Program

 1. 60 rokov krásy

  Slávnostný program venovaný 60. výročiu vzniku Umeleckého súboru Lúčnica.

 2. Hra a svadba

  V programe Umeleckého súboru Lúčnica uvidíte tance čerpajúce z bohatých folklórnych tradícií slovenských pastierov a roľníkov. Druhú časť programu tvorí hudono - tanečné pásmo ~Svadba spod Poľany~, ktoré Vám predstaví tie najkrajšie svadobné zvyky.

 3. Karpaty

  Je scénickou panorámou ľudových kultúr, národov a etník Karpát. Ide o širší pohľad na evidentné súvislosti a odlišnosti so slovenským ľudovým umením. Pastierska kultúra, ktorá sa šírila na Slovensko do Karpatského oblúka z juhu, bola ovplyvňovaná roľníckou kultúrou karpatskej kotliny. Panoráma začína na juhu v Rumunsku, pokračuje Sedmohradskom, Zakarpatskou Ukrajinou, severným Slovenskom susediacim s Poľskom a Moravou, končí Malými a Bielymi karpatamii takmer pri Bratislave. Celkový scénický obraz dopĺňa aj ľudová kultúra karpatských Nemcov i Rómov. Program vrcholí scénickým obrazom všetkých kultúr na Vianoce.

 4. KOLOČAS

  The story of a man and a woman in the cycle of life and time, told in the metaphors of annual ceremonies, which, based on the principle of dance theater, shows the ideals of man, when, with the help of faith in the magical power of ceremonies, good triumphs over evil and love overcomes death.

 5. Mladosť a krása

  Mladosť a krása – to sa vari dá povedať o všetkých programoch, čo Lúčnica doteraz vytvorila. Tentoraz, po jubilejnej 60-ke, sme načreli aj do starších, kmeňových choreografických i hudobných diel, aby sme vám ponúkli pútavý umelecký obraz, čerpajúci z našich bohatých roľníckych, pastierskych i spoločenských tradícií. Prijmite túto krásu skrze mladých talentovaných interprétov!

 6. Obrazy z minulosti

  Premiérový program tanečného súboru venovaný 65. výročiu Lúčnice.

 7. Reprezentačný program

  Je výberom najúspešnejších programov a reprezentuje najcharakteristickejšie folklórne oblasti Slovenska. Dramaturgia je uspôsobená tak, že zachytáva rozmanité umelecké prejavy bohatej ľudovej tradície v tanci, v hudbe a kroji, od jemných ženských tancov cez hravé a vtipné, až po temperamentné párové a virtuózne mužské tance.

 8. Z tej doliny na tú

  Komorný program Ochestra a sólistov Lúčnice.

 9. Slovenský triptych

  Program sa inšpiruje ľudovou kultúrou a prácou našich ľudí v troch základných sférach: tradičným pastierstvom, roľníctvom a remeselníctvom.