60 rokov krásy

Slávnostný program venovaný 60. výročiu vzniku Umeleckého súboru Lúčnica.

45a4579dd3c7916fc718a486dd3bce76

Námet, scenár, dramaturgia a choreografia: Prof. Štefan Nosáľ
Réžia: Ján Ďurovčík

Asistent réžie: Mikuláš Sivý

Na programe spolupracovali:
Stanislav Dúžek, Marián Turner

Scéna: Marek Hollý, Ján Ťapák

Kostýmy: Šarlota Kišová, Dagmar Roháčová

Orchester Lúčnice vedie: Martin Smolko

TRVANIE: 100 minút

ÚČINKUJÚ:
45 členný tanečný súbor
14 členný orchester
7 členná spevácka skupina

PROGRAM

I. Paralely

Spomienka gallery-icon

hudobné spracovanie: Martin Čorej, Marián Veselský, Svetozár Stračina

Dobre sa nám poskakuje
Lúčne spevy
Dupák
Cipovička

Horehronci (časť) gallery-icon

hudba: Svetozár Stračina

Detvianska veselica 

hudba: Tibor Andrašovan

Započinka gallery-icon

hudba: Svetozár Stračina

Svadobné spevy “Večar na valale: gallery-icon

Svadobná rozlúčka gallery-icon

hudba: Svetozár Stračina

II. Zo zlatého fondu

Širákový gallery-icon

hudba: Svetozár Stračina

Čirčianka gallery-icon

hudba: Svetozár Stračina

Po valasky od zeme gallery-icon

hudba: Svetozár Stračina

Vitaj Jar gallery-icon

hudba: Svetozár Stračina

Goralskie muzycy

hudobné spracovanie: Peter Parničan

Sviatok na Zemplíne

hudba: Svetozár Stračina gallery-icon

III. Sviatky, pozdravy a vinšovania

Jánska noc gallery-icon

choreografia: Ján Blaho

hudba: Peter Jantoščiak

Fujarové melódie

hudobné spracovanie: Peter Parničan

V kúdeľnej izbe gallery-icon

hudba: Svetozár Stračina

Zemplínske verbunky

choreografia: Vladimír Urban

hudba: Martin Čorej

Naše Vianoce gallery-icon

hudba: Peter Jantoščiak

(Zmena programu vyhradená!)

“Som dojatý, že som sa dožil s Lúčnicou jej neuveriteľnej šesťdesiatky. Väčšinu života som zasvätil objavovaniu a vytváraniu krásy s generáciami mladých talentovaných ľudí a vynikajúcich umeleckých spolupracovníkov.

Som dojatý, že sa nám darilo cez všetky spoločenské úskalia prezentovať bohatstvo našej tradičnej kultúry a na vysokej úrovni ju predstavovať našim doma i ľuďom takmer po celom svete. Milujú nás doma a obdivujú nás v cudzine! Sme za to vďační a šťastní!

Neskonalá vďaka patrí všetkým bývalým i terajším lúčničiarom, umeleckým tvorcom a všetkým, ktorí svojou priazňou dopriali Lúčnici dožiť sa krásnej šesťdesiatky.”

Prof. Štefan Nosáľ
umelecký šéf a choreograf Lúčnice
/príhovor do programového bulletinu – 60 rokov krásy/

“V tomto roku je to už 60 rokov, odkedy sa skupina nadšených mladých ľudí, združená v Národopisnej skupine Živeny, po prvý raz verejne predstavila svojím umením pred širokým publikom so samostatným programom. Stalo sa tak na Slovanskej poľnohospodárskej výstave v Prahe v roku 1948. Toto vystúpenie dalo základ vzniku jedného z najúspešnejších umeleckých telies celej povojnovej histórie našej krajiny, umeleckému súboru, nesúcemu poetické slovenské meno Lúčnica. Od tej doby až po súčasnosť sa v jeho radoch vystriedalo už vyše dve tisíc členov, ktorí sa veľkou mierou svojho nadšenia, talentu, ale i veľkej pracovitosti a zodpovednosti, zaslúžili o vytvorenie fenoménu, aký nemá obdobu v celej histórii slovenskej kultúry.
Či už to je tanečný súbor, spevácky zbor, alebo orchester, každou z týchto zložiek prešiel rad mimoriadnych osobností, z ktorých mnohí dosiahli významné postavenie, niektorí i celosvetové uznanie. Za tých 60 rokov patrí všetkým jej členom, bývalým i súčasným, interpretom, tvorcom, či iným spolupracovníkom, veľká vďaka za to, že Lúčnica je stále taká mladá a krásna, že podáva také nádherné svedectvo o Slovensku, že pôsobí ako kultúrny veľvyslanec svojej krajiny. To všetko so svojím umením, ktoré s úctou pristupuje k národným tradíciám, ktoré nič nestráca zo svojej autenticity, a ktoré je zároveň vysoko profesionálne a mimoriadne náročné na interpretáciu.

Na Slovensku sa hovorí: “Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane” a dedičstvo, ktoré nesie meno Lúčnica, nech je nám zachovávané ešte dlhé roky. Sú to naše korene a pri dobrej starostlivosti, naša nádherná budúcnosť.”

Mgr. art. Marián Turner

riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnic
/príhovor do programového bulletinu – 60 rokov krásy/