The Best of Lúčnica Chorus

CD 1

1. A. Lotti: Crucifixus 2:54
2. G. Verdi: Ave Maria 4:54

3. A. Bruckner: Christus factus est 5:37
4. N. Kedrov: Staroslovanský otčenáš 3:33

5. M. Schneider-Trnavský: Jubilate Deo 2:45
6. E. Suchoň: Slovenská pieseň 5:13
7. I. Zeljenka: Zborohra 5:57

8. I. Hrušovský: Eja, studiosi 6:36
9. A. Bražinskas: Kupoľo-kupoľeľo 5:05
10. V. Barkauskas: Fuga 2:26
11. H. Th. Burleigh: Elijah Rock 2:21
12. J. Kern: All The Things You Are 3:15
13. J. Lennon/P. McCartney: Michelle 3:56
14. G. Gershwin: Summertime 2:09
15. E. Suchoň: Aká si mi krásna 2:17

CD2

1. Z. Mikula: Lúčne hry 2:52

2. Š. Klimo: Za tou mojou milou 6:15
3. Z. Mikula: Kedyže ťa milý 3:59
4. O. Ferenczy: Verbunk 3:59

5. D. Kardoš: Mila moja milenka 1:14
6. H. Domanský: Deže si mi mili 4:46
7. H. Domanský: Šervenie jablučko 2:48
8. O. Demo: Z vŕškov do doliny 6:08
9. M. Čorej: Z dzešatoho valala 5:10
10. L. Koňakovská: Riekanky a hry 4:09
11. E. Suchoň: Bodaj by vás čerti vzali 1:08
12. M. Šmíd: Tancuj, tancuj 1:40

13. L. Burlas: Svadobné spevy z Horehronia 11:02

14. T. Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne 5:44

15. P. Breiner: Svadobné spevy 6:46