Práčky

Foto: Peter Brenkus, Vladimir Yurkovic
Akékoľvek použitie fotografií a iných materiálov len s písomným súhlasom US Lúčnica.