeová Silvia, Ing.

Cesta na Kamzík 37/A, Bratislava 37, 831 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Szomolányová Viera, Doc.PhDr. Budovičová

U rajské zahrady 1a, Praha 3, 13000, Česká Republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Szucs Róbert, Mgr. art.

Bajzova 12, Bratislava, 82108, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Szucz Zigmund

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Takáč Filip

Janotova 10, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tančibok Tomáš

Furdekova 12, Bratislava, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ťapák Ján

Bagarova 5, Bratislava, 841 02, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ťapák Marek

Buková 573, Alžbetin dvor, 900 42, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ťapáková Jana Bôžiková

Bagarova 5, Bratislava, 841 02, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tarasovič Juraj

Banská Bystrica, 97400, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tarbajovský Ladislav, Ing.

Švermova 12, Trenčín, 91101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tarkay Jozef

Košice, 4000, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tartarková Ľubica

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Tatranský Dušan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ťažký Peter , Mgr. art.

Mlynské luhy 90, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tehlárová Drahomíra

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tejkal Boris

Bratislava, 81601, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tešovičová Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tevecová Kornélia Lachová

Bitunková 29, Stupava, 90031, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tevecová Kornélia

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Thuringerová Helena Telecká

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tichý Peter

Strmý vŕšok 78, Záhorská Bystrica, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tichý Štefan, Ing.

Sibírska 41, Bratislava, 83102, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Timko Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Timko Ondrej

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Timková Zuzana Suhayová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tirpák Ivan, Ing.

Jurigovo nám.5, Bratislava, 84105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tirpák Michal

Palisády 37, Bratislava, 81106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tišťan Robert, Mgr. art. PhD

Pod Smrekovom 432, Lúčky , 034 82 ,

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Tkáč Michal

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tkáčik Jozef, Ing.

M.C.Sklodowskej 4, Bratislava, 851 04, Slovenská republika

zbor, dôverník

AKTUALIZÁCIA »
Tkadlčík Dalibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tlapová Oľga

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Točka Dezider

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tokár Valerián

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tokárová Gabriela

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tolgyessy Juraj, Prof., Ing. PhD., DrSc.

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Toma Eva Šmidová

USA

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tomanová Martina

Bakošova 22, Bratislava, 84103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tomášková V

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tomaškovič Milan, Mgr. Art.

Smolenická 2, Bratislava, 85101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tomaškovič Ján

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tomášová Petra

P. Hotova 5, Prešov, 080 01, Slovensko

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Tomašovičová Daria

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tomečková Lucia Križanová

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tomiška Oldrich

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tomišková Beata Hammerová

Pustá 5, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tomko Kamil, Dipl.Ing.

Ludorffstr. 83, Iserlohn, D 58644, Deutschland

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tomková Mariana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tomovčík Juraj

Pod Rovnicami 41/9, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Tomovič Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Topoľská Iva

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Topoľský Milan, MUDr.

Borodáčova 9, Bratislava, 82103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Topoľský Jaroslav, Doc.Ing. CSc.

Ružová dolina 20, Bratislava, 82109, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tordsson Monika, Mgr. art. Dolníková

Joseph Maschkan Gasse 9, Hainburg an der Donau, 2410, Rakúsko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tóth Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tóth Michal, RNDr.

Lichardova 30, Žilina, 010 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trajter Kazimír

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Trančíková Viera

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Trebichalská Barbora Dadíková

Herrschaftsjoch 4/8, Edelstal, 2413, Oesterreich - Rakúsko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trebichalský Dalibor

Herrschaftsjoch 4/8, Edelstal, 2413, Oesterreich

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trenčanský Július

Ľ. Fullu 59, Bratislava, 841 05 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trizuljak Alexander, Ing.arch.

