Kategórie

Zomrel významný slovenský hudobný skladateľ Milan Novák

V utorok 18. mája 2021, vo večerných hodinách zomrel v Poprade významný slovenský hudobný skladateľ, dirigent, aranžér a organizátor hudobného života, pán Milan Novák. Dožil sa 93 rokov.

Počas svojej bohatej umeleckej kariéry spolupracoval aj s Umeleckým súborom Lúčnica, najmä v začiatkoch jeho pôsobenia. Pre tanečný súbor skomponoval hudbu ku choreografiám prof. Štefana Nosáľa “Blizňatá”, “Vinobranie”, či “Prvý sneh” (z cyklu Zimné hry).  Ďalšiu hudbu pre Lúčnicu napísal k tancu Jána Guotha “Dve palety”, ako aj k choreografii Emila T. Bartka “Trojky”. Spevácky zbor interpretuje jeho vynikajúce zborové skladby, vychádzajúce z úprav slovenských ľudových piesní, národných tradícií ako Vianoce, dožinky, fašiangy a ďalšie, až po vlastnou inšpiráciou naplnené skladby, už od 50. rokov minulého storočia až doteraz.

Všetkým pozostalým, pani manželke Márii, deťom, príbuzným, priateľom a blízkym pána Milana Nováka, vyjadrujeme týmto našu úprimnou sústrasť.

Marián Turner
generálny riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica

Hudobný skladateľ Milan Novák sa narodil v obci Trakovice (západné Slovensko) 12. augusta 1927, v období prvej Československej republiky. Základné umelecké vzdelanie získal na hudobnej škole v Nitre. Od roku 1944 študoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislave hru na klavíri u Frica Kafendu, dirigovanie u Kornela Schimpla a kompozíciu u Alexandra Moyzesa. Po absolvovaní konzervatória v roku 1949 sa stal, ako vôbec prvý Slovák, študentom svetoznámeho českého dirigenta Václava Talicha. V rokoch 1949 – 1950 pôsobil ako dirigent novozaloženého SĽUK-u a v rokoch 1950 – 1951 aj ako dirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. V roku 1951 nastúpil na vojenskú službu, čo predurčilo jeho ďalší profesionálny život. Začal sa aktívne venovať práci vo Vojenskom umeleckom súbore kpt. Jána Nálepku v Bratislave, ktorý potom viedol ako dirigent, hudobný skladateľ a umelecký vedúci v rokoch 1952 až 1988. Pod jeho vedením toto teleso žalo mnohé umelecké úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí.

Tvorba Milana Nováka je žánrovo veľmi pestrá a mimoriadne rozsiahla (napísal až okolo 700 kompozícií). Siaha od drobných skladbičiek, určených detským interpretom, cez piesne, komorné, zborové, koncertné i orchestrálne kompozície, až po vokálno-inštrumentálne diela. Zahŕňa aj veľké hudobno-dramatické útvary ako muzikál, hudobnú komédiu, operetu i operu. Neodmysliteľnou súčasťou jeho tvorby sú aj folklórne úpravy, hudobno-tanečné scény a kompozície pre rozhlas, televíziu a film. Charakteristickými znakmi jeho skladieb sú optimistický prejav, temperamentný rytmus, zmysel pre klenuto vedenú vokálnu líniu i spontánna muzikalita. V jeho skladbách sa zračí technická zdatnosť, ako aj dávka zdravej intuície zakotvenej v dobrom poznaní slovenskej tradičnej hudby. Novákove skladby sú dielami ľudskej i umeleckej zrelosti. Sú ukazovateľom jeho dôvernej znalosti orchestrálnych nástrojov, schopnosti vynikajúco inštrumentovať, pričom sa zároveň vyznačujú technickou dokonalosťou podporenou vysokou dávkou intuície. K ich typickým vlastnostiam patrí bohatosť invencie, zrozumiteľnosť, komunikatívnosť a nevyhýbajú sa ani vplyvom džezu či populárnej hudby.

Od roku 1998 žil Milan Novák, aj so svojou manželkou Máriou, v Poprade, kde až do posledných chvíľ stále aktívne komponoval. Za svoju doterajšiu tvorbu získal mnohé ocenenia a pocty. K najvýznamnejším patrí udelenie titulu Národný umelec v roku 1988 a získanie hodnosti Rytier medzinárodnej hudby v roku 2013. O mimoriadnych umeleckých i organizačných schopnostiach Milana Nováka svedčí aj skutočnosť, že pred vznikom samostatného Slovenska zastával významnú funkciu historicky posledného predsedu Zväzu československých skladateľov v Prahe.