Umelecké vedenie

Tanečník, sólista, umelecký šéf a choreograf v rokoch 1949 – 2017
Prof. Štefan Nosáľ

Umelecký vedúci
Mgr. art. Mikuláš Sivý

Pedagóg tanca
Mgr. art. Ivana Kleiblová, ArtD.
Mgr. art. Michal Dudáš, ArtD.

Umelecká vedúca Speváckej skupiny
PaedDr. Mgr. Elena Matušová

Umelecká rada

PhDr. Stanislav Dúžek
Mgr. art. Mikuláš Sivý
Mgr. art. Ivana Kleiblová, ArtD.
PaedDr. Mgr. Elena Matušová
Mgr. art. Marián Turner

Oľga Danglová, CSc.

Martin Sleziak