Na Kalvárii 13, Bratislava, 81104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trizuljaková Silvia, Ing. Halenárová

Na Kalvárii 13, Bratislava, 81104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trnkócyová Diana Lakatošová

Gercenova 6/A, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Trnková Alena Pradlovská

Bratislavská 37, Holíč, 908 51, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trojanová Klaudia, Mgr. Petrová

ul. Richarda Rétiho 8, Pezinok, 90201, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Trombauerová - Daňová Mária, PhDr. PhD. Trombauerová

Nám. Ľ. Štúra 23, Banská Bystrica, 974 05, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Troščáková Terézia Lacková

Lediny 40, Bratislava, 84103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Trtek Rudolf

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Trtek Radoslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Trubač Karol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Truhlářová Ivana

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Trusová Táňa

Záhradnícka 3, Bratislava, 81107, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tuková Katarína

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tuna Eduard, Ing.

Trhové polia 725, Rovinka, 900 41, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Turan Andrej

Vladimíra Clementisa 26, Trnava , 917 01 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Turayová Viera Balážová

Mraziarenská 5, Bratislava, 821 06, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Turčan Ján

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Turček P.

technika

AKTUALIZÁCIA »
Turiničová Lucia, Ing. Vevericová

Klincová 4, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Turňa Jozef, Ing.

Banícka 8, Pezinok, 902 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Turňa Štefan

Banská Bystrica, 97400, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Turner Marián, Mgr. art.

Palisády č.53, Bratislava, 81106, Slovenská republika

orchester, riaditeľ

AKTUALIZÁCIA »
Turnerová Katarína

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Turňová Mária Plvačková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Turzová Luba

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tužinská Miroslava, Mgr.

Myjavská 1, Bratislava, 811 03, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tvrdá Oľga

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Tvrdá Táňa

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Tvrdík Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ugorová Hertha Konrádová

Fedákova 14, Bratislava, 84102, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Uher Martin

Gwerkovej 3, Bratislava, 851 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Uher Zdeněk

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Uhliar Jozef

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Uhliarik Ján, Ing.

Hollého14, Sokolovce, 92231, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Uhliariková Magda, Mgr. Balážová

Hurbanova 40, Trenčín, 911 01, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Uhrík Milan

Kimovská 12, Zvolen, 960 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Ujc Jozef

Canada

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ujlaky Zdeno, Ing.

Rovníkova 14, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Ukropcová Lýdia Mikušová

Novohradská 4, Bratislava, 82109, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Ukropec Šimon

Karpatská 20, Nové Mesto nad Váhom, 91501, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Uličný Peter

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Urban Martin, Mgr. Art.

SNP 124, Zvolenská Slatina, 962 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Urbancová Gabriela

Bratislava, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Urbanec Bartolomej

umelecký vedúci

AKTUALIZÁCIA »
Urbanová Jozefína, PaedDr. Beňačková

Komenského 1114/26, Košice, 040 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Uškert Oskár

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vach Marián, Mgr. art.

Hornádska 28, Bratislava , 821 07 , Slovenská republika

zbor, umelecký šéf a dirigent zboru

AKTUALIZÁCIA »
Václavík Bohumil, Ing.

Bratislava, Slovensko,

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vaculčiak Branislav

Rúbanisko 2/17 , Lučenec, 984 03 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vacval Stanislav

Sabinovská 9, Bratislava, 82103, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vaďurová Anna, Ing. Hudecová

Gorkého 1, Bratislava, 81101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vagovics Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vais Martin, Ing.arch.

Komenského 2323/34, Zvolen, 960 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vaisová Zuzana Domesová

Riazanská 24, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vajda Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vajner Gejza

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vajner Jozef

Radarová 16, Bratislava, 82102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vajner Štefan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vajnerová Jana Čulíková

Radarová 16, Bratislava, 82102, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vakoš Branislav, Mgr.

Hanzlíkovská 112, Trenčín, 91106, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vakoš Igor, Mgr.

