Vianočný koncert – presunuté na 7.1. 2024


Event Details


V programe Vianočného koncertu zaznejú slovenské a zahraničné vianočné piesne a koledy.

KONCERT ZO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV PRESUNUTÝ NA 7. 1. 2024.