Spevácka skupina

Tanečný súbor sprevádza na predstaveniach spevácka skupina, ktorá sa prezentuje vyspelou speváckou technikou a hlasovou kultúrou.

Foto: Pavol Harum, Peter Brenkus Ivan Džugan, JK, Prager, Matúš Lago
Akékoľvek použitie fotografií a iných materiálov len s písomným súhlasom US Lúčnica.