Repertoár

Aktuálny repertoár

Úpravy ľudových piesní

Bartók, Béla: Štyri slovenské ľudové piesne
Burlas, Ladislav: Svadobné spevy z Horehronia
Cikker, Ján: Vlha, vlha, pekný vták
Cikker, Ján: Vyletel sokol
Cikker, Ján: Na kamenečku sedela
Cikker, Ján: Za horami, za dolami
Demo, Ondrej: Helelo, helelo
Demo, Ondrej: Z vŕškov do doliny
Ferenczy, Otto / arr. Vojtech Adamec: Verbunk
Hadjidakis, Manos: Ilissós
Halma, Oldřich: Mikulecká dedina
Hrušovský, Ivan: Keď ja pójďem
Hrušovský, Ivan: Staviame my máje
Hrušovský, Ivan: Zahučali chladné vjetry
Hrušovský, Ivan. Na méj miléj dvore
Hrušovský, Ivan: Pod horou ovos drobný
Hrušovský, Ivan: Ej, hrajteže mi, hrajte
Janáček, Leoš: Láska opravdivá
Kardoš, Dezider: Mila moja, milenka
Kardoš, Dezider: Ľecela páva
Klimo, Štefan: Trávnice
Klimo, Štefan: Za tou mojou milou
Mikula, Zdenko: Počúvaj, počúvaj
Mikula, Zdenko: Lúčne hry
Mikula, Zdenko: Zasvietilo slunéčko
Mikula, Zdenko: Škoda nastokrát
Mikula, Zdenko: Ozývaj sa hora
Mikula, Zdenko: Po cigánsky
Moyzes, Alexander: Cos, Janoško
Suchon, Eugen: Tak sa mi videlo
Suchoň, Eugen: Ej, dziny, dziny dom
Suchoň, Eugen: Hory aj nížina
Suchoň, Eugen: Bodaj by vás čerti vzali
Schneider-Trnavský, Mikuláš /arr. Zdenko Mikula: Uspávanka
Šmíd, Miroslav: Oči čierne
Šmíd, Miroslav: Tancuj, tancuj
Pod Roháčom žijem
Oddavac še budu


Zborová tvorba a cappella

Arcadelt, Jacob: Il bianco e dolce cigno
Bach, Johann Sebastian / Gounod, Charles: Ave Maria
Brezina, Alexander: Sanctus (z Missa Brevis)
Bruckner, Anton: Locus Iste
Burleigh, Henry Thacker: Elijah Rock
Burleigh, Henry Thacker: My Lord, what a morning
Burleigh, Henry Thacker: Where You There
Debussy, Claude: Troi chansons
Dvořák, Antonín: Napadly písně (z cyklu V přírode)
Dvořák, Antonín: Vyběhla bříza běličká (z cyklu V přírode)
Ferenczy, Otto: Ako vonia hora
Gallus, Jacob: Musica
Gallus, Jacob: Heroes, pugnate viri fortissimo
Garcia, Juan Alfonso: Sine musica
Gibbons, Orlando: The Silver Swan
Haydn, Michael: Tenebrae factae sunt
Hrušovský, Ivan: Eja, studiosi
Hrušovský, Ivan: Rytmus (Ave Eva fons amoris)
Hrušovský, Ivan: Žalm 146
Kedrov, Nikolaj st.: Otčenáš
Mikula, Zdenko: Tá slovenská pieseň
Mozart, Wolfgang Amadeus: Ave verum corpus
Palestrina, Giovanni Pierluigi: Sicut cervus
Ruppeldt, Miloš: Kto za pravdu horí
Scarlatti, Alexandro: Exsultate Deo
Schneider-Trnavský: Ave Maria
Schneider-Trnavský, Mikuláš: Hoj, vlasť moja
Schneider-Trnavský, Mikuláš: Bože, čo´s ráčil
Schubert, Franz: Der Lindenbaum
Sleeth, Natalie: Jazz Gloria
Suchoň, Eugen: Aká si mi krásna
Verdi, Giuseppe: Ave Maria (z cyklu Quattro pezzi sacri)
Hymna SR


Vokálno-inštrumentálne diela

Albrecht, Alexander: Missa in C
Bach, Johann Sebastian: Magnificat D Dur
Bartolucci, Domenico: Stabat mater
Bartolucci, Domenico: Te Deum
Dusík, Gejza: Pieseň o rodnej zemi (z operety Hrnčiarsky bál)
Dvořák, Antonín: Te Deum
Cimarosa, Domenico: Requiem g mol
Fauré, Gabriel: Requiem d mol
Franck, César: Messe in A Dur
Haydn, Joseph: Missa brevis Sancti Joannis de Deo
Haydn, Joseph: Insanae et vanae curae
Cherubini, Luigi: Requiem c mol
Janáček, Leoš: Rákos Rákóczy
Kittner, Marian: Requiem
Krajči, Mirko: Modlitby a uspávanky
Liszt, Franz: Inno a Maria Vergine
Martinček van Grob, Peter: Symfónia č. 4 “in memoriam M. R. Štefánik”
McCartney Paul: Liverpool Oratorio
Moyzes, Mikuláš: Missa in C maior
Mozart, Wolfgang Amadeus: Alma Dei Creatoris
Orff, Carl: Carmina Burana
Pergolesi, Giovanni Battista: Stabat mater
Puccini, Giacomo: Requiem
Rutter, John: Magnificat
Ryba, Jakub Jan: Česká mše vánoční
Verdi, Giuseppe: Quattro pezzi sacri
Verdi, Giuseppe: Messa da Requiem
Verdi, Giuseppe: Inno delle Nazioni
Verdi, Giuseppe: Va, pensiero, sull´ali dorate… (z opery Nabucco)
Verdi, Giuseppe: Vedi! Le fosche notturne spoglie… (z opery Trubadúr)
Verdi, Giuseppe: Noi siamo zingarelle… Di Madride noi siam mattadori … (z opery La Traviata)
Verdi, Giuseppe: Brindisi – Libiamo ne´lieti calici …(z opery La Traviata)
Vivaldi, Antonio: Gloria
Zeljenka, Ilja: Missa serena
Zrunek, Georgius / arr. Jantoščiak, Peter: Missa Prima pro Festis Natalitiis


Vianočné

trad./ arr. Bedmar, Luís: Adeste fideles
Berlin, Irving: White Christmas
Cikker, Ján: Ninaj, ninaj, Jezulátko
trad./arr. Čorej, Martin: Jingle Bells
Gruber, Franz Xaver: Stille Nacht
Hrušovský, Ivan: Zdrave, ščašče
Chládek, Jozef: Dieťatko spanilé
Mendelssohn, Felix: Hark The Herald Angels Sing
Mikula, Zdenko: Stredoslovenské koledy
Moyzes, Alexander: Vstávajte, pastieri
Moyzes, Alexander: Dobrá novina…
Moyzes, Alexander: Búvaj dieťa krásne
Prášil, František: Narodzil še nám
Prášil, František: Povedzte nám pastuškovia
Prášil, František: Búvaj dieťa krásne
Prášil, František: Dobri pastier sa narodil
Prášil, František: Kedy jasna hvizda
Prášil, František: Vstávajte, pastieri
Prášil, František: Poďme bratia do Betléma
Schneider-Trnavský, Mikuláš: Ó, ty radostný