KOLOČAS

Príbeh muža a ženy v kolobehu života a času vyrozprávaný v metaforách výročných obradov. Na princípe tanečného divadla ukazuje ideály človeka, keď pomocou viery v magickú silu obradov dobro víťazí nad zlom a láska prekonáva smrť.


Event Details


Trvanie85 minút

Námet, réžia, choreografia: Michal Dudáš

Odborná spolupráca: Martina Bocánová

Hudba: Róbert Faltus

Dramaturgia: Michal Dudáš, konzultácia – Peter Weinciller

Kostýmy: Eva Farkašová – Zálešáková, Zuzana Drugová

Masky: Eva Farkašová – Zálešáková

Kulisy a scéna: Milan Ferenčík

Odborný výtvarný konzultant: Ján Ťapák

Asistent choreografie: Filip Takáč

Účinkujú: tanečný súbor, spevácka skupina a orchester Umeleckého súboru Lúčnica