Na detvianskych lazoch

Foto: Peter Brenkus, Vladimir Yurkovic,  Ivan Dzugan, Martin Trenkler, Vladimír Pauco, Matúš Lago
Akékoľvek použitie fotografií a iných materiálov len s písomným súhlasom US Lúčnica.