Vianoce

Foto: Peter Brenkus, Vladimir Yurkovic, Ivan Džugan, Katarína Orešanská, Monika Kudelová
Akékoľvek použitie fotografií a iných materiálov len s písomným súhlasom US Lúčnica.