Vianočné omše – Zrunek / Ryba

Eva Šušková – soprán (13, 14 ), Terézia Kružliaková – mezzosoprán (8, 13, 14)
Róbert Smiščík – tenor (2-6, 7-9, 11, 13, 14), Gustáv Beláček – bas (2-6, 7-11, 13, 14)
Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová – zbormajsterka
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel – dirigent

© 2014 Umelecký súbor Lúčnica
Ⓟ Diskant, Račianska 97, 831 02 Bratislava, Slovakia, DK 0158-2231

Georgius Zrunek, arr. Peter Jantoščiak: Vianočná omša

1. Kyrie (04:27)

2. Gloria (13:15)
3. Credo (08:16)
4. Sanctus (01:55)
5. Benedictus (01:19)
6. Agnus Dei (03:35)

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční 

7. Kyrie (04:27)
8. Gloria (13:15)
9. Credo (08:16)
10. Sanctus (01:55)
11. Benedictus (01:19)
12. Agnus Dei (03:35)
13. Benedictus (02:56)
14. Agnus Dei (02:47)
15. Communio (02:22)