OPUS 100

Spevácky zbor Lúčnica diriguje Štefan Klimo

CD 2: Ľubica Orgonášová – soprán (3,7); Alžbeta Kubánková – alt (7); Vojtech Schrenkel – tenor (7); Peter Michalica – husle (4); Nataša Pappová – klavír (6)
91 0135-2 / Ⓟ 1972, 1978 OPUS, Ⓟ & © 2011 OPUS a.s.

CD1 (1972)

1. J. Arcadelt: Il bianco e dolce cigno 03:03

2. C. Monteverdi: Io mi son giovinetta 02:26
3. C. Monteverdi: Sfogava con le stele 03:47
4. M. Ravel: Nicolette 02:00
5. A. Dvořák: Vyběhla bříza běličká 01:56

6. B. Bartók: Tanečná 01:16
7. D. Šostakovič: Popraveným 03:12
8. D. Šostakovič: Vpred, priatelia 01:27
9. Z. Mikula: Lúčne hry 02:38
10. O. Ferenczy: Verbunk 03:42
11. D. Kardoš: Milá moja milenka 01:17

12. J. Cikker: Vyletel sokol 03:08
13. E. Suchoň: Pieseň o tvojom mene 01:42
14. Z. Mikula: Moja rodná 05:05

CD 2 (1978)

1. Z. Mikula: Tá slovenská pieseň 03:00

2. D. Kardoš: Lúbostná a dievčenské hry
z východného Slovenska 04:29
3. Z. Mikula: Kedyže Ťa, milý 03:56
4. L. Burlas: Metamorfózy krás 10:53
Dievča s husľami / Báseň o krásnej matke
5. I. Hrušovský: Hymnus 04:23
6. B. Bartók: Štyri slovenské ľudové piesne 05:27

7. E. Suchoň: Povej, vetrík 06:28
8. D. Kardoš: Zem moja rodná 04:17

CD 2: Ľubica Orgonášová – soprán (3,7); Alžbeta Kubánková – alt (7); Vojtech Schrenkel – tenor (7); Peter Michalica – husle (4); Nataša Pappová – klavír (6)
91 0135-2 / Ⓟ 1972, 1978 OPUS, Ⓟ & © 2011 OPUS a.s.