Choir Lúčnica / Conductor Peter Hradil

Dirigent: Peter Hradil
Nahrávky prevzaté zo Slovenského rozhlasu
Vydalo: ATRAKT, 811 02 Bratislava, Šafárikovo nám. 4

Ⓟ 1993 Atrakt / Made in Slovak Republic

1. J. H. Gallus: Heroes, pugnate viri… 2:17

2. A. Lotti: Crucifixus 2:54
3. W. A. Mozart: Ave verum corpus 2:46
4. M. Schneider-Trnavský: Jubilate Deo 2:44
5. G. Verdi: Ave Maria 4:54
6. E. Suchoň: Slovenská pieseň 5:28
7. I. Hrušovský: Eja, studiosi 6:36
8. I. Zeljenka: Zborohra 5:57
9. H. Burleigh: Elijah Rock 2:19
10. R. Thompson: Alleluja 5:07

11. V. Barkauskas: Fúga 2:29
12. A. Bražinskas: Kupoľo-kupoleľo 5:05
13. M. Chadzidakis: Ilissos 1:30
14. H. Domanský: Deže si mi mili 4:46

15. O. Halma: Mikulecká dedina 3:09
16. M. Šmíd: Tancuj, tancuj 1:40