Kategórie

Lúčnica nikam neodchádza a ani to neplánuje…

Milí naši diváci, lúčničiari, bývalí lúčničiari a priatelia,

pravdepodobne Vás zastihol článok v týždenníku plus 7 dní s titulkou “Emigruje Lúčnica?”.

Umelecký súbor Lúčnica sa ohradzuje voči nezmyselným klamstvám o vymyslenom manažérovi Lúčnice a jeho víziách, ktoré si autor a aj hlavný aktér vo svojom článku doslova vymysleli a nemajú nič spoločné s realitou. Pán Mendéz nikdy nebol zamestnancom US Lúčnica. Pre externú agentúru, ktorá v roku 2015 zabezpečovala pre US Lúnica zájazd do Nikaraguy a Kostariky robil lokálneho koordinátora. Odvtedy nám na neho v US Lúčnica ostali iba príjemné spomienky, na ktoré nenadväzovala ani nenadväzuje žiadna ďalšia budúca spolupráca.

Považujeme tiež za potrebné uviesť, že bez súhlasu US Lúčnica a členov US Lúčnica boli použité fotografie z ich súkromia.

Sme si vedomí úlohy bulvárnych médií, sme však toho názoru, že objektívnosť by aj v ich prípade mala prevýšiť potrebu „útokov na emócie čitateľov“.

Ostávame s Vami a tešíme sa na Vás na našich predstaveniach!

 

Pavol Pilař

generálny riaditeľ
US Lúčnica