Nezábudkova 54, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vakošová Zuzana, Mgr. Žemberová

Hanzlíkovská 112, Trenčín, 911 06, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Valábek Patrik

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Valachová Mária

Tren.Jastrab. 296, Trenčín, 91100, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Valantovič Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Valášková Jana

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Válek Vladimír

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Valent Miloš

Rovniankova 15, Bratislava, 851 02,

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Valentín Ladislav

Veternicova 12, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

AKTUALIZÁCIA »
Valentová Oľga

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Valentová Bibiána

Cintorínska 2, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Valentovič Milan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Války Ľuboš

Blumentálska 4, Bratislava, 811 07, Slovensko

zvukový majster

AKTUALIZÁCIA »
Valo Marián

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Valovič Vladimír

Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Valovičová Valéria, Mgr. Hrončeková

Záhradnícka 6, Bratislava, 81108, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Valovičová Magdaléna Osuská

Krátka 2, Zohor, 900 51, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Valovičová Dana Matlovičová

Kováčska 33, Zohor , 900 51 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vanderka Arnošt

Praha, 10000, Česká Republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vandra Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vannayová Eva Tomišková

L.Zúbeka 9, Bratislava, 84101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vaňo Marián, Ing.

Bzovícka 26, Bratislava, 85107, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vaňová Zdenka, Mgr. art. Nererová

Grosslingova 38, Bratislava, 81109, Slovenská republika

tanec, taneč.pedagóg, asist.choreografa

AKTUALIZÁCIA »
Varga Ervín, Mgr.

Záleská 4, Malinovo, 90045, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vargic Lukáš

Vajnorská 98/H, Bratislava, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vargic Július

Bajkalská 5, Bratislava, 831 04, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vargic Martin

Vajnorská 98/H, Bratislava, 831 04, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vargic st. Július

Vajnorská 98/B, Bratislava, 831 04, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vargicová Angela

Chlumeckého č. 5, Bratislava, 82103, Slovenská republika

spevácka skupina, sólistka, krojová dielňa

AKTUALIZÁCIA »
Vargová Petra, Mgr. Štauderová

Čečinová 18, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vargová Veronika

AKTUALIZÁCIA »
Varmeďa Dušan

Humenská 11, Michalovce, 071 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vaš Imrich, Ing.

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Váša Miloslav

Bratislava, 81109, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Váša Zdeněk

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vašica Ivan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vašicová Jarmila Hoffmanová

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vaško Jaroslav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vašková Liliana

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vaškovič Viliam

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vaverčáková Lucia

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vavreková Emília, JUDr.

Kamenárska 25, Michalovce, 071 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vavrinec Jaroslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vavro Viktor, Mgr. Art.

Húščavova 1, Bratislava, 84101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vavrová Jana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vavruš Radoslav, Ing.

Ľ.Fullu 7, Bratislava, 84105, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Večerová Eva

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Veizerová Otília Meluchová

Vazovova 15, Bratislava, 81107, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Velecká Daniela Višváderová

Úprkova 45, Bratislava, 811 04, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Velísková Yvetta, Ing. PhD. Zárecká

Ľ.Fullu 60, Bratislava, 84105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Veľký Ladislav, RNDr.

Pečnianska 25, Bratislava, 85101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vengerová Nina, Mgr. art.

Clementisova 22, Brezno, 97701, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Verbovský Kamil

Pečnianska 15, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Verčimáková Daniela Dudíková

Adámiho 8, Bratislava, 84105, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vereš Ivan

Slovenská republika

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Vereš Peter Pavol

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vereš Juraj

Palisády 19, Bratislava, 81103, Slovenská republika

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Veselovský Igor

LIpová 9 , Žilina , 010 01 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Veselská Blanka, PaedDr. Bečková

Ipeľská 13, Bratislava, 82107, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Veselský Marian, Ing.

Ipeľská 13, Bratislava, 82107, Slovenská republika

tanec, orchester, korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Veselský Michal, Mgr. art.

