Kontakty

Umelecký súbor Lúčnica

Sídlo: Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:
Štúrova 6, 811 02 Bratislava


ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Ing. Mgr. art. Pavol Pilař
generálny riaditeľ
e-mail: pavol.pilar@lucnica.sk

Mgr. Valéria Šomšáková 
asistentka generálneho riaditeľa
osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
e-mail: valeria.somsakova@lucnica.sk
tel.: 02/ 204 86 103

Ing. Miriam Halamová
referentka kontrolnej činnosti a verejného obstarávania
e-mail: miriam.halamova@lucnica.sk
tel.: 02/204 86 108

Ing. Roman Čižmár
hospodársko-prevádzkový pracovník
e-mail: roman.cizmar@lucnica.sk
tel.: 02/ 204 86 105


EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Mária Masaryková
ekonomická riaditeľka
e-mail: maria.masarykova@lucnica.sk
tel.: 02/ 204 86 107

Ing. Ľubica Juranová
finančná účtovníčka
e-mail: lubica.juranova@lucnica.sk
tel.: 02/ 204 86 110

Miriam Jablonická
personalistka a mzdová účtovníčka
e-mail: miriam.jablonicka@lucnica.sk
tel.: 02/204 86 106


ÚSEK PRODUKCIE A MANAŽMENTU

Ing. arch. Marek Barjak
projektový riaditeľ, vystúpenia tanečného súboru
e-mail: marek.barjak@lucnica.sk
tel.: 02/ 204 86 114, mobil: 0905 / 076 056

PRODUKČNÉ ODDELENIE
Linda Berlinová, DiS.
produkčná manažérka, vystúpenia speváckeho zboru
e-mail: linda.berlinova@lucnica.sk
tel: 02/ 204 86 104; mobil: 0918 / 442 203

ODDELENIE MARKETINGU A PR
Mgr. art. Michal Dudáš, ArtD.
marketing, PR a kreatívny manažér
e-mail: michal.dudas@lucnica.sk
mobil: 0907 / 794 388

TECHNICKÁ PREVÁDZKA
Ing. Vladimír Borovský
vedúci techniky a majster zvuku
e-mail: vladimir.borovsky@lucnica.sk
tel.: 02/204 86 114

KROJOVÁ A KOSTÝMOVÁ DIELŇA
Jarmila Šebestová
vedúca
e-mail: jarmila.sebestova@lucnica.sk
tel.: 02/ 204 98 100, 02/ 204 98 101

Ivana Marcová
garderobierka
e-mail: ivana.marcova@lucnica.sk
tel.: 02/ 204 98 100, 02/ 204 98 101


UMELECKÝ ÚSEK

Mgr. art. Mikuláš Sivý
umelecký riaditeľ a vedúci tanečného súboru
e-mail: lucnica@lucnica.sk
tel.: 02/ 204 86 103

TANEČNÝ SÚBOR A ORCHESTER
Mgr. art. Ivana Kleiblová, ArtD.
tanečný repetítor
e-mail: lucnica@lucnica.sk
tel.: 02/ 204 86 103

Ján Dubravčák
tanečný pedagóg (muži)
e-mail: lucnica@lucnica.sk
tel.: 02/ 204 86 103

Kristína Zábražná
tanečný pedagóg (ženy)
e-mail: lucnica@lucnica.sk
tel.: 02/ 204 86 103

SPEVÁCKY ZBOR
PaedDr. Mgr. Elena Matušová
umelecká vedúca a dirigentka speváckeho zboru
e-mail: elena.matusova@lucnica.sk
tel.: 02/ 204 86 109

Marek Janko
asistent dirigentky a korepetítor
e-mail: lucnica@lucnica.sk
tel.: 02/ 204 86 103

Marián Vojtko
hlasový pedagóg
e-mail: lucnica@lucnica.sk
tel.: 02/ 204 86 103