Lúčnica: Šarišská polka. Foto Vladimir Yurkovic

Ľudmila Ivančáková

Tanečnica

X