Ipeľská 13, Bratislava, 821 07, Slovenská republika

orchester, korepetícia

AKTUALIZÁCIA »
Veselý Tibor

Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Veselý Anton

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vetro Peter

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vicelová Eva, Mgr. Berecová

Tríbečská 2136, Topoľčany, 95501, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vícenová Miroslava, Mgr. Skoupá

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Vícha Ján

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vician Pavol

Hviezdoslavova 623/3, Stupava, 900 31,

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vidiečanová Eva, MUDr.

Na Sihoti 1162/29-13, Dolný Kubín, 02601, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vilášek Pavel

Blagoevová 10, Bratislava, 85104, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vildner Dan

Včelárska 5, Bratislava, 82105, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vincze Ivan Eugen

Frederiksberg Allé 36, DK-1820 Frederiksberg C, Dánsko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vinkler Tibor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Virágová Michaela

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vitálošová Soňa Ješková

Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vitek Ivan

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vitková Dominika, Mgr.

Rázusova 3286/3, Poprad, 058 01, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Vítová Zora, Mgr.

Záborského 20, Martin, 036 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vízvary Ernest

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vlado Viliam

Komenského 10, Modra , 91621, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vlado Miroslav

Gartgenweg 33/5, Neusiedl am See, 7110, Rakúsko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vlašič Ladislav

Jánošikova 10, Bratislava, 811 04, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vlaškovič

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vlček Albert

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vlková Soňa Vaníčková

Cyrilova 5, Bratislava, 82108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vlna Jozef

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vojtek J.

administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Vojteková Mária

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vojtko Jozef

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vojtko Marián

Kozia 19, Bratislava, 811 03, Slovensko

zbor, hlasový pedagóg zboru

AKTUALIZÁCIA »
Vojtková Mária

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vosátková Eva, Mgr. Rehorovská

Pečnianska 19, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vosový Jozef

Bratislava, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Votava Aleš

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Votruba Václav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vozár Michal

Skalica,

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vozárová Valéria, Mgr.

Osadná 9, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vraňáková Petra

Na Sihoti 1156/9, Dolný Kubín, 02601, Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vranková Mária

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vraštiak Ján

Bieloruská 50, Bratislava, 82106, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vravko Viktor

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vrbová Monika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vršanská Eva, Ing. Slatinská

Jakubovo nám. 10, Bratislava, 81109, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vršková Silvia

Blumenálska 26, c/o J. Semjan, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vršková Marta Dadová

Dunajská 24, Bratislava, 811 08, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vrteľ Štefan

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vrtelová Helena

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vyboch Ján

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Výbohová Anna, PharmDr. Sýčová

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vychodilová Ivana

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Vyskočil Viktor

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Vyskočil Kamil

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vyskočil Tomáš

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Vyskočilová Jarmila

Lermontova 15, Bratislava, 81105, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Wagner Ladislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Wagner Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Wagner Víťazoslav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Wagnerová Edita

Svätoplukova 9, Senec, 903 01,

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Walland Dorotthea, Mgr. Dohnalová

Feldgasse 97, Kierling, 3400, Rakúsko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Weberová Eva Weberová

Pribinove sady 32/7-12, Nová Dubnica, 018 51, Slovensko

korepetítor

AKTUALIZÁCIA »
Weisenpacher Viliam

tanec, administrativa,

AKTUALIZÁCIA »
Weiserová Vlasta

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Weiserová Zuzana

Hlboká cesta 1, Bratislava, 811 04, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Werner Ivan, JUDr.

Podlesná 3, Limbach, 900 91, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Wilhelm Andrea, MUDr. Novomeská

Revúcka 8, Bratislava, 82108, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Wimmer Gejza, Prof. RNDr. DrSc.

Gercenova 13, Bratislava, 85101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zábražný Michal

Skalská Nová Ves 127, Skalka nad Váhom, 913 31, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zachar Lucia, Ing. PhD. Ninčáková

Bosákova 5A, Bratislava, 851 04, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zacharová Zlatica

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zacharová Katarína, Mgr.art.

Gorazdov 20 (Tan. konzervatórium), Bratislava, 811 04, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Záhora Martin

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zahradník Milan, Mgr.

