Slovak Trilogy

Program tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Umeleckého súboru Lúčnica – Slovenský triptych sa inšpiruje ľudovou kultúrou, hudobno – tanečným umením a prácou našich ľudí v troch základných sférach minulosti: tradičným pastierstvom, roľníctvom a remeselníctvom. Kým pastierstvo sa svojráznym spôsobom života viazalo na horské prostredie, roľníctvo sa udomácnilo predovšetkým v dolinách a na úrodných rovinách krajiny. Remeselníctvo sa zasa šírilo z miest a mestečiek na nížinný, ako i na podhorský vidiek celého Slovenska.

Choreography:
Ján Blaho

Music:
Peter Jantoščiak, Peter Parničan

Stage & set design:
Ján Ťapák

Costume design: Hana Cigánová, Zuzana Drugová, Oľga Danglová

Featuring:
45-members dance ensemble
14-members orchestra
5-members vocal ensemble

Orchestra leader: Martin Sleziak