Musica Sacra

SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA
Elena Matušová, dirigentka (1-9) a zbormajsterka (10-12)

Katarína Juhásová-Štúrová, soprán (1) • Ľubica Vargicová, soprán (10-12)
Zuzana Weiserová, soprán (4, 8) • Tomáš Turner, chlapčenský soprán (11)
Miroslav Dvorský, tenor (10) • Tomáš Juhás, tenor (1, 7)
Martin Malachovský, bas (1)

Peter Mikula, organ (1, 3, 5-10) • Katarína Turnerová, harfa (1, 5, 7)

Martin Ruman, viola (9) • Ján Slávik, violončelo (1, 7)
Robert Vizvári, kontrabas (1) • Mucha Quartet (8)

Spevácky zbor mesta Bratislavy (12)
Ladislav Holásek, zbormajster

Slovenský národný symfonický orchester (10, 11)
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (12)

Jaroslav Kyzlink, dirigent (10, 11)
Walter Attanasi, dirigent (12)

∼ ∼ ∼ ∼ 

César Franck: GLORIA z Omše A dur (12:11)

Michael Haydn: TENEBRAE FACTAE SUNT (04:38)

Joseph Haydn: INSANAE ET VANAE CURAE (06:44)

Johann Sebastian Bach / Charles Gounod: AVE MARIA (02:37)

Franz Liszt: INNO A MARIA VERGINE (09:19)

Wolfgang Amadeus Mozart: AVE VERUM CORPUS (02:48)

César Franck: PANIS ANGELICUS z Omše A dur (04:27)

Wolfgang Amadeus Mozart: ALMA DEI CREATORIS (04:52)

Giacomo Puccini: REQUIEM (05:00)

Andrew Lloyd Webber: HOSANNA z Requiem (03:17)

Andrew Lloyd Webber: PIE JESU z Requiem (03:17)

Giuseppe Verdi: LIBERA ME z Messa da Requiem (15:17)

∼ ∼ ∼ ∼ 

Ⓟ 2011 Rozhlas a televízia Slovenska (2, 3)
Ⓟ 2013 Rozhlas a televízia Slovenska (12)

DK 0616-2231 • DISKANT, Račianska 97, 831 02 Bratislava, Slovakia
e-mail: diskant@diskant.sk; www.diskant.sk

© 2015 Umelecký súbor Lúčnica
Ⓟ 2015 DISKANT