Karpaty

Je scénickou panorámou ľudových kultúr, národov a etník Karpát. Ide o širší pohľad na evidentné súvislosti a odlišnosti so slovenským ľudovým umením. Pastierska kultúra, ktorá sa šírila na Slovensko do Karpatského oblúka z juhu, bola ovplyvňovaná roľníckou kultúrou karpatskej kotliny. Panoráma začína na juhu v Rumunsku, pokračuje Sedmohradskom, Zakarpatskou Ukrajinou, severným Slovenskom susediacim s Poľskom a Moravou, končí Malými a Bielymi karpatamii takmer pri Bratislave. Celkový scénický obraz dopĺňa aj ľudová kultúra karpatských Nemcov i Rómov. Program vrcholí scénickým obrazom všetkých kultúr na Vianoce.

634bdfd34f5789cdc16d1e411623a652Námet, scenár a réžia:
Prof. Štefan Nosáľ

Scéna:
akad. soch. Ján Ťapák

Návrhy kostýmov:
Šarlota Kiššová, Dagmar Roháčová

TRVANIE:
110 minút

ÚČINKUJÚ:
50 členný tanečný súbor
14 členný orchester
8 členná spevácka skupina

PROGRAM:

Prológ
hudba: Peter JantoščiakCalusari
choreografia: Valeriu Buciu, hudba: Peter Jantoščiak

Sedmohradská suita
choreografia: Valeriu Buciu, Prof. Štefan Nosáľ, hudba: Peter Jantoščiak

Huculské kolomijky
choreografia: Prof. Štefan Nosáľ, hudba: Peter Jantoščiak

Dupkaný z oasu
choreografia: Valeriu Buciu, hudba: Peter Jantoščiak

Olaská gallery-icon
choreografia: Prof. Štefan Nosáľ, hudba: Peter Jantoščiak

Obmeny
hudba: Juraj Farkaš

Jarné hry
choreografia: Prof. Štefan Nosáľ, hudba: Peter Jantoščiak

Horali
choreografia: Prof. Štefan Nosáľ, hudba: Peter Jantoščiak

Jánska noc gallery-icon
choreografia: Ján Blaho, hudba: Peter Jantoščiak

Pastierska Hudba
hudba: Peter Jantoščiak

Brauttanze
choreografia: Prof. Štefan Nosáľ, hudba: Peter Jantoščiak

Po myjavsky
hudba: Jozef Farkaš

Javorinské
choreografia: Prof. Štefan Nosáľ, hudba: Peter Jantoščiak

Na polnočnú
hudba: Juraj Peško

Vianoce v Karpatoch gallery-icon
choreografia: Prof. Štefan Nosáľ, hudba: Peter Jantoščiak