Brančská 7, Bratislava, 85101, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zahradník Vlastimil

AKTUALIZÁCIA »
Záhumenská Miroslava , Mgr. Sandtnerová

Družstevná 22, Pezinok, 902 03, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Zajíček Peter

Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zajíčková Kamila Vyskočilová

Bratislava, 81000, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Žák Jozef

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zalesňák Karol

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Záležáková Lýdia Vincúrová

Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Žalkovič Andrej

Černyševského 1, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zálupská Dana Machová

Černyševského 19, Bratislava, 85101, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zámečník Jozef, prof. RNDr. CSc.

Solivarská 23, Bratislava, 821 03, Slovensko

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zamišová Libuša

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zápalová Karin, Mgr. RSc. Šolinová

Púpavová 39, Bratislava, 841 03, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zapletalová Monika, Mgr.

Horné Príbelce 31, Príbelce, 991 25 , Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Zaťková Eva Jariabková

Haanova 37, Bratislava, 851 04, Slovensko

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zatloukal Rastislav

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zatloukal Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Závodníková Helena Záhradníková

Gaštanova 16, Žilina, 01001, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Závodný Viliam

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Závodská Viera Horáčková

Šalviova 32, Bratislava, 82101, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Závodský Bohumil

Kalinčiakova 18, Modra, 90001, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zboray Katarína , MUDr. Kunertová

Soblahovská 21, Trenčín, 91101, Slovensko

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Zdechovan Rastislav

Rybárska 30, Sliač, 96232, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zelenka Eduard, Dr.

Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zelinka Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zelník Ondrej

Mýtna 36, Bratislava, 81107, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zeman Michal

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zemaníková Jana Sitárová

Račianska 61, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zemanová Dorka, Mgr. Danková

Rubenska 368/6, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zemanová Ľudmila Gajdošová

Bratislava, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zemanovič Ján

Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Žembery Miroslav

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zemene Róbert

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zetik Nora Pavlíková

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zika Michal

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Žilinčárová Veronika, MUDr. Števková

Medzilaborecká 27, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zima ml. Štefan, Bc.

23311 Haynes Street, Farmington Hills, Michigan, 483 35, U.S.A.

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zima st. Štefan, Mgr. Art.

Trnavská 32, Bratislava, 82108, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zimová Viera Juríčková

Blumentálska 26, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Žiška Juraj

Na Hriadkach 53, Bratislava, 841 07, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Žitňanová Helena

Trenčianska 9, Bratislava, 821 03, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Živner Peter, Ing. Mgr. art

S.Chalúpku 11, Stupava, 900 31, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Žižlavský Jozef

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zlocha Branislav, Mgr.

Lesná 2/A, Stupava, 900 31, Slovenská republika

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zlochová Katarína Huttová

Istrijská 59, Bratislava, 84107, Slovenská republika

spevácka skupina,

AKTUALIZÁCIA »
Zmuda Pavol

Baníca 2/31, Spišská Nová Ves, 052 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Znám Štefan

Tokajícka 8, Bratislava , 821 03 , Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zobáč Jiří

zvukový majster

AKTUALIZÁCIA »
Zobáč Juraj

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zoppová Brigita Závodská

Matejkova 10, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Zsembery Jozef

T.G. Masaryka 34, Nové Zámky, 940 01, Slovenská republika

orchester,

AKTUALIZÁCIA »
Zsilinszká Helena

Boldocká 34, Senec, 903 01 , Slovensko

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Žucha Emil

tanec,

AKTUALIZÁCIA »
Zúrik Koloman, Ing. Mgr. art.

Učiteľská 2, Bratislava, 821 06, Slovenská republika

zbor,

AKTUALIZÁCIA »
Žužičová Anna

zbor,

AKTUALIZÁCIA »

V prípade, že ste svoje priezvisko nenašli v zozname, kliknite na
NOVÝ FORMULÁR »
a vyplňte Vaše údaje.