Umelecké vedenie

ELENA MATUŠOVÁ

Umelecká vedúca a dirigentka zboru

Elena Matušová - zbormajsterka (foto: Ctibor Bachratý)
Elena Matušová (foto: Ctibor Bachratý)

Je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor zborové dirigovanie v triede prof. Petra Hradila (1993). Už počas štúdií pracovala ako asistentka dirigenta, od roku 1998 ako dirigentka a od sezóny 2003/2004 prevzala post umeleckej vedúcej a dirigentky Speváckeho zboru Lúčnica. S týmto telesom absolvovala stovky koncertov na mnohých medzinárodných súťažiach a festivaloch na Slovensku a v zahraničí (Soul, Pchjongjang, Tours, Middlesbrough, Mar del Plata, Jeruzalem, Mexico City, Barcelona, Maribor, Bergen, Isla de Margarita, Sardínia, Petrohrad, Šanghaj a i.).

Ako zbormajsterka pravidelne spoluúčinkuje na podujatiach významných slovenských hudobných festivalov (Bratislavské hudobné slávnosti, Zámocké hry zvolenské, Melos-Étos, Musica Sacra v Nitre, Banskobystrické hudobné dni). Spolupracovala s významnými slovenskými a zahraničnými orchestrálnymi telesami (Komorná opera Bratislava, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna opera v Banskej  Bystrici, Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Solamente Naturali, Slovenský komorný orchester, Virtuosi di Praga, Jihočeská komorní filharmonie, Plzenská filharmónia, Filharmónia Bohuslava Martinů Zlín, Junge Philharmonie Wien, Franz Lehár Orchestra) pri uvádzaní vokálno-inštrumentálnych diel a opier pod taktovkou dirigentov Ondreja Lenárda, Róberta Stankovského, Mariána Vacha, Igora Bullu, Adriána Kokoša, Maria Košika, Zdeňka Macháčka, Martina Leginusa, Ewalda Danela, Oldřicha Vlčeka, Jaroslava  Kyzlinka, Jaromíra Krygela, Kirka Trevora, Allana Wilsona, Dalie Atlas, Flavia Colussa, Didiera Talpaina, Waltera Attanasiho, Leoša Svárovského, so sólistami Katiou Ricciarelli, Ľubicou Vargicovou, Teréziou Kružliakovou, Miroslavom a Petrom Dvorskými, Adrianou Kučerovou, Adrianou Kohútkovou, Jánom Gallom, Martou Beňačkovou, Ľudovítom Ludhom, Tomášom Juhásom, Gustávom Beláčkom, Petrom Mikulášom, Martinom Malachovským, Pavlom Bršlíkom, Otokarom Kleinom a i.

Naštudovala a nahrala zbory do muzikálov, pravidelne spolupracuje pri nahrávkach zborov do filmov pre slovenské a zahraničné spoločnosti. V ostatnom období sa začala venovať aj dirigovaniu komorných inštrumentálnych zoskupení, s ktorými uviedla a nahrala diela Juraja Zruneka, Césara Francka, Wolfganga Amadea Mozarta a Josepha Haydna.

BÝVALÍ ZBORMAJSTRI

Marián Vach

Marián Vach

Po ukončení štúdií na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, odbor matematika a hudobná výchova, vyštudoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave odbor zborové dirigovanie v triede prof. Juraja Haluzického, orchestrálne dirigovanie u p...
Peter Hradil

Peter Hradil

Narodil sa v Brne, v hudobníckej rodine skladateľa, pedagóga a zbormajstra Karla Hradila, kde dostával základy hudobného cítenia a vzdelania. Už počas štúdia na brnianskom Konzervatóriu, kde sa venoval hre na klavíri a organe, asistoval v speváckych...
Štefan Klimo

Štefan Klimo

Narodil sa vo Zvolene ako syn známeho organizátora robotníckych spevokolov Jána Klima. V roku 1923 sa jeho rodičia presťahovali do Bratislavy. Od roku 1926 sa začal učiť hrať na klavíri u prof. Maschkovej. V r. 1938 maturoval na Štátnom reálnom gymn...